FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp

La Junta de Govern del COIB, que es centra en la força professional de les infermeres i infermers, vol treballar, des del compromís, la il·lusió i la implicació de cadascun dels seus membres, per promoure el reconeixement social de la infermera, arribar a les ràtios europees d’infermera per usuari i preservar la seva gestió autònoma.

Altres objectius d’aquest equip del Col·legi són facilitar que la infermera sigui proactiva en el seu desenvolupament i creixement professional, afavorir accions i iniciatives perquè els ciutadans coneguin cada vegada més els serveis que poden oferir les infermeres i situar-les com a garants de l’eficiència del sistema de salut i de la pròpia salut de les persones. 

Paola Galbany Estragués

Paola Galbany Estragués

Presidenta

Diplomada en Infermeria per la Universitat Ramon Llull-Blanquerna (1998). Llicenciada en Antropologia Social i Cultural per la Universitat de Barcelona (2001), postgrau en Infermeria en Cures Intensives per la URL (2006) i doctora en Ciències Infermeres per la UB (2012), amb la tesi “Evolució en les cures infermeres a l’hospital de l’Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet 1917-2010” dirigida per la catedràtica d’Infermeria Dra. Roser Valls i Molins. Ha ocupat el càrrec de degana de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar de la UVic des de maig de 2017 fins a maig de 2020. Actualment és presidenta del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona i consellera del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Barcelona.

Durant la seva trajectòria com a infermera assistencial, ha treballat en diversos hospitals de l’àrea metropolitana de Barcelona i a l’estranger entre 1999 i 2007. El 2003 va començar a dur a terme activitat docent. Ha treballat en diverses universitats: Blanquerna-URL, Universitat de Barcelona i Universitat Autònoma de Barcelona. Des del maig de 2017 fins al juliol de 2020 va ser degana de la Facultat de Ciències de la Salut i del Benestar de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. De la seva labor docent, destaca la seva orientació psicosocial que la va conduir a ser la coordinadora i professora d’assignatures relacionades amb els principis teòrics, filosòfics i metodològics de la infermeria, la història de la professió i els principis ètics i deontològics. Els anys 2015 i 2016 va estar becada amb un Postdoctoral Fellowship per la Bloomberg Lawrence S. Faculty of Nursing, de la University of Toronto, una de les universitats més prestigioses del Canadà. Amb la Dra. Sioban Nelson ha treballat el tema de les migracions d’infermeres espanyoles i també la precarietat laboral.

Forma part de diversos grups de recerca i actualment és investigadora principal de dos projectes. Ha format part de diversos comitès científics i organitzatius en jornades i congressos d’àmbit estatal. Ha presentat diverses ponències i participat en taules rodones i comunicacions científiques.

Vacant

Maria Romeu Labayen

Vicepresidenta

Diplomada en infermeria per la Universitat de Barcelona i especialista en salut mental. Postgrau d'Infermeria en Psiquiatria Comunitària i Màster en Cures Infermeres: Metodologia i Aplicacions per la Universitat de Barcelona. Doctora en Infermeria i Salut per la Universitat de Lleida amb la tesi "Allò que és psicoterapèutic en la relació terapèutica amb persones amb trastorn límit de la personalitat. Interpretació de l'experiència de disminució del malestar", dirigida per la Dra. Maria Assumpta Rigol Cuadra i la Dra. Glòria Tort Nasarre.

La trajectòria assistencial l'ha dedicat majoritàriament a la Xarxa de Salut Mental de Catalunya, en hospitalització d'aguts inicialment, posteriorment en hospitalització de subaguts i majorment a la xarxa de salut mental comunitària al Centre de Salut Mental Horta Guinardó de Barcelona.

Realitza docència al Departament d'Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil al Campus de Bellvitge de la Universitat de Barcelona des del curs 2013-14. Imparteix l'assignatura troncal Infermeria de salut mental i l'assignatura optativa Mindfulness i Salut i tutoritza alumnes que realitzen el Treball Final de Grau en l'àrea de la infermeria de salut mental.

