Què haig de fer?

Per poder continuar navegant per l'àrea personal de la web del COIB cal que:

 • Llegeixis i acceptis el document de 'Política de protecció de dades de caràcter personal'.
 • Autoritzis o deneguis la cessió de les teves dades a tercers en diferents supòsits.

Nova política de protecció de dades de caràcter personal

En aplicació del nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, (en endavant RGPD), aplicable a tots els països membres de la Unió Europea a partir del 25 de maig, t’informem sobre el tractament de les teves dades de caràcter personal.

El present document té com a objectiu facilitar la informació sobre com es recullen, tracten i protegeixen les teves dades de caràcter personal. La informació que apareix en primer lloc és aquest quadre en el que queda sintetitzada en una primera capa la informació més rellevant. La informació ampliada i detallada s’ofereix més endavant en una segona capa i també la trobaràs a www.coib.cat.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona. (+info a continuació)
Finalitat tractamentGestió alta col·legial, control exercici professional, registre col·legiats, funcions previstes als Estatuts. (+info a continuació)
LegitimacióLlei 7/2006, Llei 44/2006, consentiment. (+info a continuació)
DestinatarisRegistre de Professionals Sanitaris, altres corporacions quan s’estableixi legalment. (+info a continuació)
DretsAccés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició. (+info a cont.)
Contacte DPDdpd@coib.cat
Informació addicionalPots consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a continuació o a la web del COIB.

Si vols rebre o continuar rebent informació de productes i serveis de valor afegit d’interès professional i no professional, per via electrònica o altres mitjans, ens has de facilitar el teu consentiment per a cedir les teves dades identificatives (nom, cognoms, adreça, e-mail i telèfon) a les empreses, organitzacions i entitats que col·laboren amb el COIB, amb la finalitat que et puguin informar dels seus productes i serveis bé directament o per part del COIB.

Autoritzo
Cal que seleccionis SI o NO en totes les categories.
Vacances, viatges i oci (hotels, agències, cinemes, parcs temàtics...)
Si No
Formació
Si No
Alimentació (restaurants, supermercats,...)
Si No
Perfumeria, cosmètica i moda
Si No
Tecnologia, multimèdia i motor
Si No
Cura personal, salut i esport (gimnasos, dietètica, òptiques,...)
Si No
Entitats financeres i assegurances
Si No
Solidaritat
Si No
Llar i regal (electrodomèstics, mobles,...)
Si No

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Identitat: Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB)
Adreça: Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona
Telèfon: 93 212 81 80
Adreça electrònica: info@coib.cat
Delegat de protecció de dades:Jordi Verdaguer López
Contacte DPD: dpd@coib.cat

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

El COIB tracta les dades personals que ens facilitis amb la finalitat de dur a terme les funcions pròpies atribuïdes per la Llei 7/2006, de 31 de maig, d’exercici de professions titulades i col·legis professionals, així com les que s’estableixen a l’article 4 dels Estatuts de la corporació (Resolució. JUS/2408/2009, de 21 d’agost, DOGC número 5460, de 8/9/2009), a més de la normativa sectorial de sanitat.

És a dir, gestionar la col·legiació, elaborar i mantenir el registre de col·legiades i col·legiats, garantir el compliment de la bona pràctica professional i de les obligacions deontològiques de la professió, l’ordenació, la representació i la defensa dels interessos professionals de les seves col·legiades i col·legiats i vetllar perquè l’activitat professional s’adeqüi a l’interès públic general i tot el que afecti la salut.

El COIB no efectua tractaments de dades que suposin l’adopció de decisions automatitzades ni tampoc l’elaboració de perfils.

D’acord amb la normativa vigent, són d’accés públic les dades de nom i cognoms, número de col·legiat, especialitat, adreça professional, telèfon, correu electrònic i any d’incorporació.

Pots oposar-te a què les teves dades públiques que apareguin a la web col·legial siguin utilitzades amb finalitats comercials comunicant-ho al COIB.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?

La base legal pel tractament de les teves dades és la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i la Llei 44/2006, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, de les que es deriva l’obligatorietat de la col·legiació per a l’exercici de la professió infermera, així com les funcions del Col·legi en l’ordenació de la professió, el seu exercici, defensa i representació.

La negativa a facilitar les dades personals comportarà la impossibilitat de col·legiar-se a la corporació.

