Què haig de fer?

Per poder continuar navegant per l'àrea personal de la web del COIB cal que:

 • Llegeixis i acceptis el document de 'Política de protecció de dades de caràcter personal'.
 • Autoritzis o deneguis la cessió de les teves dades a tercers en diferents supòsits.

Nova política de protecció de dades de caràcter personal

En aplicació del nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, (en endavant RGPD), aplicable a tots els països membres de la Unió Europea a partir del 25 de maig, t’informem sobre el tractament de les teves dades de caràcter personal.

El present document té com a objectiu facilitar la informació sobre com es recullen, tracten i protegeixen les teves dades de caràcter personal. La informació que apareix en primer lloc és aquest quadre en el que queda sintetitzada en una primera capa la informació més rellevant. La informació ampliada i detallada s’ofereix més endavant en una segona capa i també la trobaràs a www.coib.cat.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona. (+info a continuació)
Finalitat tractamentGestió alta col·legial, control exercici professional, registre col·legiats, funcions previstes als Estatuts. (+info a continuació)
LegitimacióLlei 7/2006, Llei 44/2006, consentiment. (+info a continuació)
DestinatarisRegistre de Professionals Sanitaris, altres corporacions quan s’estableixi legalment. (+info a continuació)
DretsAccés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició. (+info a cont.)
Contacte DPDdpd@coib.cat
Informació addicionalPots consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a continuació o a la web del COIB.

Si vols rebre o continuar rebent informació de productes i serveis de valor afegit d’interès professional i no professional, per via electrònica o altres mitjans, ens has de facilitar el teu consentiment per a cedir les teves dades identificatives (nom, cognoms, adreça, e-mail i telèfon) a les empreses, organitzacions i entitats que col·laboren amb el COIB, amb la finalitat que et puguin informar dels seus productes i serveis bé directament o per part del COIB.

Autoritzo
Cal que seleccionis SI o NO en totes les categories.
Vacances, viatges i oci (hotels, agències, cinemes, parcs temàtics...)
Si No
Formació
Si No
Alimentació (restaurants, supermercats,...)
Si No
Perfumeria, cosmètica i moda
Si No
Tecnologia, multimèdia i motor
Si No
Cura personal, salut i esport (gimnasos, dietètica, òptiques,...)
Si No
Entitats financeres i assegurances
Si No
Solidaritat
Si No
Llar i regal (electrodomèstics, mobles,...)
Si No
Fundació Infermeria i Societat (activitats, cursos, esdeveniments, premis i projectes)
Si No

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Identitat: Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB)
Adreça: Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona
Telèfon: 93 212 81 80
Adreça electrònica: info@coib.cat
Delegat de protecció de dades:Jordi Verdaguer López
Contacte DPD: dpd@coib.cat

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

El COIB tracta les dades personals que ens facilitis amb la finalitat de dur a terme les funcions pròpies atribuïdes per la Llei 7/2006, de 31 de maig, d’exercici de professions titulades i col·legis professionals, així com les que s’estableixen a l’article 4 dels Estatuts de la corporació (Resolució. JUS/2408/2009, de 21 d’agost, DOGC número 5460, de 8/9/2009), a més de la normativa sectorial de sanitat.

És a dir, gestionar la col·legiació, elaborar i mantenir el registre de col·legiades i col·legiats, garantir el compliment de la bona pràctica professional i de les obligacions deontològiques de la professió, l’ordenació, la representació i la defensa dels interessos professionals de les seves col·legiades i col·legiats i vetllar perquè l’activitat professional s’adeqüi a l’interès públic general i tot el que afecti la salut.

El COIB no efectua tractaments de dades que suposin l’adopció de decisions automatitzades ni tampoc l’elaboració de perfils.

D’acord amb la normativa vigent, són d’accés públic les dades de nom i cognoms, número de col·legiat, especialitat, adreça professional, telèfon, correu electrònic i any d’incorporació.

Pots oposar-te a què les teves dades públiques que apareguin a la web col·legial siguin utilitzades amb finalitats comercials comunicant-ho al COIB.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?

La base legal pel tractament de les teves dades és la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i la Llei 44/2006, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, de les que es deriva l’obligatorietat de la col·legiació per a l’exercici de la professió infermera, així com les funcions del Col·legi en l’ordenació de la professió, el seu exercici, defensa i representació.

La negativa a facilitar les dades personals comportarà la impossibilitat de col·legiar-se a la corporació.

