FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp

El Grup de treball d'Urgències i Emergències Prehospitalàries es constitueix dins de la Vocalia d'Infermeria de cures medicoquirúrgiques del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) el juny de 2021.

Objectius

 • Visibilitzar i aprofundir la realitat assistencial de les infermeres i infermers d'emergències i urgències prehospitalàries mitjançant la recerca i la divulgació de l'activitat realitzada a Catalunya.
 • Divulgació de la legalitat vigent a Catalunya i Espanya sobre la prescripció infermera.
 • Recerca i disseny d'estàndards de qualitat i seguretat clínica per infermeria prehospitalària d'emergències.
 • Treballar en el mapa competencial d'infermeria prehospitalària d'emergències.
 • Divulgar el model de Guia assistencial per a infermeria prehospitalària: protocols i guies d'actuació en serveis primaris i en trasllats interhospitalaris.
 • Recerca de necessitats formatives per a les infermeres i infermers d'emergències prehospitalàries.
 • Contribució al desbloqueig de l'especialitat d'infermeria d'urgències i emergències, fent front comú amb les societats científiques.
 • Donar suport en l'ús de la taxonomia infermera i la prescripció infermera en l'àmbit de les urgències i emergències i promoure l'elaboració de plans de cures i guies d'actuació en la pràctica diària.
 • Promoure la utilització dels Plans de cures estandarditzats en l'atenció infermera en urgències i emergències prehospitalàries.
 
Vídeo del taller de salvament marítim:
 

 

Olga Villena Esteo

Diplomada en infermeria (UB) des de 1994 i Graduada des de 2015. Infermera assistencial en unitats d'SVAI i SVA al 061-SEM des de 1995 fins a l'actualitat. Des de 2020 desenvolupo tasques de coordinadora tècnica a CECOS.

Màster en Urgències i Emergències per la UB (HCP 2007-2009). Té diferents postgraus relacionats amb la prehospitalària (Bellvitge 1995), malalt crític (Bellvitge 1996) i malalt cardiològic (Bellvitge 1997). Instructora-directora pel CCR i ERC de SVB-DEA 2008. Instructora pel dispositiu d'accés intraossi EZ-IO 2010. Instructora en Suport Vital Avançat pel CCR i ERC 2011. Formacions específiques: SVAT 2006, SVA pediàtric 2006, PHTLS 2007, Reanimació neonatal 2008, Formadora de formadors 2008, Transport neonatal 2009, AITP 2010, FCCS 2015, Gestió i lideratge d'equips humans 2017, Actualització IMV 2018, Multiprofessional Critical Care 2019.

Té una àmplia experiència docent i col·labora amb diferents comitès, comissions i grups de treball. Des de 2020 forma part del Comitè Editor de les noves Guies Clíniques del SEM i és coautora del capítol de la via intraòssia.

Ha assistit a Congressos organitzats per la SEMES i SOCMUE majoritàriament des de 1995 amb la presentació de pòsters i  comunicacions orals de diferents temàtiques.

Té diverses publicacions de les quals destaca l'any 2009 a l'European Journal of Emergency Medicine sobre el model formatiu del SVB i el 2012 a la revista Emergències sobre la via intraòssia.

Disposa de l'Acreditació Infermera per l'exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà en l'àmbit del curs general per la Generalitat de Catalunya a 24 febrer de 2020.

Bibiana Carrión Pleguezuelos

Diplomada en infermeria des de 2001 i Graduada des de 2015.
Des del 2001 és Infermera assistencial al 061, actualment SEM, i al servei d'urgències de l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell.

Postgraus: Emergències per la FUB (2005), Assistència integral al pacient traumàtic greu UAB, 2004. Màsters: Bases, Procediments i Tècniques aplicades al maneig del pacient crític a les àrees de U.C.I, Urgències i Emergències, UB, 200). Màster Oficial en Atenció Integral al Pacient Crític i Emergències, UB 2010.

L'any 2008 aconsegueix el certificat d'actitud pedagògica per la UB Instructora en Suport Vital Avançat pel SEMYCIUC 2007. Instructora-Directora pel CCR i ERC de SVB-DEA 2017.

Formacions específiques centrades en l'àmbit d'urgències i emergències fins a l'actualitat. Disposa de l'Acreditació Infermera per l'exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà en l'àmbit del curs general per la Generalitat de Catalunya a 24 de febrer de 2020.