Per a finalitats diferents de les expressades basades en el teu consentiment, com per exemple rebre publicitat sobre productes i serveis de valor afegit, sempre et demanarem el teu consentiment previ que podràs revocar en qualsevol moment.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les dades són cedides al Registre de Professionals Sanitaris depenent del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, així com a d’altres corporacions i organismes públics, quan així s’estableixi legalment.

El COIB no transfereix les teves dades personals a un tercer país o organització internacional, ni està previst. Arribat el cas, seràs informat prèviament de la transferència i de les condicions de la mateixa, i en particular, l’existència o manca d’una decisió d’adequació de la comissió respecte del tercer país o organització internacional.

Quant temps conservarem les teves dades?

Les teves dades es conservaran des de la data de la col·legiació i a partir de la baixa de col·legiat, durant tot el termini que preveu la normativa aplicable, entre d’altres, la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents i la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

Quins són els teus drets?

 • Accés: Tens dret a conèixer si al COIB estem tractant les teves dades personals i a accedir a les mateixes.
 • Rectificació: Pots sol·licitar la modificació de les dades inexactes.
 • Supressió: Pots sol·licitar l’eliminació de les teves dades personals.
 • Limitació: En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, pots sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades: quan es comprovi la impugnació de l’exactitud de les dades; quan el tractament és lícit però t’oposis a la supressió de les teves dades; quan el COIB no necessiti el tractament de les teves dades però tu les necessitis per a la defensa de reclamacions; quan t’hagis oposat al tractament de les teves dades pel compliment d’una missió d’interès públic o satisfacció d’un interès legítim, mentre verifiquem si els motius legítims pel tractament prevalen sobre els teus.
 • Oposició: Pots oposar-te al tractament de les teves dades.
 • Portabilitat: Pots rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagis facilitat i transmetre’ls a un altre responsable.
 • Retirar el consentiment: quan la licitud del tractament es basi en haver obtingut el teu consentiment, podràs retirar-lo en qualsevol moment.

Com pots exercir aquests drets?

Mitjançant un escrit adreçat al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona, a l’atenció del delegat de protecció de dades o bé, per correu electrònic a l’adreça dpd@coib.cat.

Per exercir els teus drets acompanya a la teva sol·licitud una còpia del dni o document acreditatiu de la teva identitat. L’exercici dels teus drets és gratuït.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa pots contactar o presentar una reclamació a:

 • el delegat de protecció de dades dpd@coib.cat; o,
 • davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seva adreça postal: C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, C.P. 08008 Barcelona, http://apdcat.gencat.cat/ca/inici

He llegit i accepto la 'Política de protecció de dades de caràcter personal'
Cal acceptar la política de protecció de dades
Processant ...
Les teves preferències han estat guardades correctament.
Recorda que les pots rectificar en qualsevol moment des de la fitxa col·legial de l'àrea personal de la web.
Hi ha hagut un problema processant les dades. Torna-ho a provar més tard.
FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
Vocal d'Infermeria Pediàtrica

Montserrat Bayego Salvador

Vocal d'Infermeria Pediàtrica de la Junta de Govern
Nascuda a Barcelona. Diplomada en Infermeria. Va cursar l’especialitat en Infermeria Pediàtrica i Obstètrica-Ginecològica (Llevadora). Diplomada en Fisioteràpia i Naturopatia i Llicenciada en Antropologia Social i Cultural. Bach Practitioner pel Bach Centre d’Anglaterra. Postgrau en “Intervencions autònomes d’infermeria per a un desenvolupament personal i professional: teràpies naturals” per l’Escola Universitària d’Infermeria Santa Madrona.
Durant 8 anys ha treballat en qualitat d’infermera i llevadora tant en hospitals públics i privats con en assistència primària. Al llarg de 20 anys ha estat ocupada en diverses tasques autònomes d’Infermeria i també en la docència dirigida a infermeres i a la comunitat.
Mª Ángeles Aceituno

Mª Ángeles Aceituno

Membre de la Vocalia d'Infermeria Pediàtrica

Diplomada en Infermeria per la UAB, Especialista en Infermeria Pediàtrica, Màster en Administració i Gestió en Cures d’infermeria. EUI Santa Madrona i Màster Oficial Universitari en Cures Infermeres: Metodologia i Aplicacions per la UAB.

