FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp

Vocalia d'Infermeria de Cures Medicoquirúrgiques

Aquesta vocalia pretén desenvolupar estratègies i activitats per donar resposta a les inquietuds, necessitat i qüestions especifiques de la nostre àrea.

Objectius:

 • Contribució al desbloqueig de l’especialitat en Cures Medicoquirúrgiques, fent front comú amb les societats científiques.
 • Reivindicació continuada i permanent de la definició d’Àrees de Capacitació Específica.
 • Prioritat en els grans acords col·lectius fruit dels treballs d’autoregulació i la seva publicació al DOGC, com els aconseguits amb la Gestió infermera de la demanda a l’atenció primària, ara per l’atenció especialitzada o hospitalària, com el triatge, les emergències o les sedacions, entre d’altres.
 • Elaboració d’un nou catàleg de serveis per a l’atenció infermera hospitalària que inclourà arguments sobre la necessitat de l’especialitat, les competències que li són pròpies, els llocs de treball que ha d’ocupar la infermera especialista i les competències, en tant que infermera especialista, respecte la infermera graduada generalista.
 • L’impuls, promoció, visibilització de l’aportació de les infermeres en l’àmbit hospitalari amb especial èmfasi per a totes aquelles intervencions infermeres orientades a potenciar les capacitats de la persona i el seu entorn significatiu perquè gestioni les pròpies cures i que ara es troben immerses en un profund anonimat.
 • El suport metodològic, formatiu i emocional necessari per situar en millors condicions de reconeixement a les infermeres que treballen en aquest ampli àmbit anomenat de les cures medicoquirúrgiques.
 • Promoció d’iniciatives orientades a la millora de models organitzatius inadequats que no respecten la correcte alineació entre el nombre d’infermeres disponibles, les intervencions infermeres i les característiques de l’entorn de treball.
 • Impuls de millores dels entorns de treball associats a la qualitat de les cures, la seguretat de la persona atesa i la satisfacció sobre els serveis que ha rebut.
 • Contribuir als treballs per arribar a acords polítics per aconseguir que la ràtio d’infermeres per 1000 habitants estigui a nivell d’Europa i d’acord amb els estàndards de qualitat, en relació amb el nivell de d’autonomia i de dependència de les persones ingressades als hospitals, que és el que determina les càrregues de treball reals.
 • Visibilitat dels factors que expliquen la complexitat en la prestació de les cures i denuncia d’aquells obstacles que dificulten el treball infermer.
 • Sinèrgia amb l’administració de salut per l’establiment d’un nou sistema d’indicadors de l’activitat infermera centrat en resultats de salut directament relacionats amb l’activitat que fa la infermera.
 • Endegar un estudi amb l’objectiu de proposar alternatives a les infermeres que ja no es troben en una situació òptima per desenvolupar l'activitat assistencial hospitalària però que poden posar a disposició la seva experiència i expertesa al servei de la pràctica infermera en la mateixa organització.
 • Ple suport als esforços endegats a favor de la humanització de les cures, traspassant l’aspecte tecnològic dels processos assistencials no oblidant que tenir cura és un treball de sinèrgia i complementarietat entre la competència tècnica i la competència ètica de la infermera.

 

Infermeria de Cures Medicoquirúrgiques