Què haig de fer?

Per poder continuar navegant per l'àrea personal de la web del COIB cal que:

 • Llegeixis i acceptis el document de 'Política de protecció de dades de caràcter personal'.
 • Autoritzis o deneguis la cessió de les teves dades a tercers en diferents supòsits.

Nova política de protecció de dades de caràcter personal

En aplicació del nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, (en endavant RGPD), aplicable a tots els països membres de la Unió Europea a partir del 25 de maig, t’informem sobre el tractament de les teves dades de caràcter personal.

El present document té com a objectiu facilitar la informació sobre com es recullen, tracten i protegeixen les teves dades de caràcter personal. La informació que apareix en primer lloc és aquest quadre en el que queda sintetitzada en una primera capa la informació més rellevant. La informació ampliada i detallada s’ofereix més endavant en una segona capa i també la trobaràs a www.coib.cat.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona. (+info a continuació)
Finalitat tractamentGestió alta col·legial, control exercici professional, registre col·legiats, funcions previstes als Estatuts. (+info a continuació)
LegitimacióLlei 7/2006, Llei 44/2006, consentiment. (+info a continuació)
DestinatarisRegistre de Professionals Sanitaris, altres corporacions quan s’estableixi legalment. (+info a continuació)
DretsAccés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició. (+info a cont.)
Contacte DPDdpd@coib.cat
Informació addicionalPots consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a continuació o a la web del COIB.

Si vols rebre o continuar rebent informació de productes i serveis de valor afegit d’interès professional i no professional, per via electrònica o altres mitjans, ens has de facilitar el teu consentiment per a cedir les teves dades identificatives (nom, cognoms, adreça, e-mail i telèfon) a les empreses, organitzacions i entitats que col·laboren amb el COIB, amb la finalitat que et puguin informar dels seus productes i serveis bé directament o per part del COIB.

Autoritzo
Cal que seleccionis SI o NO en totes les categories.
Vacances, viatges i oci (hotels, agències, cinemes, parcs temàtics...)
Si No
Formació
Si No
Alimentació (restaurants, supermercats,...)
Si No
Perfumeria, cosmètica i moda
Si No
Tecnologia, multimèdia i motor
Si No
Cura personal, salut i esport (gimnasos, dietètica, òptiques,...)
Si No
Entitats financeres i assegurances
Si No
Solidaritat
Si No
Llar i regal (electrodomèstics, mobles,...)
Si No

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Identitat: Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB)
Adreça: Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona
Telèfon: 93 212 81 80
Adreça electrònica: info@coib.cat
Delegat de protecció de dades:Jordi Verdaguer López
Contacte DPD: dpd@coib.cat

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

El COIB tracta les dades personals que ens facilitis amb la finalitat de dur a terme les funcions pròpies atribuïdes per la Llei 7/2006, de 31 de maig, d’exercici de professions titulades i col·legis professionals, així com les que s’estableixen a l’article 4 dels Estatuts de la corporació (Resolució. JUS/2408/2009, de 21 d’agost, DOGC número 5460, de 8/9/2009), a més de la normativa sectorial de sanitat.

És a dir, gestionar la col·legiació, elaborar i mantenir el registre de col·legiades i col·legiats, garantir el compliment de la bona pràctica professional i de les obligacions deontològiques de la professió, l’ordenació, la representació i la defensa dels interessos professionals de les seves col·legiades i col·legiats i vetllar perquè l’activitat professional s’adeqüi a l’interès públic general i tot el que afecti la salut.

El COIB no efectua tractaments de dades que suposin l’adopció de decisions automatitzades ni tampoc l’elaboració de perfils.

D’acord amb la normativa vigent, són d’accés públic les dades de nom i cognoms, número de col·legiat, especialitat, adreça professional, telèfon, correu electrònic i any d’incorporació.

Pots oposar-te a què les teves dades públiques que apareguin a la web col·legial siguin utilitzades amb finalitats comercials comunicant-ho al COIB.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?

La base legal pel tractament de les teves dades és la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i la Llei 44/2006, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, de les que es deriva l’obligatorietat de la col·legiació per a l’exercici de la professió infermera, així com les funcions del Col·legi en l’ordenació de la professió, el seu exercici, defensa i representació.

La negativa a facilitar les dades personals comportarà la impossibilitat de col·legiar-se a la corporació.