Assistència i participació com a docent en Congressos organitzats per la SEMES i SOCMUE majoritàriament des de 2004 amb la presentació de pòsters i comunicacions orals de diferents temàtiques. Any 2004 millor projecte d'investigació amb el títol "Estrès per personal d'infermeria a l'Hospital Sant Joan de Déu amb l'arribada d'una ACR (UAB). L'any 2016 primers premis per la comunicació del projecte "D'hospital cardioprotegit" al I congrés d'infermeria de directives de Catalunya i a la ILAUNIO.

Col·laboració activa amb diferents comitès i comissions de grup de treball, fins a l'any 2020, coordinació en GDT IP de SEM i Soc-IPUE. Actualment forma part del Comitè Editor de les Guies 2021 de SEM, i del GdT de SV de l'Hospital de Martorell.

Francesc Coll Martínez

Diplomatura d'Infermeria UB. Campus de Bellvitge i Sant Joan de Déu de Barcelona. 03/2007. Postgrau Assistència Prehospitalària Urgent (APU). EUI Campus de Bellvitge. UB. Edició 2007 – 2008.
Participació en diverses jornades i congressos tant nacionals com internacionals.
Instructor en ISPC 1998.
Docència en el postgrau UIC Suport Vital i Emergències físiques i en el Màster Anestèsia i Reanimació UB Bellvitge.
Director i instructor d'SVB i DEA, SVI, TES, SVA per L'ERC i CCR.
Infermer a l'Hospital Comarcal de Calella servei UCIES, Hospital Clínic de BCN REA i RPQ, Hospital Militar de BCN servei UCIES, Centre Mèdic TEKNON servei UCI, RACC trasllats sanitaris, ambulància INDIA Guàrdia Urbana de l'Hospitalet de Llobregat.
Infermer assistencial del Grup d'Emergències Mèdiques Bombers de la Generalitat de Catalunya.
Operador de vol helicòpter de rescat de Bombers de la Generalitat.
Director assistencial ambulàncies Domingo.
Responsable creació de les 10 primeres unitats TANGO 061 SCUBSA.
Director Operatiu Consorci Transport Sanitari de Catalunya.
Direcció d'Infermeria Creu Roja Catalunya (actualitat)
Direcció Àrea formativa de Suport Vital a Creu Roja de Catalunya (actualitat)
Referent responsable de la creació de la unitat SVA-I Salvament Marítim Creu Roja Barcelona.
Coordinador Centre Coordinació Regió Metropolitana Sud Bombers Generalitat de Catalunya.

Núria Cots Torres

Graduada en Infermeria a l'EUI de Sant Joan de Déu el 2013. Màster en Atenció Prehospitalària i Hospitalària Urgent (MAPHU) a IL3-UB el 2017. Màster en Cures d'Infermeria al Malalt Crític a l'Hospital de Bellvitge (IL3-UB) el 2020. Formació específica en cursos de CCR: SVA, SVI, SVAT, SVB+DEA.

Experiència professional: Infermera de psiquiatria a l'Hospital Germanes Hospitalàries Sagrat Cor de Jesús el 2014-2015, Infermera a urgències i traumatologia a l'Hospital HM Delfos 2016-2018 i Infermera a la unitat de cardiologia a l'Hospital Quiron Salut el 2018-2019.

Des de 2019, treballa com a infermera d'urgències i hospitalització a l'Hospital Clínic a la seu Plató, és infermera consultora a P0, P3 i Taula de Fragilitat al 061SalutRespon-Sistema d'emergències mèdiques a la Central de Coordinació (des de 2016) i Infermera de preventius a Fira Barcelona a través del Racc (des de 2019).

Participació en diverses jornades i congressos. Presentació de diversos pòsters.

Col·laboradora docent al SEM i coautora en la nova edició de les Guies Clíniques del SEM 2021.
Disposo de l'Acreditació d'Infermera per l'exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà en l'àmbit del curs general per la Generalitat de Catalunya a 24 de febrer del 2020.

