FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
Maya Cristina Espíritu Payumo

Maya Cristina Espíritu Payumo

Infermera de crítics a l'UCI de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (HSCSP) des del 2010.
Formada en l'àmbit de les cures del malalt crític, cardiològic, d'anestèsia, reanimació i tractament del dolor i en lideratge i gestió dels serveis d'Infermeria.

Col·laboradora en diferents grups de treball/investigació dirigits al mallat crític a l'HSCSP.

Vanessa Fernández González

Vanessa Fernández González

Diplomada Universitària en Infermeria per la Universitat de Barcelona des de 2007. Màster de cures infermeres al malalt crític per la Universitat de Barcelona. Màster en Atenció d'Infermeria al Malalt Cardiovascular per la Universitat de Barcelona.

Infermera de cures intensives al servei de cirurgia cardiovascular de l'hospital Clínic de Barcelona des de 2010.
Professora associada a la UB.

M. Teresa Pastor Amoros

Infermera des de 1989. Ha treballat tant a l'àmbit privat com al públic.
Treballa a l'Hospital Vall d'Hebron, des de 2003, i ha estat vinculada a les àrees de crítics: UCI, Cremats, Unitat Coronària i cirurgia cardíaca i de nou UCI, on està actualment. Forma part de l'equip de recerca de la unitat d'Hemodinàmica des de 2011.

Ha col·laborat en diferents projectes com a infermera - Voluntària:

  • Etiopia: Ayder Referral Hospital de Mekelle
  • Illa de Lesbos: ONG Proemaid
  • Nepal: Gudel Sherpa Community Comittee
Judith Prats Barrera

Judith Prats Barrera

Infermera d'Unitats de Cures Intensives de l'Hospital Clínic de Barcelona des de fa 15 anys. Ha treballat en l'UCI de respiratori, Unitat coronària, d'arrítmies i els últims 8 anys a l'UCI de cirurgia Cardiovascular.

Formada en l'àmbit del malalt Crític, Dispositius d'assistència Ventricular i en gestió i lideratge en
infermeria.

Col·labora en diferents projectes relacionats amb les cures al malalt crític, formadora en el Curs
Cardiac Advanced life Support.

Sonia Rodríguez Crespo

Sonia Rodríguez Crespo

Diplomada en Infermeria per l'Escola Universitària de Bellvitge i Màster en Infermeria d'Urgències Hospitalàries per la Universitat de Barcelona entre altres estudis postgraduats.

Infermera de serveis crítics a l'Hospital Germans Trias: UCI General, Unitat Coronària i UCI Cardíaca, Urgències. En l'actualitat és infermera del Servei de Reanimació i UCI Postquirúrgica del mateix hospital, i professora de pràctiques d'alumnes del Grau d'Infermeria.

Ponent i autora de comunicacions i pòsters en nombroses jornades i congressos de l'àmbit medicoquirúrgic i malalt crític.

María Pérez Riart

Infermera de la Unitat de Cures Intensives de l'Hospital del Mar de Barcelona des de l'any 2014 fins a l'actualitat. Va treballar en l'UCI del Consorci Sanitari de Terrassa durant els anys 2015-2017.

Formada en l'àmbit del pacient crític (Màster Intervencions Infermeras en el Malalt Crític, Universitat de Barcelona), en lideratge i gestió infermera (Màster Universitari en Lideratge i Gestió dels Serveis d'Infermeria, Universitat de Barcelona) i Instructora en simulació: millora del treball en equip a través de TeamSTEPPS® per la Universitat de Barcelona.

Docent en l'Escola superior d'Infermeria del Mar, on forma part de l'Equip de Simulació i tutoritza les practiques clíniques en l'UCI.