Durant l’any 2016 hi ha hagut més casos de lactància materna en néixer però s’han reduït els nadons prematurs i els parts per cesària a Catalunya. Són tres de les principals conclusions de l’informe anual d’Indicadors de salut perinatal a Catalunya— un treball que analitza els naixements que tenen lloc al país— publicat per Salut sobre l’any passat.

Augmenta la lactància materna i baixen els nadons prematurs i els parts per cesària a Catalunya

L’estudi recull dades com el nombre de nadons, el seu pes i el tipus d’alimentació, els tipus de part o l’edat de les mares, entre d’altres. L’informe exposa que el nombre de naixements a Catalunya continua en tendència a la baixa que es va iniciar el 2009. L’any passat van néixer 20.000 nadons menys que al 2008 i el descens més rellevant va ser entre la població autòctona. Pel que fa a l’edat de la mare, la mitjana d’edat de les mares va ser de 32 anys, encara que ha crescut el nombre de mares que tenen un nadó passats els 34 anys.

El 2016 hi ha haver més nadons que en néixer van prendre llet materna respecte l’any anterior. De fet, segueix una tendència a l’alça des de l’any 2011. La taxa de prematuritat –sobre els nadons nascuts abans de la setmana 37 de gestació— va disminuir situant-se en el 7%. El percentatge de nadons nascuts per cesària a Catalunya el 2016 va tornar a baixar per tercer any consecutiu.

Les dades que exposa l’informe s’obtenen a partir del registre de nadons de la Subdirecció general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública del Departament de Salut. Aquest registre va entrar en funcionament l’any 1993 i té una cobertura pràcticament del 100% dels nadons que neixen als centres maternals de Catalunya, tant de la xarxa sanitària d’utilització pública com privada.

Consulta més informació i accedeix a l'informe complet.