Yolanda Ferreres Ramia

Diplomatura en Infermeria 1992-1995. Postgrau en Atenció Prehospitalària Urgent, UB 1997-98; Postgrau en Cures d'Infermeria al malalt crític, UB 1998-99; Màster en Gestió Hospitalària i de Serveis Sanitaris, UB 2010-12; Màster en el malalt crític i Emergències 2014-16. Nombrosa formació postgraduada continuada. Instructora d'SVB+DEA (CCR). Instructora d'SVA (CCR).
Experiència: Directora Infermera a Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM) 2019- actualitat; Sotscap Territorial de SEM 2016-2019; Infermera assistencial de SEM 1998-2019; Infermera del Grup d'Emergències Mèdiques de Bombers de la Generalitat 2002-2020; Infermera d'helicòpter medicalitzat(HEMS), RACC 1998-2002; Infermera de Coordinació del Sistema d'Emergències Mèdiques(SEMSA) 1999; Infermera d'Urgències Hospitalàries a Hospital General de Granollers 1995-2000; Infermera de Cures Intensives Clínica Corachan Barcelona 1995-1996. Altres contractacions menors a centres hospitalaris. Fundadora i Coordinadora del Grup de Treball(GdT) d'Infermeria Prehospitalària d'Urgències i Emergències a SoCMUE (SoC-IPUE) (2015); Fundadora i coordinadora del GdT d'Infermeria Prehospitalària del SEM (2015)

Docència: nombroses docències, a destacar a: Institut de Seguretat Pública de Catalunya- Escola de Policia i Escola de Bombers (ISPC); Màster d'Urgències i Emergències IEM (UAB); Màster de mallat crític-MCE (UB); Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya(SEM)
Recerca i publicacions: Premi I Comunicació oral Congrés SoCMUE-2012; 2n premi Comunicacions orals Infermeria SEMES-2018.

Maria Isabel Maestre Santamaria

Diplomada en Infermeria (UAB) des de 1999 i Graduada des de 2015.
Infermera assistencial en unitat d'SVAI i SVAM al SEM des del 2009. Actualment membre de la unitat de SEM en col·laboració amb bombers ERI-2.

Màster en urgències i emergències per la UB (HCP 2007-2009 ). Postgrau en cures intensives (Blanquerna 2002). Instructora pel CCR i ERC de SVB+DEA (2018). Instructora en Simulació clínica (Centre Internacional de formació Contínua del Campus Manresa de la Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya 2020). Instructora del mètode TALK (UB 2021).

Experta en Simulació i Seguretat del pacient (UB 2021). Acreditació de competències TIC ( UOC 2018). Formacions específiques: AITP, FCCS, FCCSP, SVAT, SVA, IMV, etc.

Experiència docent en diferents àmbits, coordinadora del Taller: Abordaje del Paciente Politraumático Grave al Màster de malalt Crític i Emergències de la UB.
Col·laboradora a l'edició de les noves Guies Clíniques del SEM en diferents capítols i col·laboradora en diferents grups de treball.

Ha assistit i participat en congressos organitzats per la SEMES i la SOCMUE formant part del comitè científic, amb comunicacions i amb la presentació de pòsters.

Disposa de l'Acreditació Infermera per l'exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà en l'àmbit del curs general per la Generalitat de Catalunya a 24 de febrer del 2020.

Carles Mayol Bonet

Graduat en infermeria. Facultat de Ciències de la Salut de Manresa (2019). Fundació Universitària del Bages (FUB) - Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Millor expedient acadèmic de la promoció. 
Graduat Superior en Disseny Gràfic. ELISAVA (1997-2001) especialitat multimèdia Centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra.
Màster en emergències extrahospitalàries. (2021) Facultat de Ciències de la Salut de Manresa UMANRESA Universitat de Vic  Universitat Central de Catalunya. CFGM Tècnic en Emergències Sanitàries (TES). (2010-2012) IES La Guineueta.
El treball de síntesi realitzat al finalitzar el CFGM "TES: experincia asistencial en una USVI rural del SEM de Cataluña" va obtenir una qualificació de 10 i es va publicar en format article a la revista Zona TES (nº4, octubre-desembre 2013).

Instructor d'SVB + DEA per la Societat Espanyola de Medicina Intensiva, Crítica i Unitats Coronàries (SEMICYUC) (2011). Formacions específiques centrades en l'àmbit de les urgències i les emergències prehospitalàries des de 1996 fins a l'actualitat (SVA, SVI, SVB, SVATm, SVIP, PHTLS, EPC, Curs de rescat de medicina de muntanya, Curs HEMS...)

Actualment és infermer del Servei d'Urgències de l'Hospital Residència Sant Camil (HRSC) i de la unitat USVAi S401 de la base col·laboradora del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a Vilanova i la Geltrú. També desenvolupa la seva activitat assistencial com a Tècnic d'Emergències Sanitàries (TES) a les unitats USVAi i VIR del SEM a la zona de l'Alt Penedès i el Garraf.

