Què haig de fer?

Per poder continuar navegant per l'àrea personal de la web del COIB cal que:

 • Llegeixis i acceptis el document de 'Política de protecció de dades de caràcter personal'.
 • Autoritzis o deneguis la cessió de les teves dades a tercers en diferents supòsits.

Nova política de protecció de dades de caràcter personal

En aplicació del nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, (en endavant RGPD), aplicable a tots els països membres de la Unió Europea a partir del 25 de maig, t’informem sobre el tractament de les teves dades de caràcter personal.

El present document té com a objectiu facilitar la informació sobre com es recullen, tracten i protegeixen les teves dades de caràcter personal. La informació que apareix en primer lloc és aquest quadre en el que queda sintetitzada en una primera capa la informació més rellevant. La informació ampliada i detallada s’ofereix més endavant en una segona capa i també la trobaràs a www.coib.cat.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona. (+info a continuació)
Finalitat tractamentGestió alta col·legial, control exercici professional, registre col·legiats, funcions previstes als Estatuts. (+info a continuació)
LegitimacióLlei 7/2006, Llei 44/2006, consentiment. (+info a continuació)
DestinatarisRegistre de Professionals Sanitaris, altres corporacions quan s’estableixi legalment. (+info a continuació)
DretsAccés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició. (+info a cont.)
Contacte DPDdpd@coib.cat
Informació addicionalPots consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a continuació o a la web del COIB.

Si vols rebre o continuar rebent informació de productes i serveis de valor afegit d’interès professional i no professional, per via electrònica o altres mitjans, ens has de facilitar el teu consentiment per a cedir les teves dades identificatives (nom, cognoms, adreça, e-mail i telèfon) a les empreses, organitzacions i entitats que col·laboren amb el COIB, amb la finalitat que et puguin informar dels seus productes i serveis bé directament o per part del COIB.

Autoritzo
Cal que seleccionis SI o NO en totes les categories.
Vacances, viatges i oci (hotels, agències, cinemes, parcs temàtics...)
Si No
Formació
Si No
Alimentació (restaurants, supermercats,...)
Si No
Perfumeria, cosmètica i moda
Si No
Tecnologia, multimèdia i motor
Si No
Cura personal, salut i esport (gimnasos, dietètica, òptiques,...)
Si No
Entitats financeres i assegurances
Si No
Solidaritat
Si No
Llar i regal (electrodomèstics, mobles,...)
Si No
Fundació Infermeria i Societat (activitats, cursos, esdeveniments, premis i projectes)
Si No

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Identitat: Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB)
Adreça: Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona
Telèfon: 93 212 81 80
Adreça electrònica: info@coib.cat
Delegat de protecció de dades:Jordi Verdaguer López
Contacte DPD: dpd@coib.cat

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

El COIB tracta les dades personals que ens facilitis amb la finalitat de dur a terme les funcions pròpies atribuïdes per la Llei 7/2006, de 31 de maig, d’exercici de professions titulades i col·legis professionals, així com les que s’estableixen a l’article 4 dels Estatuts de la corporació (Resolució. JUS/2408/2009, de 21 d’agost, DOGC número 5460, de 8/9/2009), a més de la normativa sectorial de sanitat.

És a dir, gestionar la col·legiació, elaborar i mantenir el registre de col·legiades i col·legiats, garantir el compliment de la bona pràctica professional i de les obligacions deontològiques de la professió, l’ordenació, la representació i la defensa dels interessos professionals de les seves col·legiades i col·legiats i vetllar perquè l’activitat professional s’adeqüi a l’interès públic general i tot el que afecti la salut.

El COIB no efectua tractaments de dades que suposin l’adopció de decisions automatitzades ni tampoc l’elaboració de perfils.

D’acord amb la normativa vigent, són d’accés públic les dades de nom i cognoms, número de col·legiat, especialitat, adreça professional, telèfon, correu electrònic i any d’incorporació.

Pots oposar-te a què les teves dades públiques que apareguin a la web col·legial siguin utilitzades amb finalitats comercials comunicant-ho al COIB.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?

La base legal pel tractament de les teves dades és la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i la Llei 44/2006, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, de les que es deriva l’obligatorietat de la col·legiació per a l’exercici de la professió infermera, així com les funcions del Col·legi en l’ordenació de la professió, el seu exercici, defensa i representació.