Investigadora del grup de recerca AFIN del Departament d'Antropologia de la Universitat Autònoma de Barcelona des que s'hi va vincular durant els estudis de doctorat. Ha format part com investigadora del projecte "Percepciones y experiencias de profesionales de la salud y personas usuarias sobre  la prestación de servicios asistenciales y la enfermedad en el contexto de la pandemia COVID-19" que és l'estudi mirall vinculat al projecte internacional "A rapid appraisal of healthcare workers' perceptions of care delivery in the contexto the COVID-19 epidemic". Actualment investigadora del projecte "La cura de la salut de persones amb diagnòstics de trastorn mental greu en la pandèmia COVID-19: acció – participació en educación per a la salut" becat per la Fundació Autònoma Solidària 2021 i del projecte: "Reproductive governance and mobilities in Europe, North Africa and Latin America: questioning reproductive justice and rights in a context of austerity and fertility decline" que ha obtingut la concessió a "proyectos I+D+I" del Ministerio de Ciencia e Innovación de España.

És vocal de la junta de govern de l'Associació Catalana de Professionals de Salut Mental – Asociación Española de Neuropsiquiatría (ACPSM-AEN) i vicepresidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona.

Paqui Pavón

Paqui Pavón Rodríguez

Secretària
Enric Mateo Viladomat

Enric Mateo Viladomat

Tresorer

Diplomat en Infermeria per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Postgrau en Gestió́ de la Qualitat a l'Atenció́ Primària i Postgrau en suport vital i emergències per la Universitat Internacional de Catalunya (UIC).

Ha estat director adjunt del Consorci Castelldefels Agents de Salut (CASAP) i gerent d’una consultoria relacionada amb la salut, en l’àmbit privat de l’exercici professional que ha compaginat amb la vessant assistencial.

És autor de diferents publicacions, autor de capítol de llibre i ponent en diversos congressos i taules rodones relacionades amb l’atenció́ primària de salut. Ha participat en varis projectes d’investigació́ i, entre d’altres, cal destacar els relacionats amb la Gestió́ Infermera de la Demanda (GID)

Premi a la Innovación en la mejora global de la calidad asistencial 2008 del Ministerio de Sanidad y Política Social, premi a la Innovació en processos d’atenció i organització en Atenció Primària del Departament de Salut (2009) i menció honorífica dels premis CHC-ESADE (2009).

Ha estat membre del grup redactor dels Acords del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya relacionats amb la GID i, actualment, és coordinador de les activitats docents i consultories relacionades amb aquesta temàtica i membre de la Comissió́ de Seguiment.

Ha estat membre del grup de Qualitat i és membre de grup de GID de l’Associació́ d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) i Instructor/director de SVB+DEA pel Consell Català̀ de Ressucitació (CCR).

Actualment és infermer assistencial al CAP Can Bou i CUAP Castelldefels al CASAP.

Professor associat a la UAB i tutor del programa de formació dels resident d’Infermeria Familiar i Comunitària de la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut (DGPRS).

Encarna Gómez Gamboa

Encarna Gómez Gamboa

Vocal

Diplomada en Infermeria per l’EUI del Mar. Especialista en Infermeria pediàtrica. Postgrau d'Infermeria en oncologia per l'Institut Català d'Oncologia. Postgrau Teòric-Pràctic per a infermeres d'actualització en cures intensives en la infància i adolescents per l'EUI Sant Joan de Déu. Màster en Infermeria Pediàtrica per la Universitat de Barcelona. Màster Administració i Gestió en cures d’Infermeria per l’EUI Santa Madrona. Màster en Ciències en Infermeria per la UIC. Màster Universitari Recerca i Innovació en Cures Infermeres - UAB. Actualment doctoranda UB.

Des de fa 26 anys és infermera assistencial en àrees com la de nounats, cures intensives pediàtriques, oncologia, pediatria, en la Unitat de suport infermera en qualitat i docència i Unitat de Cirurgia ambulatòria. Ha estat gestora de guàrdies de cap de setmana del 2005 al 2017. Infermera gestora a les unitats de cirurgia general, cirurgia cardíaca i immuno al·lèrgies.

En l’àmbit docent ha estat professora col·laboradora a l’Agència de Qualitat del Servei Universitari de Catalunya (AQU), des d’abril de 2009. Ha col·laborat com a docent en el campus Sant Joan de Déu entre 2008 i 2013. Entre 2008 i 2014 ha estat docent dels alumnes de pràctiques de la Diplomatura d’Infermeria i Grau a l’hospital Sant Joan de Déu. Codirectora del Màster en cures d’Infermeria en la infància i adolescència entre 2008 i 2019. Docent en el campus de Sant Joan de Déu, en el màster en cures d’infermeria en la infància i l’adolescència des de 2018. Docent en el màster d’Atenció emocional al nen hospitalitzat, segons el model Child Life. També ha estat tutora dels treballs de final de grau d’Infermeria i Fisioteràpia (TFG) de la Universitat de Vic entre 2017 i 2018.