Per a finalitats diferents de les expressades basades en el teu consentiment, com per exemple rebre publicitat sobre productes i serveis de valor afegit, sempre et demanarem el teu consentiment previ que podràs revocar en qualsevol moment.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les dades són cedides al Registre de Professionals Sanitaris depenent del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, així com a d’altres corporacions i organismes públics, quan així s’estableixi legalment.

El COIB no transfereix les teves dades personals a un tercer país o organització internacional, ni està previst. Arribat el cas, seràs informat prèviament de la transferència i de les condicions de la mateixa, i en particular, l’existència o manca d’una decisió d’adequació de la comissió respecte del tercer país o organització internacional.

Quant temps conservarem les teves dades?

Les teves dades es conservaran des de la data de la col·legiació i a partir de la baixa de col·legiat, durant tot el termini que preveu la normativa aplicable, entre d’altres, la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents i la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

Quins són els teus drets?

 • Accés: Tens dret a conèixer si al COIB estem tractant les teves dades personals i a accedir a les mateixes.
 • Rectificació: Pots sol·licitar la modificació de les dades inexactes.
 • Supressió: Pots sol·licitar l’eliminació de les teves dades personals.
 • Limitació: En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, pots sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades: quan es comprovi la impugnació de l’exactitud de les dades; quan el tractament és lícit però t’oposis a la supressió de les teves dades; quan el COIB no necessiti el tractament de les teves dades però tu les necessitis per a la defensa de reclamacions; quan t’hagis oposat al tractament de les teves dades pel compliment d’una missió d’interès públic o satisfacció d’un interès legítim, mentre verifiquem si els motius legítims pel tractament prevalen sobre els teus.
 • Oposició: Pots oposar-te al tractament de les teves dades.
 • Portabilitat: Pots rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagis facilitat i transmetre’ls a un altre responsable.
 • Retirar el consentiment: quan la licitud del tractament es basi en haver obtingut el teu consentiment, podràs retirar-lo en qualsevol moment.

Com pots exercir aquests drets?

Mitjançant un escrit adreçat al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona, a l’atenció del delegat de protecció de dades o bé, per correu electrònic a l’adreça dpd@coib.cat.

Per exercir els teus drets acompanya a la teva sol·licitud una còpia del dni o document acreditatiu de la teva identitat. L’exercici dels teus drets és gratuït.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa pots contactar o presentar una reclamació a:

 • el delegat de protecció de dades dpd@coib.cat; o,
 • davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seva adreça postal: C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, C.P. 08008 Barcelona, http://apdcat.gencat.cat/ca/inici

He llegit i accepto la 'Política de protecció de dades de caràcter personal'
Cal acceptar la política de protecció de dades
Processant ...
Les teves preferències han estat guardades correctament.
Recorda que les pots rectificar en qualsevol moment des de la fitxa col·legial de l'àrea personal de la web.
Hi ha hagut un problema processant les dades. Torna-ho a provar més tard.
FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp

La Junta de Govern del COIB, que es centra en la força professional de les infermeres i infermers, vol treballar, des del compromís, la il·lusió i la implicació de cadascun dels seus membres, per promoure el reconeixement social de la infermera, arribar a les ràtios europees d’infermera per usuari i preservar la seva gestió autònoma.

Altres objectius d’aquest equip del Col·legi són facilitar que la infermera sigui proactiva en el seu desenvolupament i creixement professional, afavorir accions i iniciatives perquè els ciutadans coneguin cada vegada més els serveis que poden oferir les infermeres i situar-les com a garants de l’eficiència del sistema de salut i de la pròpia salut de les persones. 

Albert Tort Sisó

Albert Tort Sisó

President

Diplomat en Infermeria per les Escoles Universitàries Gimbernat. Màster Oficial en Lideratge i Gestió dels Serveis d'Infermeria per la Universitat de Barcelona.

La seva activitat professional s'ha centrat durant 13 anys en l'assistència hospitalària (XHUP) i parcialment en l'atenció primària de l'ICS, així com en la gestió al llarg de 6 anys com a coordinador de diferents torns i en la gestió dels RRHH infermers.

Fou membre de la Comissió Avaluadora de la intensitat de cures de l'Hospital General de l'Hospitalet així com a membre de la Comissió de Gestió d'Infermeria del mateix hospital.

