FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp

Vocalia d’Infermeria del Treball

La Vocalia d’Infermeria del Treball agrupa infermeres i infermers de diversos àmbits professionals que treballen en l’àmbit de la salut laboral. L’objectiu és crear sinèrgies per donar resposta a les inquietuds de les infermeres i infermers d’aquest àmbit, però també a les societats científiques i entitats professionals interessats en aprofundir i respondre qüestions sobre la infermeria del treball.

Objectius:

  • Treballem per oferir un fort posicionament professional davant de qüestions que requereixin unificar criteris, valoració professional o desenvolupament normatiu, des la vessant de la Infermeria del treball.
  • Representem i defensem els interessos de les infermeres i infermers dins de l’àmbit d’aquesta especialitat.
  • Endeguem accions per millorar la qualificació, el desenvolupament professional, competencial, la recerca, la promoció i educació per a la salut que ofereixen les infermeres del treball per tal de contribuir a la protecció de la salut dels treballadors i a la gestió de problemes derivats de la seva activitat laboral.
  • Promovem relacions d’intercanvi amb entitats professionals nacionals i internacionals.
  • Assessorem les infermeres sobre la resolució de dubtes relacionats amb la salut laboral, l'ergonomia i els riscos psicosocials, la seguretat o la higiene.
  • Treballem per definir un catàleg de serveis que exemplifiquin i concretin la nostra aportació com a infermeres del treball.
  • Donem suport en l'ús de la taxonomia infermera i la prescripció infermera en l'àmbit laboral i en promoure l'elaboració de plans de cures i guies d'actuació en la pràctica de les mútues de treball i en els serveis de prevenció.
  • Promovem la formació específica en prevenció de riscos de les infermeres de tots els àmbits de treball (capacitació per al desenvolupament de funcions bàsiques en *PRL) com a instrument per la millora de les seves condicions en salut laboral.
  • Defensem davant les diverses administracions i institucions la integració obligatòria dels elements de seguretat a la pràctica assistencial, com la seguretat davant del risc biològic, físic i químic.

Infermeria del Treball