La negativa a facilitar les dades personals comportarà la impossibilitat de col·legiar-se a la corporació.

Per a finalitats diferents de les expressades basades en el teu consentiment, com per exemple rebre publicitat sobre productes i serveis de valor afegit, sempre et demanarem el teu consentiment previ que podràs revocar en qualsevol moment.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les dades són cedides al Registre de Professionals Sanitaris depenent del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, així com a d’altres corporacions i organismes públics, quan així s’estableixi legalment.

El COIB no transfereix les teves dades personals a un tercer país o organització internacional, ni està previst. Arribat el cas, seràs informat prèviament de la transferència i de les condicions de la mateixa, i en particular, l’existència o manca d’una decisió d’adequació de la comissió respecte del tercer país o organització internacional.

Quant temps conservarem les teves dades?

Les teves dades es conservaran des de la data de la col·legiació i a partir de la baixa de col·legiat, durant tot el termini que preveu la normativa aplicable, entre d’altres, la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents i la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

Quins són els teus drets?

 • Accés: Tens dret a conèixer si al COIB estem tractant les teves dades personals i a accedir a les mateixes.
 • Rectificació: Pots sol·licitar la modificació de les dades inexactes.
 • Supressió: Pots sol·licitar l’eliminació de les teves dades personals.
 • Limitació: En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, pots sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades: quan es comprovi la impugnació de l’exactitud de les dades; quan el tractament és lícit però t’oposis a la supressió de les teves dades; quan el COIB no necessiti el tractament de les teves dades però tu les necessitis per a la defensa de reclamacions; quan t’hagis oposat al tractament de les teves dades pel compliment d’una missió d’interès públic o satisfacció d’un interès legítim, mentre verifiquem si els motius legítims pel tractament prevalen sobre els teus.
 • Oposició: Pots oposar-te al tractament de les teves dades.
 • Portabilitat: Pots rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagis facilitat i transmetre’ls a un altre responsable.
 • Retirar el consentiment: quan la licitud del tractament es basi en haver obtingut el teu consentiment, podràs retirar-lo en qualsevol moment.

Com pots exercir aquests drets?

Mitjançant un escrit adreçat al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona, a l’atenció del delegat de protecció de dades o bé, per correu electrònic a l’adreça dpd@coib.cat.

Per exercir els teus drets acompanya a la teva sol·licitud una còpia del dni o document acreditatiu de la teva identitat. L’exercici dels teus drets és gratuït.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa pots contactar o presentar una reclamació a:

 • el delegat de protecció de dades dpd@coib.cat; o,
 • davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seva adreça postal: C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, C.P. 08008 Barcelona, http://apdcat.gencat.cat/ca/inici

He llegit i accepto la 'Política de protecció de dades de caràcter personal'
Cal acceptar la política de protecció de dades
Processant ...
Les teves preferències han estat guardades correctament.
Recorda que les pots rectificar en qualsevol moment des de la fitxa col·legial de l'àrea personal de la web.
Hi ha hagut un problema processant les dades. Torna-ho a provar més tard.
FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp

La Junta de Govern del COIB, que es centra en la força professional de les infermeres i infermers, vol treballar, des del compromís, la il·lusió i la implicació de cadascun dels seus membres, per promoure el reconeixement social de la infermera, arribar a les ràtios europees d’infermera per usuari i preservar la seva gestió autònoma.

Altres objectius d’aquest equip del Col·legi són facilitar que la infermera sigui proactiva en el seu desenvolupament i creixement professional, afavorir accions i iniciatives perquè els ciutadans coneguin cada vegada més els serveis que poden oferir les infermeres i situar-les com a garants de l’eficiència del sistema de salut i de la pròpia salut de les persones. 

Paola Galbany Estragués

Paola Galbany Estragués

Presidenta

Diplomada en Infermeria per la Universitat Ramon Llull-Blanquerna (1998). Llicenciada en Antropologia Social i Cultural per la Universitat de Barcelona (2001), postgrau en Infermeria en Cures Intensives per la URL (2006) i doctora en Ciències Infermeres per la UB (2012), amb la tesi “Evolució en les cures infermeres a l’hospital de l’Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet 1917-2010” dirigida per la catedràtica d’Infermeria Dra. Roser Valls i Molins. Ha ocupat el càrrec de degana de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar de la UVic des de maig de 2017 fins a maig de 2020. Actualment és presidenta del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona i consellera del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Barcelona.

