FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp

Llevadores

La vocalia de llevadores som un equip compromès amb les competències de la llevadora i la salut sexual i reproductiva. Aportem la nostra experiència clínica per a donar el millor servei a les llevadores i a la resta de col·legiades i col·legiats. Volem ser, així mateix, portaveus de les vostres propostes, desitjos i inquietuds professionals.

Línies d'actuació

Suport a la pràctica, l’autoregulació de l’exercici professional, l’apoderament de les llevadores i la defensa del nostre camp competencial

 • Advocar i defensar, davant les diferents gestions i òrgans polítics sanitaris, les bones pràctiques en l’atenció al part i a la salut sexual i reproductiva, les quals depenen del desenvolupament efectiu de les competències de les llevadores en el sistema de salut.  
 • Crear un observatori permanent que vetlli per a la prevenció de situacions de solapament de competències i/o intrusisme entre: les diferents especialitats infermeres, altres professions sanitàries o iniciatives no professionals.
 • Donar suport en tots aquells aspectes assistencials, formatius, d’investigació i docència que promocionen i fan visibles a les llevadores, així com a les seves competències en salut sexual i reproductiva.
 • Treballar conjuntament amb les associacions professionals per mantenir i lluitar a favor de les nostres competències.
 • Defensar el rol de la llevadora com a referent clau en l’atenció a: l’embaràs, el part i el puerperi de baix risc.
 • Col·laborar en la unificació d’indicadors en relació a la salut afectiva, sexual i reproductiva, i en la revaluació dels nivells de risc relacionats amb l’embaràs i el part.
 • Instar les organitzacions sanitàries a establir llocs de treball en els que es requereix la figura de la llevadora, exigint el nostre reconeixement diferencial.

Incentivar la participació real de les col·legiades i col·legiats

 • Establir fòrums de discussió amb col·legiades i col·legiats sobre temes que siguin d’interès per a llevadores.
 • Crear espais per a l’anàlisi de la pràctica professional i fomentar el desenvolupament de competències.
 • Recollir i donar resposta als problemes, dubtes i propostes que les llevadores realitzen.

Treballar per a la millora de l’ocupació de les llevadores

 • Donar, en tot moment, suport a l’emprenedoria i ajuda en els projectes innovadors de la nostra especialitat.
 • Treballar per aconseguir un augment del ràtio a nivell assistencial.
 • Incidir en la creació d’ocupació, fomentant espais susceptibles de ser ocupats professionalment per llevadores.

Projecció de la professió i dels professionals

 • Realitzar campanyes de visualització social del paper de la llevadora en l’atenció a la salut sexual i reproductiva.
 • Treballar conjuntament de manera interdisciplinària per tal d’assolir i garantir nous reptes en la salut sexual i reproductiva, oferint així un millor servei de salut a les dones.
 • Col·laborar en accions de millora adaptades a les necessitats de les dones.
 • Desenvolupar els consells de salut de la llevadora dins el projecte: Infermera virtual.
 • Fomentar la participació de les llevadores en tots els fòrums socials en els que es parli de salut sexual i reproductiva.