Va treballar de 1989 a 2003 com infermera assistencial a l´Hospital Maternoinfantil (HMI) Vall d´Hebron als serveis d´atenció a la dona i al nen. De 2003 fins 2015 va treballar en gestió com a infermera supervisora a l´HMI Vall d´Hebron en diferents unitats de pediatria general i especialitats pediàtriques. Actualment és adjunta a la Direcció d’Infermeria, responsable de l’atenció en hospitalització i també de l’itinerari de formació especialitzada d’Infermeria Pediàtrica (EIRP) de l´Hospital Monogràfic Maternoinfantil Vall d´Hebron.

Ha desenvolupat docència i investigació com a professora associada, tutora de pràctiques de l’itinerari pediàtric, Grau Infermeria a l´UAB i com a membre del Grup d’investigació infermera de l´Institut de Recerca Vall d´Hebron (VHIR): “Recerca en cures de salut, cures infermeres a pediatria”. 

Durant la seva trajectòria professional ha estat autora de publicacions i de comunicacions orals a congressos i jornades sempre en el camp de les cures infermeres pediàtriques. També ha participat en diferents projectes professionals a l´àmbit de la pediatria: comitè organitzador de jornades d’infermeria i projectes col·laboratius multicèntrics.

Natàlia Colina Sánchez

Membre de la Vocalia d'Infermeria Pediàtrica
Nascuda a Ronda. Diplomada en Infermeria per l’EUIFN Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Formació en Estratègies educatives per a l’assoliment d’una escola saludable, Fem Salut, per la Universitat de Barcelona. Cursant el Màster Universitari en Salut Escolar per la Universitat Camilo José Cela de Madrid.
Des del 2001 ha treballat en diferents serveis i unitats d’hospitals públics catalans: Hospital Comarcal de Blanes, Hospital Clínic de Barcelona i l’Hospital Universitari de Bellvitge. Fa 6 anys que treballa com a Infermera Escolar a l’escola Jesuïtes Casp, realitzant tasques assistencials i docents.

Laura Lahuerta Valls

Membre de la Vocalia d'Infermeria Pediàtrica
Nascuda a Lleida. Diplomada en Infermeria per la Universitat de Lleida, especialista en Infermeria Pediàtrica via Infermera Interna Resident a la Unitat Docent Multiprofesional de Pediatria de l’Hospital Sant Joan de Déu. Postgrau en Nutrició i Diétetica i Postgrau en Ferides Cróniques.
Durantset anys ha treballat en adults en la unitat de cirurgia colònica en hospitals públics. Ha realitzat tasques docents dirigides a infermeres i altres professionals sanitaris. Actualment és infermera assistencial a la Unitat de Cures Intensives Pediàtriques de l'Hospital Sant Joan de  Déu.

Susana Morgade González

Membre de la Vocalia d'Infermeria Pediàtrica

Maria Padró Hernández

Membre de la Vocalia d'Infermeria Pediàtrica

Marta Tamame San Antonio

Membre de la Vocalia d'Infermeria Pediàtrica

Diplomada en Infermeria per la Universitat Autònoma de Barcelona. Máster en Infermeria Pediàtrica per la Universitat de Barcelona i Màster Oficial en Cultura de los Cuidados per la Universitat d’Alacant.

Des del 2002 ha treballat com a infermera pediàtrica i en diferents àmbits. Des del 2002 al 2009 principalment en els àmbits del pacient crític pediàtric i neonatal a la Corporació Sanitària Parc Taulí i a l’Hospital de Sant Joan de Déu, però també a hospitalització, urgències i atenció primària. Des del 2009 realitza funcions de Gestora Assistencial d’Infermeria Pediàtrica a la Corporació Sanitària Parc Taulí.

És tutora de Residents d’Infermeria Pediàtrica a la Corporació Sanitària Parc Taulí. Professora col·laboradora de l’Escola d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa i professora associada de la Universitat de Barcelona. Ha col·laborat i dirigit diferents cursos per infermeria en diferents institucions.

És autora de diferents publicacions, ha format part de projectes d’investigació i ha participat en diferents congressos com a ponent.

Li apassiona la feina que fa i la feina ben feta. És exigent com a persona i com a professional. Pensa que és millor el treball cooperatiu i valora la il·lusió i les ganes de fer de les persones.

Sara Farrero

Membre de la Vocalia d'Infermeria Pediàtrica

Anna Morillo Ortega

Membre de la Vocalia d'Infermeria Pediàtrica

Laia Domènech Prats

Suport administratiu de Vocalies