Durant la seva trajectòria com a infermera assistencial, ha treballat en diversos hospitals de l’àrea metropolitana de Barcelona i a l’estranger entre 1999 i 2007. El 2003 va començar a dur a terme activitat docent. Ha treballat en diverses universitats: Blanquerna-URL, Universitat de Barcelona i Universitat Autònoma de Barcelona. Des del maig de 2017 fins al juliol de 2020 va ser degana de la Facultat de Ciències de la Salut i del Benestar de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. De la seva labor docent, destaca la seva orientació psicosocial que la va conduir a ser la coordinadora i professora d’assignatures relacionades amb els principis teòrics, filosòfics i metodològics de la infermeria, la història de la professió i els principis ètics i deontològics. Els anys 2015 i 2016 va estar becada amb un Postdoctoral Fellowship per la Bloomberg Lawrence S. Faculty of Nursing, de la University of Toronto, una de les universitats més prestigioses del Canadà. Amb la Dra. Sioban Nelson ha treballat el tema de les migracions d’infermeres espanyoles i també la precarietat laboral.

Forma part de diversos grups de recerca i actualment és investigadora principal de dos projectes. Ha format part de diversos comitès científics i organitzatius en jornades i congressos d’àmbit estatal. Ha presentat diverses ponències i participat en taules rodones i comunicacions científiques.

Vacant

Vicepresidenta

Núria Fabrellas Padrés

Secretària
Enric Mateo Viladomat

Enric Mateo Viladomat

Tresorer

Diplomat en Infermeria per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Postgrau en Gestió́ de la Qualitat a la Atenció́ Primària i Postgrau en suport vital i emergències per la Universitat Internacional de Catalunya (UIC).

Ha estat director adjunt del Consorci Castelldefels Agents de Salut (CASAP) i gerent d’una consultoria, relacionada amb la salut, en l’àmbit privat de l’exercici professional que ha compaginant amb la vessant assistencial.

És autor de diferents publicacions, autor de capítol de llibre i ponent en diversos congressos i taules rodones relacionades amb l’atenció́ primària de salut. Ha participat en varis projectes d’investigació́ i, entre d’altres, cal destacar els relacionats amb la Gestió́ Infermera de la Demanda (GID)

Premi a la Innovación en la mejora global de la calidad asistencial 2008 del Ministerio de Sanidad y Política Social, premi a la Innovació en processos d’atenció i organització en Atenció Primària del Departament de Salut (2009) i menció honorífica dels premis CHC-ESADE (2009).

Ha estat membre del grup redactor dels Acords del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya relacionats amb la GID i, actualment, és coordinador de les activitats docents i consultories relacionades amb aquesta temàtica i membre de la Comissió́ de Seguiment.

Ha estat membre del grup de Qualitat i és membre de grup de GID de l’Associació́ d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) i Instructor/director de SVB+DEA pel Consell Català̀ de Ressucitació (CCR).

Actualment és infermer assistencial al CAP Can Bou i CUAP Castelldefels al CASAP.

Professor associat a la UAB i tutor del programa de formació dels resident d’Infermeria Familiar i Comunitària de la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut (DGPRS).

Encarna Gómez Gamboa

Encarna Gómez Gamboa

Vocal

Diplomada en Infermeria per l’EUI del Mar. Especialista en Infermeria pediàtrica. Postgrau d'Infermeria en oncologia per l'Institut Català d'Oncologia. Postgrau Teòric-Pràctic per a infermeres d'actualització en cures intensives en la infància i adolescents per l'EUI Sant Joan de Déu. Màster en Infermeria Pediàtrica per la Universitat de Barcelona. Màster Administració i Gestió en cures d’Infermeria per l’EUI Santa Madrona. Màster en Ciències en Infermeria per la UIC. Màster Universitari Recerca i Innovació en Cures Infermeres - UAB. Actualment doctoranda UB.

