FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
Maya Cristina Espíritu Payumo

Maya Cristina Espíritu Payumo

Infermera de crítics a l'UCI de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (HSCSP) des del 2010.
Formada en l'àmbit de les cures del malalt crític, cardiològic, d'anestèsia, reanimació i tractament del dolor i en lideratge i gestió dels serveis d'Infermeria.

Col·laboradora en diferents grups de treball/investigació dirigits al mallat crític a l'HSCSP.

Esther Martínez Jiménez

Infermera des del 2005, formada a la Universitat de Barcelona (UB).
La seva trajectòria professional ha estat vinculada constantment amb el malalt crític d'ençà que va començar a treballar a l'Hospital Clínic de Barcelona, passant per l'Hospital Moisès Broggi i actualment a l'Hospital General de Granollers.

Màster oficial en Malalt Crític i Emergències per la UB. Màster en Formació Permanent en SIDA per la UB. Doctoranda per la UB.

Ha estat membre de la junta de la Societat Catalana de Medicina Intensiva (SOCMIC).

Ha sigut professora associada mèdica al departament d'Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica de la UB a la formació de Grau d'Infermeria i ha sigut coordinadora del Practicum del Màster Malalt Crític i Emergències de la UB i del Màster Cures d'Infermeria al Malalt Crític.

Dolors Alcaraz Fernández

Infermera de la Unitat de Crítics de l'hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell des de fa 26 anys. Els últims 9 anys ha treballat també a unitats de SVAm i SVAi del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i des del 2018 a l'Helicòpter medicalitzat de la mateixa entitat que té base assistencial al Parc Taulí de Sabadell.

El 2022 inicia un nou projecte laboral, sense deixar els altres, a la Taula de Trasllats Interhospitalaris del Centre Coordinador Sanitari del SEM.

Formada en l'àmbit del Malalt Crític (adult, pediàtric i neonatal), malalt cardiològic, i d'emergències sanitàries.
Formadora de postgrau en patologia neurocrítica i update als professionals de la unitat de crítics del seu hospital.

Des de l'inici de la seva carrera professional ha estat membre actiu (vocal, secretària, presidenta) de la junta d'infermeria (Vallès Occidental) de l'Acadèmia de les Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears i des del 2022 vocal infermera de la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica (SOCMIC).

Vanessa Fernández González

Vanessa Fernández González

Diplomada Universitària en Infermeria per la Universitat de Barcelona des de 2007. Màster de cures infermeres al malalt crític per la Universitat de Barcelona. Màster en Atenció d'Infermeria al Malalt Cardiovascular per la Universitat de Barcelona.

Infermera de cures intensives al servei de cirurgia cardiovascular de l'hospital Clínic de Barcelona des de 2010.
Professora associada a la UB.

Irina Hernández López

Infermera des del 2006.

Els seus inicis professionals van ser a l'Hospital Clínic de Barcelona sempre vinculada a les unitats de cures intensives (institut de tòrax i UCI quirúrgica). El 2010 va començar a treballar a l'SMI de l'Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, un hospital de nova creació amb una UCI generalista on va tenir l'oportunitat de participar en la formació d'aquesta nova unitat i del nou equip.
Des del 2004 és professora associada mèdica a la UB en habilitats clíniques, Pràcticum i treball de fi de grau, durant aquest període va ser, durant dos anys, responsable de l'assignatura d'habilitats clíniques i el juny de 2021 va començar a formar part de la vocalia de la SOCMIC.

Des de l'inici de la seva carrera professional, la formació continuada ha format part del seu dia a dia, centrant-se principalment en l'àmbit del malalt crític on ha desenvolupat la major part de la seva experiència laboral; realitzant cursos, assistint a congressos i participant com a ponent.

M. Teresa Pastor Amoros

Infermera des de 1989. Ha treballat tant a l'àmbit privat com al públic.
Treballa a l'Hospital Vall d'Hebron, des de 2003, i ha estat vinculada a les àrees de crítics: UCI, Cremats, Unitat Coronària i cirurgia cardíaca i de nou UCI, on està actualment. Forma part de l'equip de recerca de la unitat d'Hemodinàmica des de 2011.

Ha col·laborat en diferents projectes com a infermera - Voluntària:

  • Etiopia: Ayder Referral Hospital de Mekelle
  • Illa de Lesbos: ONG Proemaid
  • Nepal: Gudel Sherpa Community Comittee
Sonia Rodríguez Crespo

Sonia Rodríguez Crespo

Diplomada en Infermeria per l'Escola Universitària de Bellvitge i Màster en Infermeria d'Urgències Hospitalàries per la Universitat de Barcelona entre altres estudis postgraduats.

Infermera de serveis crítics a l'Hospital Germans Trias: UCI General, Unitat Coronària i UCI Cardíaca, Urgències. En l'actualitat és infermera del Servei de Reanimació i UCI Postquirúrgica del mateix hospital, i professora de pràctiques d'alumnes del Grau d'Infermeria.

Ponent i autora de comunicacions i pòsters en nombroses jornades i congressos de l'àmbit medicoquirúrgic i malalt crític.

María Pérez Riart

Infermera de la Unitat de Cures Intensives de l'Hospital del Mar de Barcelona des de l'any 2014 fins a l'actualitat. Va treballar en l'UCI del Consorci Sanitari de Terrassa durant els anys 2015-2017.

Formada en l'àmbit del pacient crític (Màster Intervencions Infermeras en el Malalt Crític, Universitat de Barcelona), en lideratge i gestió infermera (Màster Universitari en Lideratge i Gestió dels Serveis d'Infermeria, Universitat de Barcelona) i Instructora en simulació: millora del treball en equip a través de TeamSTEPPS® per la Universitat de Barcelona.

Docent en l'Escola superior d'Infermeria del Mar, on forma part de l'Equip de Simulació i tutoritza les practiques clíniques en l'UCI.