Per a finalitats diferents de les expressades basades en el teu consentiment, com per exemple rebre publicitat sobre productes i serveis de valor afegit, sempre et demanarem el teu consentiment previ que podràs revocar en qualsevol moment.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les dades són cedides al Registre de Professionals Sanitaris depenent del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, així com a d’altres corporacions i organismes públics, quan així s’estableixi legalment.

El COIB no transfereix les teves dades personals a un tercer país o organització internacional, ni està previst. Arribat el cas, seràs informat prèviament de la transferència i de les condicions de la mateixa, i en particular, l’existència o manca d’una decisió d’adequació de la comissió respecte del tercer país o organització internacional.

Quant temps conservarem les teves dades?

Les teves dades es conservaran des de la data de la col·legiació i a partir de la baixa de col·legiat, durant tot el termini que preveu la normativa aplicable, entre d’altres, la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents i la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

Quins són els teus drets?

 • Accés: Tens dret a conèixer si al COIB estem tractant les teves dades personals i a accedir a les mateixes.
 • Rectificació: Pots sol·licitar la modificació de les dades inexactes.
 • Supressió: Pots sol·licitar l’eliminació de les teves dades personals.
 • Limitació: En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, pots sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades: quan es comprovi la impugnació de l’exactitud de les dades; quan el tractament és lícit però t’oposis a la supressió de les teves dades; quan el COIB no necessiti el tractament de les teves dades però tu les necessitis per a la defensa de reclamacions; quan t’hagis oposat al tractament de les teves dades pel compliment d’una missió d’interès públic o satisfacció d’un interès legítim, mentre verifiquem si els motius legítims pel tractament prevalen sobre els teus.
 • Oposició: Pots oposar-te al tractament de les teves dades.
 • Portabilitat: Pots rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagis facilitat i transmetre’ls a un altre responsable.
 • Retirar el consentiment: quan la licitud del tractament es basi en haver obtingut el teu consentiment, podràs retirar-lo en qualsevol moment.

Com pots exercir aquests drets?

Mitjançant un escrit adreçat al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona, a l’atenció del delegat de protecció de dades o bé, per correu electrònic a l’adreça dpd@coib.cat.

Per exercir els teus drets acompanya a la teva sol·licitud una còpia del dni o document acreditatiu de la teva identitat. L’exercici dels teus drets és gratuït.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa pots contactar o presentar una reclamació a:

 • el delegat de protecció de dades dpd@coib.cat; o,
 • davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seva adreça postal: C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, C.P. 08008 Barcelona, http://apdcat.gencat.cat/ca/inici

He llegit i accepto la 'Política de protecció de dades de caràcter personal'
Cal acceptar la política de protecció de dades
Processant ...
Les teves preferències han estat guardades correctament.
Recorda que les pots rectificar en qualsevol moment des de la fitxa col·legial de l'àrea personal de la web.
Hi ha hagut un problema processant les dades. Torna-ho a provar més tard.
FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
Llevadores

Noemí Obregón Gutiérrez

Vocal de llevadores
Doctora amb menció cum laude en Ciències Infermeres per la Universitat de Barcelona (2014).  Diplomada en Infermeria per la Universitat de Cantàbria (1999).  Especialista en Infermeria Obstètric-Ginecològica (Llevadora) per la Unitat Unitat Docent de Llevadores de Catalunya (2003).
És també Llicenciada en Antropologia Social i Cultural per la Universitat Autònoma de Barcelona (2006). Màster en Salut Pública i Comunitària per la Universitat Autònoma de Barcelona (2008) i Diplomada en Gestió Hospitalària per la Universitat Oberta de Catalunya.
Ha treballat a l’Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell des de 2003, com a llevadora i com a Gestora Assistencial de les Urgències de Ginecologia i Obstetrícia des de 2008.
En l’àmbit docent, ha estat professora associada des del 2008 al 2014 a l'Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona, on ha impartit l'assignatura de Salut Sexual i Reproductiva.
Les seves línies de recerca es centren en els temes de gènere, en la prevenció en l'àmbit de la salut sexual i reproductiva, i en les cures relacionades amb l'atenció a l'embaràs, part i puerperi.
Actualment és gestora assistencial de les Urgències de Ginecologia i Obstetrícia, Presidenta de la Subcomissió de Docència d'Infermeria i membre del Comitè Institucional de Competències Professionals a l'Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell.
Col·labora en la formació teòrica de l'especialitat de Llevadora dins del programa formatiu de la Generalitat de Catalunya.
Llevadores