En l’àrea de la recerca ha participat activament a actes científics i publicacions. Ha rebut diferents reconeixements i premis pels seus projectes i ha fet estades a Europa i els Estats Units. En aquest àmbit ha rebut diferents beques, entre les que es destaquen dues beques de convocatòria de naturalesa competitiva corresponents  al programa d’Intensificació d’infermers/es del “Pla estratègic i innovació en salut 2016-2018 (PERIS) 2019-2020.

Ha col·laborat entre 2001 i 2010 en el Comitè d’Ètica Assistencial (CEA), i entre 2011 i 2017 en el Comitè d’Ètica d’Investigació Clínica (CEIC).

En l’actualitat exerceix com a infermera pediàtrica en l’hospital Sant Joan de Déu. És presidenta de l’Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica. Membre del Grup de Recerca Infermer de l’hospital Sant Joan de Déu, i membre del grup ITCOIB.

Des de març de 2020 ocupa el càrrec de vocal d’Infermeria pediatria a la Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona.

Noemí Obregón Gutiérrez

Noemí Obregón Gutiérrez

Vocal

Doctora amb menció cum laude en Ciències Infermeres per la Universitat de Barcelona (2014). Diplomada en Infermeria per la Universitat de Cantàbria (1999). Especialista en Infermeria Obstètrico-Ginecològica (Llevadora) per la Unitat Docent de Llevadores de Catalunya (2003).

És també Llicenciada en Antropologia Social i Cultural per la Universitat Autònoma de Barcelona (2006). Màster en Salut Pública i Comunitària per la Universitat Autònoma de Barcelona (2008) i Diplomada en Gestió Hospitalària per la Universitat Oberta de Catalunya.

Ha treballat a l’Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell des de 2003, com a llevadora i com a Gestora Assistencial de les Urgències i hospitalizació de Ginecologia i Obstetrícia des de 2008.

En l’àmbit docent, ha estat professora associada del 2008 al 2019 en l’Escola d’Infermeria de la Universitat de Barcelona, on ha impartit l’assignatura de Salut Sexual i Reproductiva.

Les seves línies de recerca es centren en els temes de gènere, en la prevenció en l’àmbit de la salut sexual i reproductiva, i en les cures relacionades amb l’atenció a l’embaràs, part i puerperi.

Actualment és Gestora Assistencial de Ginecologia i Obstetrícia, Presidenta de la Subcomissió de Docència d’Infermeria i membre del Comitè Institucional de Competències Professionals a l’Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell.

Col·labora en la formació teòrica de l’Especialitat de Llevadora dins del programa formatiu de la Generalitat.

Paloma Amil Bujan

Paloma Amil Bujan

Vocal

Diplomada en Infermeria per la Escola Universitària d’Infermeria de Sant Joan de Déu (1998). Màster Universitari en Cronicitat i dependència realitzat en Tecnocampus Mataró- Maresme, Escola Superior de Ciències de la Salut i Centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra (2014).

Durant la seva trajectòria com a infermera assistencial ha treballat entre el 1998-2001 en el servei de cures intensives de Mútua Terrassa. Des de l’any 2001 al 2007 en la residència geriàtrica l’Oreneta de Castelldefels. Al 2007 va començar a treballar d’infermera d’atenció primària a l’Institut Català de la Salut, lloc que encara ocupa en l’actualitat.

Actualment, i des de fa 4 anys, col·labora de forma periòdica com a docent, en diferents universitats catalanes en la formació de pre i post-grau compartint la visió i l’expertesa en les àrees d’atenció centrada en la persona, alfabetització per la salut, autocura, apoderament de la persona amb malalties cròniques i tecnologies de la informació i la comunicació. Aquestes universitats són: Universitat de Barcelona (UB), Escola Universitària d’Infermeria Sant Joan de Déu, Universitat Internacional de Catalunya (UIC), Universitat de Girona (UdG) i Universitat de Vic (UVic).

En els últims anys, ha col·laborat en estudis de recerca i ha participat com autora de diferents publicacions.

Actualment és la responsable del Programa Pacient Expert Catalunya i Infermera d’Atenció Primària. Combina la gestió amb l’assistència, treballant de manera periòdica en el PAC de Sant Vicenç dels Horts. És Membre del Programa de prevenció i atenció a la cronicitat, des de l’any 2011, co-liderant projectes per al foment de l’autocura i apoderament de les persones amb malalties cròniques i les seves famílies.