Des de 2015 col·labora regularment com a docent en el Màster en Emergències Extrahospitalàries a la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa UMANRESA impartint les classes teòriques "Seguretat, comunicació i transport: rol del Tècnic d'Emergències Sanitàries (TES) en les unitats avançades" i "Rol dels professionals del Sistema d'emergències i treball en equip" també participa en la realització dels tallers de simulació d'assistència i rescat en situacions difícils.

Ha participat en diferents congressos organitzats per la SEMES i la SOCMUE, majoritàriament des de 2010 amb la presentació de pòsters de diferents temàtiques.

Ha col·laborat activament en diferents grups de treball (SoC-IPUE) i actualment forma part del Comitè Editor del projecte de les Guies del SEM.

Marta Olivé Cavero

Infermera. Postgrau en Emergències extrahospitalàries, salut comunitària en països en vies de desenvolupament. Màster en Bioètica, Anestèsia reanimació i teràpia del dolor. Curs d'expert universitari en emergències pediàtriques vitals.
Membre de la secció especial del cos de bombers voluntaris unitat sanitària.

Monitora en Suport Vital Bàsic Instrumentat. CE- RCP. Consejo Español de resucitación Instructora Suport Vital avançat en Trauma. PHTLS. Instructora AITP (Atenció Inicial Trauma Pediàtric). Programa Trauma Pediàtric Vall d'Hebron. Coordinadora del Grup de Treball d'Infermeria Prehospitalària. Societat Catalana d'urgències i emergències (SoCMUE).

Actualment Cap Territorial CatCentral, amb experiència professional com a Sotscap territorial Catalunya central (Direcció Territorial) Sistema d'emergències Mèdiques, Infermera USVAi i Sotscap territorial Barcelona Sud (Direcció Territorial) Sistema d'Emergències Mèdiques.

Angels Soto Garcia

Diplomatura Universitària d’Infermeria. Escola Universitària d’Infermeria Gimbernat. 1990/1993. Prescripció infermera i TIC.

Instructora/Directora en suport vital bàsic i DEA. Instructora/Directora en suport vital Immediat (SVI). Instructora en suport vital  avançat(SVA) i Instructora en suport vital avançat traumàtic (SVAT). 

Màster Oficial en Atenció Integral al Malalt Crític i Emergències. Universitat de Barcelona. 2007-2009. Certificat d’aptitud pedagògica (CAP). Títol professional d’especialització didàctica. Universitat Politècnica de Catalunya. 12 crèdits. 2000-2001

Certificado de Enfermería de Urgencias y Emergencias. (CME- enfermería)

“Curs de postgrau d’Atenció Prehospitalaria Urgent”. Universitat de Barcelona. 18,8 crèdits. 1996-1997. “Curs de postgrau  d’Infermeria en Cirurgia General i Especialitats”. Universitat Ramón Llull. 18 crèdits. 1996-1997. “Curso de postgrau en  infermeria intensiva”. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Universitat Autònoma de Barcelona. 32 crèdits. 1994-1995

Docència:

 • Màster Oficial “Atenció Integral al Malalt Crític i Emergències”. Universitat de Barcelona Suport vital bàsic i desfibril·lació semiautomàtica.
 • Suport vital avançat en traumatologia (SVAT) i Suport Vital Avançat de l’adult.
 • SVA pediàtric i Diverses matèries relacionades amb l’emergència
 • Escola de Policia de Catalunya

Experiència professional:

 • Sots-cap d’emergències. SEM. Des de Maig 2019 fins el dia d’avui
 • Adjunta del servei sanitat respon. Agost 2008- Juliol 2009
 • Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).  1996 fins el dia d’avui
 • Hospital de Mataró. Servei d’urgències i atenció prehospitalaria urgent. 2003-2005
 • Sistema d’Emergències Mèdiques,S.A (SEMSA). Trasllats interhospitalaris. 2001-2002
 • Àrea Bàsica de Salut (ABS)  El Masnou. 1996.
 • Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Servei d’urgències i UCI. 1993-1999

 

Jose Antonio Madrid Díaz

Infermer. Màster en Infermeria Aplicat a les Emergències Extrahospitalàries. Instructor en SVB i SVA acreditat pel Consell Català de Ressuscitació (CCR). Mòdul de Medicina Aquàtica i Subaquàtica en Urgències i Emergències. Infermer a serveis preventius de Creu Roja, Infermer a l'UCI i al servei d'urgències de l'Hospital del Mar, Coordinador Tècnic a CECOS, assistencial SVA al SEM i infermer Consultor 061 Salut.