Rosa Cabedo Ferreiro

Membre de la Vocalia de Llevadores
Infermera i llevadora. Diplomada en Infermeria per la Universitat de Barcelona. Postgrau de cures d’infermeria del malalt crític, postgrau en atenció prehospitalària urgent per la Universitat de Barcelona i postgrau en infermeria quirúrgica en la Universitat Autònoma de Barcelona.
Gairebé la totalitat de la seva pràctica assistencial d’infermera es va realitzar a l’Hospital de Granollers i la d’atenció privada també.
Especialista en Infermeria Obstètric-Ginecològica per la Unitat Docent de Llevadores de Catalunya. La formació la va realitzar al Parc Taulí de Sabadell.
Actualment treballa a l’ICS en assistència en atenció primària i a l’hospital de Granollers en atenció hospitalària.
Ha col·laborat en la formació pràctica i teòrica com a docent de l'especialitat de llevadora dins del programa formatiu de la Generalitat de Catalunya.
Li interessa molt el desenvolupament de la  professió i pensa que la investigació és una via per aconseguir-ho.
Les seves línies de recerca es centren en la lactància materna, l’atenció en el puerperi i la criança.
Actualment realitza un estudi dins del grup Grassir sobre lactància materna en tota la regió Metropolitana Nord.

Laia Cantó Codina

Membre de la Vocalia de Llevadores

Núria Colomé Rodríguez

Membre de la Vocalia de Llevadores

Meritxell Escalé Besa

Membre de la Vocalia de Llevadores

Nascuda a Puig-reig. Diplomada en Infermeria per la Universitat Autònoma de Barcelona (2011). Especialista en Infermeria Obstètrico-Ginecològica per la Unitat Docent de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell (2014).

Màster oficial en Recerca i Innovació en Cures d'Infermeria per la UAB (2015). Màster en eHealth: tecnologies de la informació i gestió sanitària per La Salle Campus Barcelona URL (2016). Postgrau en Emergències Perinatals: Atenció Obstètrica i Neonatal. Institut Universitari Fundació Parc Taulí.

Actualment treballa en Atenció Primària a l'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) de Sabadell i a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell en Atenció Hospitalària.

Sergio Garcia Perdomo

Membre de la Vocalia de Llevadores

Margarita Garcia de Vicuña

Membre de la Vocalia de Llevadores
Llevadores

Cristina Morote Muñoz

Membre de la Vocalia de Llevadores

Nascuda a Barcelona.

Diplomada en Infermeria per la Universitat de Barcelona l’any 2004. Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona l’any 2006. Especialista en infermeria Ginecològica-Obstètrica (Llevadora) per la Unitat Docent de Llevadores de Catalunya com a resident a l’Hospital Parc Tauli de Sabadell/ASSIR Sabadell. Postgrau en Nutrició bàsica i Comunitària per la UB. Postgrau en Infermeria a l’Atenció Primària per la UB.

Actualment treballa coma llevadora a l’Hospital Parc Tauli de Sabadell, a l’ASSIR Cerdanyola-Sabadell i com a llevadora independent en atenció durant la gestació i puerperi a domicili en “Llevadores per a tu”.

Roser Palau Costafreda

Salut Puig Calsina

Membre de la Vocalia de Llevadores
Diplomada en Infermeria per la Universitat de Barcelona (1992). Especialista en Infermeria Obstètrico-Ginecològica (Llevadora) per la Unitat Docent de Llevadores de Catalunya i l'Hospital Parc Taulí de Sabadell (1997). Llicenciada en Psicologia per la Universitat Oberta de Catalunya (2010). Màster Interuniversitari en Recerca i Innovació en Cures Infermeres (2015) i Màster en Infermeria Pediàtrica per la Universitat de Barcelona (2001). Postgraduada en Anestèsia, Reanimació i Terapèutica del Dolor per la Universitat de Vic (2009) i Postgraduada en Infermeria Quirúrgica per la Universitat de Barcelona (1994).
Des de l'any 1997 treballa a l’Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell com a llevadora. En l'àmbit docent és tutora de residents de llevadora des de l'any 2013.
Actualment doctoranda del programa de doctorat Infermeria i Salut de la Universitat de Barcelona.