Angel Mencias Valero

Angel Mencias Valero

Vocal

Diplomat en Infermeria. Diplomat en Fisioteràpia. Especialista en infermeria de treball. Especialista en cures medico-quirúrgiques. Màster en Gestió en Serveis d’Infermeria per la l’Escola d’Infermeria de la Universitat Autònoma de Barcelona, formació empresarial en Direcció d’Infermeria per l’Escola d’Alta Direcció i Administració (EADA) de Barcelona. Màster en Prevenció de riscos Laborals especialitats de Seguretat, Ergonomia i Psicosociologia per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Ha treballat com a infermer assistencial a diferents hospitals en àrees de cures intensives, unitat coronaries i urgències, posteriorment va treballar en centres d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (ICS) com a infermer assistencial i posteriorment com Adjunt a la Direcció Infermera de diferents centres de l’àrea de Barcelona ciutat. Durant un temps va compaginar aquesta feina amb la d’infermer del treball en Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i posteriorment com tècnic en prevenció responsable de riscos psicosocials i investigació d’accidents de treball.

Ha estat de professor del postgrau d’infermeria del treball de l‘IDEC, Universitat Pompeu Fabra. Col·laborador docent en el curs “casos prácticos en riesgos psicosociales” que organitza anualment el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene (INSHT). Ha impartit nombrosos cursos relacionats amb la infermeria assistencial i de gestió en empreses i institucions catalanes. També és Instructor de SVB+DEA pel Consell Català̀ de Ressucitació (CCR).

Ha format part de diversos comitès científics i organitzatius en jornades i congressos d’àmbit estatal. Ha presentat diferents ponències i ha participat en taules rodones i coautor de diferents articles i comunicacions científiques relacionades amb la Infermeria del Treball i la Salut laboral.

Ha ocupat diferents càrrecs en diferents juntes de govern del Col·legi d’infermeria de Barcelona, així com d’associacions i societats científiques relacionades amb la Infermeria. Ha estat membre del Consell Català d’Especialitats en Ciències de la Salut de l’Institut d’Estudis de la Salut, membre de la Comissió de Salut Publica del Departament de Sanitat , vocal del Consell de Col·legis de Diplomats en Infermeria de Catalunya,  membre del Consell Assessor de la Societat Catalana de Seguretat i Medicina del Treball i Vicepresident de l’associació catalana d’infermeria del treball i Salut Laboral.

Àngel Giménez Lajara

Miguel Ángel Giménez Lajara

Vocal

Diplomat en Infermeria per la Universitat Autònoma de Barcelona, Màster en infermeria del treball, Màster d'Administració i Gestió en Cures d'Infermeria de l'Escola Universitària de Santa Madrona, Màster oficial Recerca Especialitat: Atenció al Malalt Crític i d'Emergències a la Universitat de Barcelona. Doctor en ciències de la Salut per la Universitat Jaume I.

Ha treballat com a infermer assistencial en diferents àmbits, inicialment al món de la diàlisi, però majoritàriament tota la trajectòria ha estat relacionada amb les unitats de crítics, en especial cardiovascular, de la que ha sigut el coordinador.
Actualment, és coordinador de la unitat d'Hemodinàmica i d'arrítmies a l'Hospital Clínic de Barcelona.
Professor associat Metodologia, documentació i Tics a la Universitat de Barcelona.

Director del curs CALS (Cardiac surgery Advance Life support) – RUPICC de simulació, ReEsternotomia urgent en pacient intervingut de cirurgia cardíaca (UCI). Acreditat per l'Eacts.

Investigació, principals àrees: La informatització de la documentació en UCI, la prescripció del tractament farmacològic i la gràfica d'UCI. En l'àmbit de la recerca és autor i coautor de diferents publicacions i estudis i ha realitzat diferents comunicacions en jornades i congressos nacionals i internacionals. També, forma part de la comissió de recerca de l'Hospital Clínic de Barcelona i organitza Jornades anuals per potenciar la recerca.

Vicepresident de la Seeiuc i vocal de la junta de govern del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona.

Francisca Pérez López

María Francisca Pérez López

Vocal

Diplomada en Infermeria. Títol de Doctora Infermeria. Universitat Rovira i Virgili. Universitat Autònoma de Barcelona. Màster Universitari de Ciències de la Infermeria. Universitat Rovira i Virgili.

