FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp

L'Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals té la funció de generar una imatge pública positiva de la institució, a través de l'elaboració i difusió de missatges i de la gestió de les relacions amb els públics clau. Entre les funcions de l'Àrea destaquen la planificació estratègica de la comunicació; l'elaboració de continguts informatius i publicitaris; la gestió de les xarxes socials, del web de la corporació i de la resta de canals de comunicació corporatius; la relació amb les col·legiades, els mitjans de comunicació, els centres de salut i la ciutadania, entre d'altres; la gestió de l'Espai Pujades, l'assessorament a la presidència i a altres membres de la Junta en matèria de comunicació, i el suport a esdeveniments del col·legi.

Marina Bosch San Martín

Sergi Mañà

Maria Marquès

Eli Pou

Galo Quintanilla

Montse Téllez