FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp

Marta Banús Puigvila

Diplomada en Infermeria per l'Escola Universitària d'Infermeria de Sant Joan de Déu UB (1998). Postgrau en Infermeria Quirúrgica per l'escola Universitària d'Infermeria de la Creu Roja UAB (2001). Postgrau en Infermeria en Anestèsia, Reanimació i Teràpia del Dolor per la UVic (2008). Màster Universitari en Infermeria de Pràctica Clínica Avançada per la UB (20018). Màster Universitari en Metodologia de la Recerca Aplicada a les Cures Infermeres per la UB (2019).

En l'àmbit assistencial ha treballat com a infermera entre el 1998-2002 en l'àrea quirúrgica de l'Hospital de Barcelona (SCIAS), entre el 2002-2016 a la Mútua de Granollers tant a l'àrea quirúrgica com al servei d'urgències i des del 2008 fins a l'actualitat a l'àrea quirúrgica del Consorci Hospitalari de Vic (CHV).

Membre del Grup de millora de la Seguretat del Pacient de l'àrea quirúrgica del CHV des de l'any 2017. Membre del grup de treball professional de Cures (GRPC) dins del Pla Estratègic de Recerca en Cures (Pla-ERCU) del CHV. Investigadora principal de l'estudi titulat "Valoració de la cultura de la seguretat del pacient per part de les infermeres, auxiliars d'infermeria i portalliteres de l'àrea quirúrgica del CHV", estudi acreditat pel CEIC del CHV el dia 30 de maig de 2019.
 

Ma José Garcia Quesada

Diplomada en infermeria per l'Escola Universitària d'infermeria de la Universitat de Barcelona l'any 2003. Llicenciada en Antropologia Social i Cultural per la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) l'any 2011. Postgrau en cures d'infermeria al malalt crític. Actualment cursant el segon any del màster en control d'infeccions de la Universitat de Barcelona (UB).

Ha desenvolupat tasques com a infermera assistencial a les unitats de Medicina Interna i Malalties infeccioses a l'Hospital Universitari de Bellvitge del 2003 al 2009 i a la Unitat de Medicina interna a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol des de 2009 fins al 2017.

És investigadora principal d'un projecte d'investigació amb una beca atorgada per la fundació d'infermeria i societat l'any 2020.
Autora i coautora de diverses comunicacions a jornades i congressos nacionals i internacionals.
Actualment és infermera clínica de control d'infecció nosocomial a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Realitza activitat docent fent formació als professionals del seu centre en aspectes relacionats amb la prevenció i control de la infecció nosocomial.

Begoña Ibáñez Rodríguez

Diplomada en infermeria per l'Escola Universitària d'Infermeria de la Universitat de Barcelona l'any 1997. Màster oficial d'Infermeria de Pràctica Avançada de la Universitat de Barcelona. Màster Oficial i professional en Atenció Integral al Pacient Crític i Emergències de la Universitat de Barcelona. Màster de Gerontologia Social Aplicada de la Fundació les Heures de la Universitat de Barcelona.

Com a infermera assistencial ha desenvolupat tasques al centre Sociosanitari Clínica Barceloneta (Barcelona), al Banc de Sang i Teixits de l'Hospital Tries i Pujol de Barcelona i al Servei d'Anestèsia i Reanimació de la Fundació Puigvert. Des del 2001 ha desenvolupat tasques com a infermera assistencial a l'Hospital Clínic de Barcelona a la Unitat de Medicina Interna i Infeccions. El 2008 va començar a treballar al Dispositiu Transversal d'Hospitalització a Domicili.

Autora i coautora de diverses comunicacions a jornades i congressos nacionals i internacionals en l'àmbit del tabaquisme, Hospitalització a Domicili i Infermeria de Pràctica Avançada.

Membre de la Sociedad Española de Hospitalización a Domicilio (SEHAD), l'Acadèmia de Ciències Mèdiques, Societat Catalana de l'atenció i tractament del tabaquisme (SCATT) i de la comissió Hospital Sense Fum de l'Hospital Clínic.

Actualment és infermera del Dispositiu Transversal a Domicili.

Anna Falcó Pegueroles

Doctora en Ciències Infermeres (2012), Postgrau Bases de la Política i Gestió Universitària  (2017), Màster Oficial Atenció Integral al Malalt Crític i Emergències (2008), Màster en Bioètica i Dret (2002), Diplomada en Infermeria (1995). La seva tesi doctoral va rebre el Premi de Recerca en Bioètica de la Fundació Víctor Grífols i Lucas en la seva edició del 2013.

