FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp

Vocalies

Les vocalies integren i lideren àrees d’especialitat i d’expertesa assessorant i actuant de referents dins els òrgans de representació de 
la Junta de Govern i establint sinergies entre tots els àmbits d’exercici professional.

En aquests moments, el COIB té les vocalies següents: Vocalia de Llevadores, Vocalia de Salut Mental, Vocalia d’Infermeria del Treball i  Salut Laboral, Vocalia d’Infermeria Geriàtrica, Vocalia d’Infermeria Pediàtrica, Vocalia d’Infermeria Familiar i Comunitària, Vocalia  d’Infermeria de Cures Medicoquirúrgiques, Vocalia de Ciutadania.