Des de fa 26 anys és infermera assistencial en àrees com la de nounats, cures intensives pediàtriques, oncologia, pediatria, en la Unitat de suport infermera en qualitat i docència i Unitat de Cirurgia ambulatòria. Ha estat gestora de guàrdies de cap de setmana del 2005 al 2017. Infermera gestora a les unitats de cirurgia general, cirurgia cardíaca i immuno al·lèrgies.

En l’àmbit docent ha estat professora col·laboradora a l’Agència de Qualitat del Servei Universitari de Catalunya (AQU), des d’abril de 2009. Ha col·laborat com a docent en el campus Sant Joan de Déu entre 2008 i 2013. Entre 2008 i 2014 ha estat docent dels alumnes de pràctiques de la Diplomatura d’Infermeria i Grau a l’hospital Sant Joan de Déu. Codirectora del Màster en cures d’Infermeria en la infància i adolescència entre 2008 i 2019. Docent en el campus de Sant Joan de Déu, en el màster en cures d’infermeria en la infància i l’adolescència des de 2018. Docent en el màster d’Atenció emocional al nen hospitalitzat, segons el model Child Life. També ha estat tutora dels treballs de final de grau d’Infermeria i Fisioteràpia (TFG) de la Universitat de Vic entre 2017 i 2018.

En l’àrea de la recerca ha participat activament a actes científics i publicacions. Ha rebut diferents reconeixements i premis pels seus projectes i ha fet estades a Europa i els Estats Units. En aquest àmbit ha rebut diferents beques, entre les que es destaquen dues beques de convocatòria de naturalesa competitiva corresponents  al programa d’Intensificació d’infermers/es del “Pla estratègic i innovació en salut 2016-2018 (PERIS) 2019-2020.

Ha col·laborat entre 2001 i 2010 en el Comitè d’Ètica Assistencial (CEA), i entre 2011 i 2017 en el Comitè d’Ètica d’Investigació Clínica (CEIC).

En l’actualitat exerceix com a infermera pediàtrica en l’hospital Sant Joan de Déu. És presidenta de l’Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica. Membre del Grup de Recerca Infermer de l’hospital Sant Joan de Déu, i membre del grup ITCOIB.

Des de març de 2020 ocupa el càrrec de vocal d’Infermeria pediatria a la Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona.

Noemí Obregón Gutiérrez

Noemí Obregón Gutiérrez

Vocal

Doctora amb menció cum laude en Ciències Infermeres per la Universitat de Barcelona (2014). Diplomada en Infermeria per la Universitat de Cantàbria (1999). Especialista en Infermeria Obstètrico-Ginecològica (Llevadora) per la Unitat Docent de Llevadores de Catalunya (2003).

És també Llicenciada en Antropologia Social i Cultural per la Universitat Autònoma de Barcelona (2006). Màster en Salut Pública i Comunitària per la Universitat Autònoma de Barcelona (2008) i Diplomada en Gestió Hospitalària per la Universitat Oberta de Catalunya.

Ha treballat a l’Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell des de 2003, com a llevadora i com a Gestora Assistencial de les Urgències i hospitalizació de Ginecologia i Obstetrícia des de 2008.

En l’àmbit docent, ha estat professora associada del 2008 al 2019 en l’Escola d’Infermeria de la Universitat de Barcelona, on ha impartit l’assignatura de Salut Sexual i Reproductiva.

Les seves línies de recerca es centren en els temes de gènere, en la prevenció en l’àmbit de la salut sexual i reproductiva, i en les cures relacionades amb l’atenció a l’embaràs, part i puerperi.

Actualment és Gestora Assistencial de Ginecologia i Obstetrícia, Presidenta de la Subcomissió de Docència d’Infermeria i membre del Comitè Institucional de Competències Professionals a l’Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell.

Col·labora en la formació teòrica de l’Especialitat de Llevadora dins del programa formatiu de la Generalitat.

Paloma Amil Bujan

Paloma Amil Bujan

Vocal

Diplomada en Infermeria per la Escola Universitària d’Infermeria de Sant Joan de Déu (1998). Màster Universitari en Cronicitat i dependència realitzat en Tecnocampus Mataró- Maresme, Escola Superior de Ciències de la Salut i Centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra (2014).

