FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp

El grup d’infermeria de recursos materials va començar la seva activitat sota el paraigua de la vocalia d’Infermeria de cures medicoquirúrgiques del COIB el mes d’abril de 2020.

Som un grup de treball format per infermeres responsables de recursos materials de diferents hospitals de Catalunya. El grup neix de la necessitat de conèixer i compartir propostes de recerca en matèria de recursos materials per facilitar i millorar la presa de decisions en diferents hospitals, potenciant línies d’investigació dirigides a l’avaluació de la qualitat i seguretat dels materials sanitaris i valorant i analitzant el cost-eficiència de productes i dispositius sanitaris.

Objectius:

  • Conèixer la presència i competències de la infermera de recursos materials en els diferents hospitals de Catalunya. Per això, ens plantegem elaborar una enquesta multicèntrica sobre les funcions pròpies del lloc de treball i sobre les línies de recerca més interessants.

 

Isabel Maria Garlito Pérez

Diplomada universitària en infermeria des d'any 2000. Escola universitària d'infermeria Vall d'Hebron.(UAB). 2010 Màster en investigació d'infermeria (UMH). 2010 Expert universitari en gestió i lideratges d'infermeria. (UCM). 2017 Màster en Gestió de Centres i Serveis de Salut (UB).

Va treballar com infermera assistencial als serveis d'URG, unitat de coronàries i àrees d'hospitalització de l'Hospital Vall d'Hebron. Supervisora d'infermeria des de 2017 neurofisiologia, medicina nuclear, genètica i atenció ambulatòria de malalties infeccioses.

Actualment, és a adjunta a la direcció d'infermeria de recursos materials i productes de cures de l'Hospital Vall d'Hebron.

Sandra Garcia Arroyo

Diplomada en Infermera per la Universitat de Vic (2001). Màster MBA per la Universitat Rovira i Virgili Tarragona (2019-2021).
Ha treballat durant 16 anys com infermera reten (hospitalització, crítics, serveis especials) a l'hospital Joan XXIII de Tarragona.

Des de 2018 és supervisora de RRMM del centre. El 2021 va passar a ser adjunta d'infermeria de RRMM del Camp de Tarragona (centres de primària i hospital).

Forma part del grup de treball d'antisèpsia del centre corporatiu de l'ICS i conjuntament amb les altres supervisores dels centres ICS coordina les licitacions de materials presents als seus centres. Docent al Postgrau de quiròfan de la URV. Component del grup de responsables de recursos materials de Catalunya.

Ana Hernica Gascón

Diplomada en Infermeria per la Universitat de Barcelona, 1988. Postgrau en Infermera de la  Infància i Adolescència, 1991. Especialista en infermeria pediàtrica des del 2016.

Infermera neonatal des de l’any 1990 fins al 2009, a partir del 2009 s’incorpora al servei de recursos materials.

Té formació en ECMO i oncologia.

És coordinadora de recursos materials de l’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues i component del grup de responsables de recursos materials de Catalunya.

Mª Isabel Iborra Obiols

Diplomada en Infermera per la Universitat de Barcelona l'any 1987, Postgrau en Cures d'Infermeria (UB) (2005), Màster en Lideratge i Gestió de Serveis d'Infermeria. UB 2009-2011 i Expert en Infermeria: Cura integral del malalt ostomitzat. Universitat Europea de Madrid 2012.

Infermera de l'Hospital Clínic de Barcelona en cures Intensives des de 1987 fins a 2005. De 2005 fins a 2018, Coordinadora Assistencial de les Unitats d'Hepatologia i Cirurgia Gastrointestinal. Des de 2019 fins a l'actualitat treballa com a infermera tècnica en coordinació de recursos materials. Component del grup de responsables de recursos materials de Catalunya.

Publicacions "Guía de cuidados a pacientes con Hepatocarcinoma sometidos a tratamientos no quirúrgicos". Revista EGEH. 2008. "Análisis Prospectivo de la colonización de catéteres centrales y sus factores relacionados. Enfermería Clínica. 2009. "Cuidados de la Obesidad Mórbida" . Revista EGEH. 2012. Participació com a coordinadora del Grup COF Catalunya en el "Libro blanco de la ostomía". 2018.