És professora agregada del Departament d’Infermeria Fonamental i Clínica de la Facultat d’Infermeria de la Universitat de Barcelona. Disposa de dos trams de recerca i tres quinquennis de docència reconeguts per l’AQU. Anteriorment, va ser professora titular a l’EUI Gimbernat (adscrit a la UAB), i infermera clínica de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron.

Forma part del SGR 353 Bioètica, Dret i Societat: anàlisi interdisciplinari dels aspectes ètics, jurídics i socials de la biomedicina, la biotecnologia i les tecnologies emergents (BIOELSi). Ha liderat o participat en 25 projectes de recerca competitius i no competitius nacionals i internacionals en l’àmbit de les cures infermeres i la infermeria de pràctica avançada.

Ha dirigit 7 tesis i té 4 en curs actualment. És autora de més de 70 articles publicats en revistes científiques nacionals i internacionals indexades en Web of Science JCR i SCOPUS; 15 llibres i capítols de llibres; i més de 50 comunicacions a congressos nacionals i internacionals en els àmbits de les cures infermeres, la pràctica basada en l’evidència en salut i la bioètica en salut. També és revisora de varies revistes científiques internacionals d’infermeria.

La seva vinculació amb la IPA i la PBE és des del seu perfil com a professora universitària i investigadora. És coordinadora del Màster Universitari d’Infermeria de Pràctica Clínica Avançada de la Universitat de Barcelona, havent estat coordinadora acadèmica del mateix durant la seva gènesi el 2016 i les sis primeres edicions. Té especial interès en analitzar l’àmbit competencial i l’impacte en el sistema de salut de la infermera de pràctica avançada i altres figures de la professió infermera.   

Neus Llarch Alfonso

Diplomada en infermeria per la Universitat de Barcelona l'any 1994. Postgraduat de la Universitat de Barcelona en Cures infermeres en Cirurgia Toràcica. Màster oficial en Ciències de la Infermeria de la Universitat Jaume I de Castelló. Doctoranda per la Universitat de Barcelona en la línia de recerca de fetge, sistema digestiu i metabolisme.

Com a infermera ha desenvolupat tasques a l'Hospital Clínic en diferents sales d'hospitalització quirúrgiques, principalment en urologia, traumatologia i trasplantament de fetge. Ha desenvolupat tasques de coordinació d'assajos clínics de la Unitat d'Oncologia Hepàtica i vinculada a la Fundació Clínic de Recerca Biomèdica i a CIBERehd.
Membre de diverses societats científiques com la European Asociation for the Study of the Liver (EASL) l'Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH) la Societat catalana de Digestologia i l'Europena Reference Networks ERN Rare Liver.
Membre del Nurses Task Force de la EASL per a la promoció i difusió de coneixement infermer.

En l'àmbit docent participa en jornades internacionals de difusió i actualització del maneig de malalts amb càncer de fetge i ha dirigit l'edició de 2015 del Curso de Enfermería que organitza l'AEEH. Ha participat com a ponent en congressos internacionals, com a experta i presentant estudis realitzats.

Actualment és infermera de pràctica avançada de la Unitat d'Oncologia Hepàtica.

Ana Belén Martínez Gonzalo

Diplomada en infermeria per l'Escola Universitària d'Infermeria de la Universitat de Barcelona l'any 2000. Especialista en Salut Mental. Postgrau d'Infermeria en Alcoholisme i Drogodependències de l'Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona, i postgrau d'Infermeria Psiquiàtrica i Salut Mental de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Com a infermera assistencial ha desenvolupat tasques a l'Hospital Universitari de Bellvitge en diverses unitats, sobretot a l'àrea de medicina interna i psiquiatria. Des de fa més 15 anys fins a l'actualitat és infermera clínica de prevenció d'alcoholisme de l'hospital duent a terme tasques amb pacient hospitalitzat com a consultes externes.

En l'àmbit de la docència ha realitzat diverses formacions dins de la Universitat de Barcelona, tant de postgraus com a la diplomatura. Formadora en Entrevista Motivacional. Col·labora amb la formació d'alumnes de les especialitats d'infermeria de psiquiatria i de medicoquirúrgica.

Autora i coautora de diferents treballs científics, tant de pòsters com a comunicacions a congressos nacionals i internacionals. Coautora d'un capítol de la guia clínica de la síndrome d'abstinència alcohòlica de la Generalitat de Catalunya.