Durant la seva trajectòria com a infermera assistencial ha treballat entre el 1998-2001 en el servei de cures intensives de Mútua Terrassa. Des de l’any 2001 al 2007 en la residència geriàtrica l’Oreneta de Castelldefels. Al 2007 va començar a treballar d’infermera d’atenció primària a l’Institut Català de la Salut, lloc que encara ocupa en l’actualitat.

Actualment, i des de fa 4 anys, col·labora de forma periòdica com a docent, en diferents universitats catalanes en la formació de pre i post-grau compartint la visió i l’expertesa en les àrees d’atenció centrada en la persona, alfabetització per la salut, autocura, apoderament de la persona amb malalties cròniques i tecnologies de la informació i la comunicació. Aquestes universitats són: Universitat de Barcelona (UB), Escola Universitària d’Infermeria Sant Joan de Déu, Universitat Internacional de Catalunya (UIC), Universitat de Girona (UdG) i Universitat de Vic (UVic).

En els últims anys, ha col·laborat en estudis de recerca i ha participat com autora de diferents publicacions.

Actualment és la responsable del Programa Pacient Expert Catalunya i Infermera d’Atenció Primària. Combina la gestió amb l’assistència, treballant de manera periòdica en el PAC de Sant Vicenç dels Horts. És Membre del Programa de prevenció i atenció a la cronicitat, des de l’any 2011, co-liderant projectes per al foment de l’autocura i apoderament de les persones amb malalties cròniques i les seves famílies.

Angel Mencias Valero

Angel Mencias Valero

Vocal

Diplomat en Infermeria. Diplomat en Fisioteràpia. Especialista en infermeria de treball. Especialista en cures medico-quirúrgiques. Màster en Gestió en Serveis d’Infermeria per la l’Escola d’Infermeria de la Universitat Autònoma de Barcelona, formació empresarial en Direcció d’Infermeria per l’Escola d’Alta Direcció i Administració (EADA) de Barcelona. Màster en Prevenció de riscos Laborals especialitats de Seguretat, Ergonomia i Psicosociologia per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Ha treballat com a infermer assistencial a diferents hospitals en àrees de cures intensives, unitat coronaries i urgències, posteriorment va treballar en centres d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (ICS) com a infermer assistencial i posteriorment com Adjunt a la Direcció Infermera de diferents centres de l’àrea de Barcelona ciutat. Durant un temps va compaginar aquesta feina amb la d’infermer del treball en Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i posteriorment com tècnic en prevenció responsable de riscos psicosocials i investigació d’accidents de treball.

Ha estat de professor del postgrau d’infermeria del treball de l‘IDEC, Universitat Pompeu Fabra. Col·laborador docent en el curs “casos prácticos en riesgos psicosociales” que organitza anualment el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene (INSHT). Ha impartit nombrosos cursos relacionats amb la infermeria assistencial i de gestió en empreses i institucions catalanes. També és Instructor de SVB+DEA pel Consell Català̀ de Ressucitació (CCR).

Ha format part de diversos comitès científics i organitzatius en jornades i congressos d’àmbit estatal. Ha presentat diferents ponències i ha participat en taules rodones i coautor de diferents articles i comunicacions científiques relacionades amb la Infermeria del Treball i la Salut laboral.

Ha ocupat diferents càrrecs en diferents juntes de govern del Col·legi d’infermeria de Barcelona, així com d’associacions i societats científiques relacionades amb la Infermeria. Ha estat membre del Consell Català d’Especialitats en Ciències de la Salut de l’Institut d’Estudis de la Salut, membre de la Comissió de Salut Publica del Departament de Sanitat , vocal del Consell de Col·legis de Diplomats en Infermeria de Catalunya,  membre del Consell Assessor de la Societat Catalana de Seguretat i Medicina del Treball i Vicepresident de l’associació catalana d’infermeria del treball i Salut Laboral.

Des de març de 2020 forma part de la Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, com a vocal d’Infermeria Mèdico-Quirúrgica.

Miguel Ángel Giménez Lajara

Vocal

Gemma Misfut Lorente

Vocal

Esther Sauqué Puig

Vocal

Cristina Plou Pérez

Vocal

Vanessa Silva González

Secretària de la Junta