Títol propi d'Expert en Bioètica. Fundación Ciencias de la Salud. Formación acreditada per la Universidad a distancia UDIMA (2022. En curs). Títol propi d'Experto en Bioética Clínica. Formació acreditada per la Universidad a distancia UDIMA (2021). Master of Science in Nursing, opció clínica European University. Barcelona (1993). Bachelor of Science in Nursing, opció clínica European University. Barcelona (1992). Curs de Postgrau Infermeria Intensiva. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Universitat Autònoma Barcelona (1989).

És docent en el Postgrau al Malalt Crític amb patologia cardiovascular i/o respiratòria, UAB, des de 2004-2020.
Des de 2021 és coordinadora de Model i Marc teòric a l'àrea de Metodologia del Parc Taulí Hospital Universitari. Del 1990 fins al 2021 va treballar com a infermera assistencial a l'Àrea de Crítics del Parc Taulí Hospital Universitari.

És membre del Comitè Assistencial d'Ètica de Parc Taulí Hospital Universitari des de l'any 2000.

Esther Sauqué Puig

Esther Sauqué Puig

Vocal

Diplomada en Infermeria per l’Escola Universitària d’infermeria de Sant Joan de Déu l’any 1991. Postgrau en Malalt Crític 91-92, Màster en Infermeria Medicoquirúrgica 92-94 per la Universitat de Barcelona i Màster en Gestió per l’Escola Universitària d’Infermeria de Santa Madrona 94-96.

Professora col·laboradora a l’Escola Universitària d’Infermeria de Santa Madrona des de l’any 1996 fins el tancament de l’Escola.

La carrera professional exercida a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol des de l’any 1991 com infermera assistencial a la Unitat de Cures Intensives durant 5 anys i posteriorment als quiròfans de la 2ª planta i de Cirurgia Major Ambulatòria durant 14 anys.

Des de l’any 2010 supervisora de la Unitat de Cirurgia Cardíaca. Adjunta d’Infermeria a l’àrea quirúrgica i crítics 2011-2013 i posteriorment fins l’actualitat supervisora dels quiròfans de la 2ª i de Cirurgia Major Ambulatòria.

Cristina Plou Pérez

Cristina Plou Pérez

Vocal

Diplomada en Infermeria per la Universitat Ramon Llull Blanquerna. (1998)
Postgrau en Infermeria Pediàtrica a l'entorn hospitalari i Postgrau en Infermeria Pediàtrica en Atenció Primària, Universitat Ramon Llull Blanquerna. Diploma de Capacitació en Medicina del Treball. Universitat de Barcelona. Tècnica Superior en Prevenció de Riscos Laborals Especialitat de Seguretat, Higiene i Ergonomia. Universitat d'Oviedo.
Experta en Nutrició i Planificació Dietètica. Universidad Complutense de Madrid. Màster en Diagnòstic Energètic. Acupuntura i Medicina Tradicional Xinesa. Escola Universitària d'Infermeria Sant Joan de Déu. Trastorns de l'aprenentatge, conducta i afectius: Diagnòstic i intervenció. Hospital Sant Joan de Déu/Utae.

La seva trajectòria professional compta amb 23 anys d'experiència en diferents àrees sanitàries iniciant la seva trajectòria a l'àmbit sanitari a laboratori clínic i a banc de sang de l'Hospital Clínic de Barcelona, posteriorment a departaments d'hemoteràpia i hemostàsia.

Exerceix com a infermera especialitzada a la unitat de pacients crítics pediàtrics i neonatals compaginant la vida laboral com infermera de serveis d'urgències i àrees com patologia específica, cirurgia, traumatologia, ginecologia, oncologia, col·laborant activament amb equips d'ostomies i úlceres. La trajectòria més extensa ha estat com a coordinadora de departament en vigilància de la salut, prevenció laboral i RRHH.

Presentació en el Congrés de l’associació nacional d’infermeria en cures intensives pediàtriques i neonatals (ANECIP), Bronquiolitis: Pla de cures d’infermeria en cures intensives pediàtriques.

Protocol en la unitat de cures intensives en manipulació de la via aèria en pacients intubats i traqueotomies.

Actualment forma part de l'equip d'Endocrinologia metabòlica a l'àrea d'investigació, coordina la gestió d'un projecte europeu (SPIOMET4Heatlh) i ha col·laborat en més de 15 projectes realitzats a la Fundación Privada per a la Recerca i la Docència Sant Joan de Déu- FSJD. Infermera assistencial en el control de creixement i desenvolupament pediàtric a l'Hospital Sant Joan de Déu.

Laia Domènech Prats

Secretària de la Junta