Ha realitzat docència en formació acreditativa en classe magistral i participació en seminari. També ha realitzat comunicació oral en congrés nacional i fou premiat pel millor projecte de Postgrau en Qualitat Assistencial.

Compagina la Presidència de la Junta de Govern del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona amb la seva activitat laboral com infermer assistencial en l'àmbit hospitalari (Urgències) en el Consorci Sanitari Integral (Hospital General de l'Hospitalet).

Glòria Jodar i Solà

Glòria Jodar i Solà

Vicepresidenta

Diplomada en Infermeria i Doctora en Ciències Infermeres per la Universitat de Barcelona. Especialista en Salut Mental. Màster en Lideratge i Gestió de Serveis d’Infermeria per la Universitat de Barcelona i Màster en direcció de Institucions sanitàries de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Ha treballat com a infermera assistencial de Atenció primària, Coordinadora de processos  de  infermeria  del  Institut  Català  de  la  Salut  i  Directora  del  Pla d’Innovació de Atenció Primària i Salut Comunitària del Departament de Salut.

És autora de publicacions en revistes científiques, i ha estat ponent en diferents conferències i taules rodones relacionades amb la Gestió de la qualitat assistencial.
També ha participat en diversos projectes d’investigació.

Les seves principals línies de treball s’han centrat en la millora i gestió dels Serveis de Atenció Primària i en l’ integració de els processos infermers en la planificació i avaluació dins del conjunt del sistema sanitari.

Actualment és directora de l’Equip d’Atenció primària de Sant Andreu de la Barca i Pallejà i professora associada de l’Escola Universitària d’Infermeria de la Universitat de Barcelona. El últims anys ha compaginat aquestes tasques amb la vicepresidència del COIB.

Maria Teresa Rubio Àlvarez

Maria Teresa Rubio Àlvarez

Secretària de la Junta de Govern
Diplomada en Infermeria per l’EUI de l’Hospital de Sta. Creu i Sant Pau de Barcelona (1985). Curs de Gestió d'Infermeria per EADA (1992). Mestratge en Administració i Gestió en Cures d’Infermeria per l’EUI Santa Madrona (2003).

Ha treballat com infermera assistencial, Coordinadora General del torn de nit i Adjunta a la Direcció d’Infermeria a l’Hospital General de L’Hospitalet (CSI).

Ha compaginat l’activitat assistencial amb la de professora col·laboradora de l’assignatura Administració del Serveis d’Infermeria a l’EUI Creu Roja (Universitat Autònoma de Barcelona, 1994-2011) i amb la de professora col·laboradora del Títol de Grau en Infermeria de l’assignatura Gestió i Qualitat dels Serveis d’Infermeria a EUIT de Terrassa (2011-2015).

Actualment és gestora del Procés Assistència Hospitalària a l’Hospital Tranversal del Consorci Sanitari Integral. 
Tresorera de la Junta de Govern

Marta Olivares Obis

Tresorera de la Junta de Govern
Diplomada en Infermeria. Màster en Gestió en Serveis d’Infermeria per la Universitat de Barcelona. Diplomada en Direcció de Serveis Integrals de Salut per ESADE.
Va treballar durant 20 anys a l’Hospital de Mollet com a infermera assistencial, infermera gestora i com a directora tècnica.
Del 2008 fins al 2015 ha format part de l’equip directiu infermer de l’Hospital de Sabadell (Corporació Sanitària i Universitària Parc Taulí), on ha estat Cap dels serveis infermers de l’àmbit ambulatori, responsabilitat que als darrers 4 anys ha compaginat amb la de Tresoreria de la Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona.
Des del setembre de 2015 ocupa el càrrec de Cap de Gestió de Pacients del Consorci Sanitari del Maresme.
Les seves principals línies de treball s’han centrat en la planificació, gestió i millora de l’àmbit hospitalari, i en els sistemes d’informació dels serveis sanitaris.
Vocal de la Junta de Govern

Anna M. Ramió Jofre

Vocal de la Junta de Govern
Diplomada en Infermeria (1983), Llicenciada en Antropologia Social I Cultural (1997). Doctorada en Sociologia per la Universitat de Barcelona (2005).
 
Ensenya i investiga a l’Escola d’Infermeria de Sant Joan de Deu, adscrita a la Universitat de Barcelona, des de l’any 1990.
 
Ha publicat sobre professions sanitàries; exercici lliure de la professió infermera; valors i actituds professionals; i necessitats espirituals de les persones al final de la vida.  Ha presentat resultats d’estudis en diferents espais professionals i de recerca.
 