Ma José Medina Gómez

Diplomada en Infermeria per la Universitat de Barcelona, promoció 1983-1986, Màster en Infermeria aplicada a l’Anestèsia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (Consorci Mar Parc de Salut. Escola Superior d’infermeria del Mar).

Activitat professional des de l’any 1986 a l’Hospital Universitari Sagrat Cor com a infermera assistencial. Del 1989 al 2003 va ser infermera a la Unitat de Nounats. En l’àrea quirúrgica va treballar com a instrumentista de 2003-2016 i desenvolupava l’activitat com a infermera referent a la Unitat del Dolor des de 2016.

En l’àmbit de la docència, des de 1992, ha col·laborat com a docent en diverses sessions, cursos i jornades.

En l’àmbit de la recerca autora i coautora de treball d’investigació, pòster a jornades i comunicacions a congressos. Publicació d’un article a la Revista de la Sociedad Española del Dolor.

Membre de la Comissió de Recerca i de la Comissió del Dolor.  

Laura Núñez Rodrigo

Amparo Rodríguez Sánchez

Diplomada en Infermeria per la Universitat Autònoma de Barcelona, promoció 1986-1989, Postgrau d'Integració de les cures Infermeres a les trajectòries clíniques i Màster Oficial en Infermeria de Pràctica Clínica Avançada de la Universitat de Barcelona.

Ha treballat com a infermera assistencial en diferents àmbits al Consorci Sanitari Integral des del juny 1989. Del 2006 al 2010  va ser Coordinadora Unitat Quirúrgica a l'Hospital general de l'Hospitalet (Urologia, Cirurgia General i Vascular).
Des d'abril del 2010, Infermera Clínica d'Urologia i gestora de casos de diagnòstic ràpid de càncer de pròstata i ronyó a l'Hospital Sant Joan Despí - Moisès Broggi.

Al camp de la docència, des de 1992, ha col·laborat com a docent en diverses sessions, cursos i jornades. Des de setembre del 2019, professora associada de l'assignatura Estades Clíniques I, del departament Medicoquirúrgic del Grau d'Infermeria a la Universitat de Barcelona.

A l'àmbit de la recerca, autora i coautora de diverses comunicacions i pòsters a jornades i congressos. També publicacions d'articles en revistes d'infermeria.

Membre del comitè de Mortalitat de l'Hospital Sant Joan Despí, des de l'any 2010 fins a l'actualitat.

Participació en l'auditoria del Projecte IPA.CAT19. Càtedra de Gestió, Direcció i Administració Sanitàries. Any 2019.
 

Eva Román Abal

Doctora en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona Febrer de 2013. Premi Extraordinari de Doctorat del Departament de Medicina de la UAB Any 2014-2015.

Acreditada per l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) com a: Profesor Contratado Doctor (Maig de 2014), Profesor Ayudante Doctor (Maig de 2014) i Profesor de Universidad Privada (Maig de 2014).
Acreditada per l'Agència de Qualitat Universitària (AQU) com a Professor Lector (2017) i Professor Agregat (2018).

Diplomada en infermeria per l'Escola Universitària d'Infermeria EUI-Sant Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 1991. Màster Oficial de Fisiologia Integrativa de la Universitat de Barcelona. Màster Oficial d'Investigació Clínica en Ciències de la Salut de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Com a infermera assistencial ha desenvolupat tasques a l'Hospital de Sant Pau en el servei de Patologia Digestiva.
En el camp de la docència exerceix com a professora des de l'any 2012 de l'Escola Universitària d'Infermeria EUI-Sant Pau (Centre adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona-UAB) de l'assignatura de primer de Grau d'Infermeria: Evolució de les Cures i el Pensament Infermer i és Coordinadora de Recerca.

Coordinadora d'Assajos Clínics i projectes de Recerca de la Unitat d'Hepatologia de l'Hospital de Sant Pau. Membre adscrit al CIBERehd.
Participació com investigadora principal i col·laboradora de nombrosos projectes clínics, molts d'ells d'àmbit internacional. Autora i coautora de diverses comunicacions orals a jornades i congressos nacionals i internacionals.

Actualment dirigeix una línia pròpia de recerca sobre fragilitat, deteriorament cognitiu i qualitat de vida en els pacients amb cirrosi, resultats de la qual han estat objecte de publicacions en revistes d'alt factor d'impacte.