26 de setembre de 2018

  El Boletín Oficial de las Cortes Generales ha publicat l’admissió a tràmit del text de la Proposició de Llei presentada pel sindicat SATSE sobre ràtios infermeres que vol garantir la seguretat de les persones ateses als centres sanitaris i altres àmbits, tal i com recull la informació del Diario Enfermero.

  El Congrés estudia regular per llei el nombre d’usuaris per infermera

  El sindicat SATSE va presentar el 3 de juliol una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que ha estat admesa a tràmit. Actualment la Junta Electoral Central està estudiant el text després que ho hagi fet el ple del Senat des del dia 10 de juliol fins el 18 de setembre. Si el sindicat compleix el termini amb els requisits que la llei estableix per admetre a tràmit la ILP, es debatrà al Congrés dels Diputats la proposició legislativa.

  Tal i com recull Diario Enfermero, establir una ràtio mínima entre infermeres i nombre d’usuaris que atenen “dota de major efectivitat els drets dels ciutadans respecte a les prestacions sanitàries, reforça el dret a la protecció de la salut i permet una millor planificació dels recursos humans dedicats a les cures assistencials.” A més, argumenten que “existeix evidència que la dotació insuficient d'infermeres posa en risc la seguretat de les persones”.

  Per aquestes raons, el sindicat sol·licita una llei que estableixi un màxim de sis usuaris per infermera a les unitats generals d'hospitalització, un màxim de dos usuaris per infermera a les unitats de cures crítiques i tres si la infermera està a càrrec de la reanimació quirúrgica. A més, sol·licita que a l’Atenció Primària, “l'assignació de població per cada infermera no haurà de superar els 1.500 habitants, podent-se reduir aquesta quantitat en funció de la taxa i indicadors de complexitat, com l'edat, la cronicitat, la pluri patologia o unes altres”, recull el text a l’Article 6.

  D’altra banda, el document presentat al Congrés dels Diputats recull una sèrie de drets i deures que hauran de complir les infermeres respecte a les ràtios infermera-usuari, entre els quals destaquen el dret al fet que se li assigni a la infermera un nombre màxim d’usuaris, a rebre formació en l'àmbit de seguretat de les persones ateses o el deure prestar cures infermeres que garanteixin la seva seguretat. A més, el sindicat demana que aquest text legislatiu sigui d'obligat compliment tant en “centres públics com a privats”, establint només com a excepció “situacions derivades d'emergència o catàstrofes”.