Anna Mª Martínez Cases

Diplomada en Infermeria per l'Escola Universitària de la Santa Creu i Sant Pau en 2001.
Postgrau d'emergències extrahospitalàries a l'Escola Universitària Gimbernat.
Postgrau de Cures Intensives per a Infants i Adolescents a l'Escola Universitària d'lnfermeria de Sant Joan de Déu de Barcelona.

Ha treballat com a infermera assistencial als serveis de pediatria i urgències de l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa. L'any 2013 canvia a l'àrea de desenvolupament com a coordinadora de recursos materials. Des de novembre del 2020 ocupa el càrrec de cap de la unitat de gestió del material a l'hospital universitari mútua Terrassa. També forma part del Comitè de Fàrmacs Perillosos de l'hospital.

En docència és professora associada de la Universitat de Barcelona des de l'any 2010. Component del grup de responsables de Recursos Materials de Catalunya.

Sandra Pizarro Rino

Diplomada en Infermeria. Escola Universitària Gimbernat (UAB) (2003). Postgrau en Infermeria Quirúrgica. Universitat de Barcelona (2004-2005). Postgrau d'Anestèsia i Reanimació. Universitat de Manresa (2005-2006). Màster en Cures al Malalt Crític. Universitat de Barcelona (2005-2006).

Infermera de l'àrea quirúrgica a l'Hospital de Bellvitge des de 2005. Business Manager a Hospitrauma S.L. (2008-2013). Infermera gestora de RRMM des de març de 2021.

Membre del Grup Català d'infermeres de RRMM de Catalunya (GIRCAREM). Membre del Comité Científic d'ANECORM.

Teresa Riu i Albornà

Coordinadora del grup

Diplomada en Infermeria per l'EUI del Mar 1987 i Màster en Administració i Cures d'Infermeria per la E.U. Santa Madrona 2006. Especialista en Infermeria en cures Medicoquirúrgiques i en Control de la infecció hospitalària per la Universitat de Barcelona 1998.

Infermera quirúrgica des de 1987 fins a 2007. Des de 2008 fins a 2019 ha estat gestionant àrees quirúrgiques, esterilització i cirurgia major ambulatòria de l'Hospital General de Granollers com a Cap d'Àrea. A partir de 2019 és gestora de recursos materials de l'Hospital General de Granollers.

Ha estat ponent i autora de comunicacions i pòsters en nombroses jornades i congressos en l'àmbit quirúrgic.

Component del grup de responsables de recursos materials de Catalunya.

Yolanda Sanz Escudero

Diplomada en Infermeria, EUI Universitat de Barcelona (Hospital de Bellvitge) (1987). Postgrau en Infermeria Quirúrgica, Universitat de Barcelona (2005). Màster en Infermeria Quirúrgica, Universitat de Barcelona (2010).

En l'actualitat és coordinadora RRMM y Proyectos. Ha treballat com a infermera de la unitat de cures intensives a l'hospital Son Dureta a les Illes Balears, com a infermera d'atenció primària a Barcelona, com infermera de la unitat de cures intensives, infermera quirúrgica, supervisora de quiròfans i CMA i infermera de farmacologia clínica a l'HUGTIP.

Investigadora col·laboradora a dos assajos clínics Fase I i tres estudis observacionals:

  1. Tolerabilitat i immunogenicitat del probiòtic Nyaditum resae. Protocol NYADATREG.
  2. Paliperidone Palmiate in subjects with Schizophrenia. Protocol R092670-PSY-1005.
  3. Subestudi d'immunogenicitat a llarg termini del probiòtic Nyaditum resae®.
  4. Estudi multicèntric PielenRed: “Lesions cutànies greus associades a medicaments”
  5. Estudi multicèntric “Identificació marcadors genètics i biomarcadors a la susceptibilitat per desenvolupar hepatotoxicitat”.

Quatre publicacions com a coautora a l'àmbit de la farmacologia clínica.

Component del grup de responsables de recursos materials de Catalunya.