FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp

El Col·legi compta amb grups professionals que se centren en un àmbit d’actuació concret d’expertesa o interès. Els integren infermeres expertes dels diferents àmbits professionals. El seu objectiu és recollir propostes, fomentar la participació, oferir espais de debat, divulgar coneixement infermer i augmentar la capacitat d’influència de la professió.