Les seves línies de recerca prioritàries s’orienten en els temes de professionalització infermera, història de la professió, valors i ètica professional i espiritualitat.
 
Actualment és professora titular de l’assignatura Fonaments històrics, teòrics i metodològics, i imparteix docència sobre metodologia de recerca qualitativa al Grau d’Infermeria i als màsters i postgraus de l’Escola Universitària d’Infermeria Sant Joan de Deu, adscrita a la Universitat de Barcelona.  Alhora també coordina l’assignatura de Treball Final de Grau i els programes Erasmus i mobilitat Internacional.
 
Coordina el grup FEBE, format per infermeres i professores d’Història de la professió de les universitats de Catalunya, Andorra i Balears, per treballar en recerques i docència envers la història de la professió.
 
Coordina un grup de recerca sobre identitat i valors professionals i de les organitzacions. És representant d’Infermeria en la Comissió sobre Patrimoni Sanitari a Catalunya.
 
Ha estat compaginant aquestes responsabilitats amb la de vocal de la junta de govern del Col·legi d’Infermeres i Infermers de Barcelona.
Vocal d'Infermeria Obstètric-Ginecològica

Noemí Obregón Gutiérrez

Vocal d'Infermeria Obstètric-Ginecològica
Doctora amb menció cum laude en Ciències Infermeres per la Universitat de Barcelona (2014).  Diplomada en Infermeria per la Universitat de Cantàbria (1999).  Especialista en Infermeria Obstètric-Ginecològica (Llevadora) per la Unitat Unitat Docent de Llevadores de Catalunya (2003).
 
És també Llicenciada en Antropologia Social i Cultural per la Universitat Autònoma de Barcelona (2006). Màster en Salut Pública i Comunitària per la Universitat Autònoma de Barcelona (2008) i Diplomada en Gestió Hospitalària per la Universitat Oberta de Catalunya.
 
Ha treballat a l’Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell des de 2003, com a llevadora i com a Gestora Assistencial de les Urgències de Ginecologia i Obstetrícia des de 2008.
 
En l’àmbit docent, ha estat professora associada des del 2008 al 2014 a l'Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona, on ha impartit l'assignatura de Salut Sexual i Reproductiva.
 
Les seves línies de recerca es centren en els temes de gènere, en la prevenció en l'àmbit de la salut sexual i reproductiva, i en les cures relacionades amb l'atenció a l'embaràs, part i puerperi.
 
Actualment és gestora assistencial de les Urgències de Ginecologia i Obstetrícia, Presidenta de la Subcomissió de Docència d'Infermeria i membre del Comitè Institucional de Competències Professionals a l'Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell.
 
Col·labora en la formació teòrica de l'especialitat de Llevadora dins del programa formatiu de la Generalitat de Catalunya.
Albert Granero Lázaro

Albert Granero Lázaro

Vocal d'Infermeria de Salut Mental

Doctor amb menció cum laude en Ciències Infermeres per la UB el 2017.

Diplomat en infermeria per la Universitat de Barcelona (UB) el 1990, Diplomat en fisioteràpia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) el 1994 i Llicenciat en antropologia social i cultural per la UAB el 2008. Doctor en Ciències de la Infermeria per la Universitat de Barcelona.

Especialista en infermeria de salut mental el 2010.

Màster en administració i gestió en infermeria per la UB el 1996, Màster en ciències de la infermeria per la Universitat Internacional de Catalunya l'any 2004, Màster en investigació etnogràfica, teoria antropològica i relacions interculturals per la UAB el 2009, Màster de lideratge i gestió dels serveis d'infermeria per la UB el 2011.

Expert universitari en infermeria comunitària per la Universitat Complutense el 1993, Post-grau en intervenció d'infermeria en salut mental i psiquiatria per la UB el 1999, Especialista en factors de risc psicosocial en el sector sanitari català per la Universitat Abat Oliba el 2013.

Infermer assistencial a la Fundació Hospital de Mollet de 1990 a 1992 i a la Corporació Sanitària Parc Taulí (CSPT) de 1992 a 1997. Infermer gestor a la CSPT des de 1997 fins l’actualitat que ocupa el càrrec de Cap d’Infermeria del Centre de Salut Mental.

