FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp

Ciutadania

Vocalia de Ciutadania, està constituïda per un grup d’infermeres dels àmbits de l’assistència, la gestió, la docència i la recerca, amb expertesa, motivació i il·lusió amb l’objectiu d’apropar la nostra professió a la ciutadania, alhora que copsar els valors, creences i necessitats dels ciutadans envers la nostra professió, i de manera bidireccional, de les infermeres cap a la ciutadania.

La Vocalia de Ciutadania proposa accions que s’emmarquen en la promoció de la salut dotant d’eines, coneixements i recursos, a la ciutadania i a les infermeres perquè puguin prendre les millors decisions respecte a la seva salut, la salut de la seva família o comunitat.

En aquest sentit, la vocalia pretén realitzar un anàlisi per conèixer la visió i identificar les necessitats envers la participació de la ciutadania en les cures infermeres. Posar en valor les bones pràctiques existents i dotar a les infermeres de les eines per afavorir les habilitats comunicatives, l’apoderament de la ciutadania, l’alfabetització per a la salut i la presa de decisions compartides, amb la finalitat de donar continuïtat a les cures infermeres d’excel·lència, a on la persona i el ser entorn familiar o comunitari participi activament.