FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp

Infermeria de Salut Mental

La Vocalia de Salut Mental és un grup de treball, constituït per infermeres que treballen i coneixen els diferents àmbits d’actuació infermera en salut mental i que treballa per donar resposta a les inquietuds, necessitats i problemàtiques específiques de l’especialitat. També promou accions per desenvolupar amb els professionals, organitzacions sanitàries, associacions professionals i científiques i també amb la societat, en general.

Objectius

  • Assessorar i donar suport a infermeres en aspectes professionals vinculats a l’atenció en salut mental.
  • Vetllar per tal que el programa de formació continuada del COIB en l’àmbit de la salut mental ofereixi una oferta de qualitat que doni resposta a les necessitats dels professionals i de organitzacions sanitàries.
  • Col·laborar amb les institucions docents i concretament amb els diversos departaments de salut mental de les institucions que imparteixen el programa de grau, postgrau o activitats de formació continuada i especialitzada.
  • Fomentar la recerca i potenciem el seu desenvolupament en l’àmbit de la salut mental.
  • Vetllar per a l’estabilitat i el desenvolupament de la professió i de les especialitats d’Infermeria en Salut Mental.
  • Vetllar per a la correcta imatge de la professió i concretament de les infermeres en salut mental.