Professor associat al Departament d'infermeria fonamental i medico quirúrgica de la UB del 2004 al 2010. Docent del Màster en emergències extrahospitalàries a l’Escola Universitària d’Infermeria (EUI) Fundació Universitària del Bages (2011-17) i del Màster d’infermeria psiquiàtrica i salut mental a l’EUI Sant Joan de Déu (2006-07). Promotor i Docent d’activitats de formació contínua en salut mental a la  CSPT (1998-2017).

Autor i coautor de publicacions en revistes científiques i comunicacions a jornades i congressos (1998-2017).

Les línies de treball en les que treballa són la gestió autònoma infermera, metodologia assistencial infermera en salut mental i condicions de vida laboral de les infermeres.

Al COIB, ha estat membre de la comissió de gestió autònoma del 2003 al 2007 i està al front de la vocalia d'infermeria de salut mental des del 2011.

vocal d'Infermeria del Treball

Joan Conesa Garrido

Vocal d'Infermeria del Treball

Diplomat en Infermeria per l’EUI Santa Madrona (UB). Especialista en Infermeria del Treball (Escuela Nacional de Medicina del Trabajo. Madrid). Màster en Administració i Gestió en Cures d’Infermeria per la Universitat de Barcelona.

Ha treballat a FREMAP com a infermer assistencial en diferents serveis i participant en la formació inicial i continuada, així com en la gestió operativa (180 centres assistencials): qualitat assistencial, recursos i avaluació de tecnologies sanitàries, institucionalització, disseny de protocols i plans de cures, millora de processos, licitació pública de concursos, etc.

Ha estat membre de la Comissió Nacional d’Infermeria, Comissió de Compres i Contractació, Comissió de Carrera Professional, Comissió de Formació Continuada i Comissió de Qualitat i Medi Ambient de FREMAP MATEPSS nº 61.

Ha impartit també nombrosos cursos relacionats amb la Salut Laboral i la Prevenció de Riscos Laborals a empreses i institucions catalanes.

Ha format part de diversos comitès científics i organitzatius en Jornades i Congressos d’àmbit estatal.  Ha presentat diferents ponències i participat en taules rodones i comunicacions científiques.

En la dimensió social ha estat director de l’Agrupació Escolta Arrels de l’Hospitalet, fundador i membre de la Junta Directiva de la Fundació Privada Catalana Akwaba (membre de la Federació Catalana d’ONG’SD), ha participat en diferents projectes com a cooperant a l’Àfrica Subsahariana, membre del Consell Municipal d’Educació i del de Salut de l’Ajuntament d’Esparreguera, etc.

Ha compaginat, els darrers anys, la Vocalia d’Infermeria del Treball a la Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona amb el càrrec de gerent de la corporació col·legial.

Vocal d'Infermeria Pediàtrica

Montserrat Bayego Salvador

Vocal d'Infermeria Pediàtrica

Diplomada en Infermeria. Especialista en Infermeria Pediàtrica i en Infermeria Obstètrica-Ginecològica (Llevadora). Diplomada en Fisioteràpia. Llicenciada en Antropologia Social i Cultural per la UB. Diplomada en Naturopatia. Bach Practitioner pel Bach Centre d’Anglaterra. Postgrau en “Intervencions autònomes d’infermeria per a un desenvolupament personal i professional: teràpies naturals” per l’Escola Universitària d’Infermeria Santa Madrona de la Fundació “la Caixa” adscrita a la Universitat de Barcelona.

Va treballar a l’atenció primària i a diferents hospitals públics i privats en qualitat d’Infermera o Llevadora. Al llarg de més de 30 anys ha desenvolupat docència dirigida a infermeres i a la comunitat, i la seva activitat autònoma d’Infermeria i Fisioteràpia en el Centre d’Assessorament de Barcelona, del que és co-fundadora i co-directora.

És autora de publicacions i de presentacions i ponències en congressos científics infermers. També és autora col·laboradora de la Infermera virtual del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona.

La seva línia de treball principal s’ha centrat en desenvolupar el rol autònom de la infermera i, més concretament, donant atenció i tenint cura de les persones des de la perspectiva i la pràctica de les Teràpies Naturals i Complementàries.

Actualment co-dirigeix el Centre d’Assessorament on desenvolupa el rol autònom en qualitat d’Infermera especialista i Fisioterapeuta.

