FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp

Les vocalies integren i lideren àrees d’especialitat i d’expertesa assessorant i actuen de referents dins els òrgans de representació 
de la Junta de Govern i estableixen sinergies entre tots els àmbits d’exercici professional. 

El Col·legi compta amb comissions i amb grups de treball que se centren en un àmbit d’actuació concret d’expertesa o d’interès. Els  integren infermeres expertes dels diferents àmbits professionals. El seu objectiu és recollir propostes, fomentar la participació, oferir  espais de debat, divulgar coneixement infermer i augmentar la capacitat d’influència de la professió.