És docent al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona en diferents cursos del programa de formació continuada i al Màster d’Infermeria Naturista, així com al Màster d’Atenció Infermera al nen i l’adolescent de l’EUI Sant Pau de Barcelona.

Ha compaginat aquestes responsabilitats amb la de Vocal d’Infermeria Pediàtrica i responsable de l’àrea d’exercici lliure i de la comissió de teràpies naturals i complementaries del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona.

Vocal d'Infermeria en cures medicoquirúrgiques

Maria Carmen Bastero Navarro

Vocal d'Infermeria en cures medicoquirúrgiques
Diplomada en Infermeria i Màster en Administració i Cures d’Infermeria per la E.U. Santa Madrona. Especialista en Infermeria en cures Medicoquirúrgiques i en Infermeria Pediàtrica per la Universitat de Barcelona.
 
Ha treballat durant 15 anys com a infermera assistencial al servei de transplantaments i urgències de l’hospital Vall d’Hebron. Ha gestionat al llarg de 15 anys un Centre Pediàtric i d’especialitats a Granollers. Des d l’any 2005 desenvolupa tasques assistencials i de supervisió a l’Hospital Vall d’Hebron.
 
Ha estat ponent i autora de comunicacions i pòsters en nombroses jornades i congressos.
Actualment és adjunta d’Infermeria a la Direcció de Recursos Humans de l’Hospital Vall d’Hebron, des de l’any 2009.
Vocal d'Infermeria Geriàtrica

Ester López Luna

Vocal d'Infermeria Geriàtrica
Diplomada en Infermeria. Especialista en geriatria. Postgrau en geriatria. Postgrau en Atenció Sociosanitària. Màster en Gestió i administració de cures d’Infermeria a la EUI Sta. Madrona. Màster oficial en cures pal·liatives a l’ICO.
 
Ha iniciat formació en Cooperació internacional i col·labora activament amb la ONG Amigos de Silva a Etiòpia.
Ha treballat durant 10 anys com a infermera assistencial a la Residència la Creueta a Sabadell i posteriorment al Centre Sociosanitari Güell de Barcelona. Els últims 7 anys  esta desenvolupant tasques de gestió al Centre Sociosanitari Mutuamguell.
 
Ha presentat comunicacions i pòsters en nombroses jornades i congressos i ha participat activament en projectes de investigació de la empresa Mutuam.
Les seves principals línies de treball s’han centrat en l’atenció sociosanitària, geriatria i actualment en les cures pal·liatives i la cooperació internacional.
 
Actualment és coordinadora d’infermeria al Centre Sociosanitari Mutuam Güell.
 
Col·labora amb les E.U.I de St. Pau, Vall d’Hebron, UIC i Blanquerna com a infermera referent de pràctiques pregrau d’infermeres al seu propi centre de treball, així com a referent dels estudiants de pràctiques de Tècnics en Atenció Sociosanitària als instituts CES i Miquel Tarradell.
 
Col·labora amb l’Institut de l’Envelliment i amb altres entitats Sociosanitàries.
Enric Mateo Viladomat

Enric Mateo Viladomat

Vocal d'Infermeria Familiar i Comunitària
Diplomat en Infermeria per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).  Postgrau en Gestió de la Qualitat a l’Atenció Primària, i Postgrau en suport vital i emergències per la Universitat Internacional de Catalunya (UIC).
Ha estat director adjunt del Consorci Castelldefels Agents de Salut (CASAP) i ha compaginat la tasca assistencial amb la de gerent d’una consultoria, relacionada amb la salut, en l’àmbit privat de l’exercici professional.
És autor de diferents publicacions, ha estat ponent en diversos congressos i taules rodones i ha participat en varis projectes d’investigació.
Premi a la Innovación en la mejora global de la calidad asistencial 2008 del Ministerio de Sanidad y Política Social, premi a la Innovació en processos d’atenció i organització en Atenció Primària del Departament de Salut (2009) i menció honorífica dels premis CHC-ESADE (2009).
Actualment és infermer assistencial al CAP Can Bou i CUAP Castelldefels al CASAP. També és professor associat a la UAB i tutor del programa de formació dels resident d’Infermeria Familiar i Comunitària de la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut (DGPRS).
Membre del grup de Qualitat i de Gestió Infermera de la Demanda de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFICC) i Instructor/director d'SVB+DEA pel Consell Català de Ressucitació (CCR).

Laia Domènech Prats

Secretària de la Junta