Què haig de fer?

Per poder continuar navegant per l'àrea personal de la web del COIB cal que:

 • Llegeixis i acceptis el document de 'Política de protecció de dades de caràcter personal'.
 • Autoritzis o deneguis la cessió de les teves dades a tercers en diferents supòsits.

Nova política de protecció de dades de caràcter personal

En aplicació del nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, (en endavant RGPD), aplicable a tots els països membres de la Unió Europea a partir del 25 de maig, t’informem sobre el tractament de les teves dades de caràcter personal.

El present document té com a objectiu facilitar la informació sobre com es recullen, tracten i protegeixen les teves dades de caràcter personal. La informació que apareix en primer lloc és aquest quadre en el que queda sintetitzada en una primera capa la informació més rellevant. La informació ampliada i detallada s’ofereix més endavant en una segona capa i també la trobaràs a www.coib.cat.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona. (+info a continuació)
Finalitat tractamentGestió alta col·legial, control exercici professional, registre col·legiats, funcions previstes als Estatuts. (+info a continuació)
LegitimacióLlei 7/2006, Llei 44/2006, consentiment. (+info a continuació)
DestinatarisRegistre de Professionals Sanitaris, altres corporacions quan s’estableixi legalment. (+info a continuació)
DretsAccés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició. (+info a cont.)
Contacte DPDdpd@coib.cat
Informació addicionalPots consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a continuació o a la web del COIB.

Si vols rebre o continuar rebent informació de productes i serveis de valor afegit d’interès professional i no professional, per via electrònica o altres mitjans, ens has de facilitar el teu consentiment per a cedir les teves dades identificatives (nom, cognoms, adreça, e-mail i telèfon) a les empreses, organitzacions i entitats que col·laboren amb el COIB, amb la finalitat que et puguin informar dels seus productes i serveis bé directament o per part del COIB.

Autoritzo
Cal que seleccionis SI o NO en totes les categories.
Vacances, viatges i oci (hotels, agències, cinemes, parcs temàtics...)
Si No
Formació
Si No
Alimentació (restaurants, supermercats,...)
Si No
Perfumeria, cosmètica i moda
Si No
Tecnologia, multimèdia i motor
Si No
Cura personal, salut i esport (gimnasos, dietètica, òptiques,...)
Si No
Entitats financeres i assegurances
Si No
Solidaritat
Si No
Llar i regal (electrodomèstics, mobles,...)
Si No

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Identitat: Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB)
Adreça: Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona
Telèfon: 93 212 81 80
Adreça electrònica: info@coib.cat
Delegat de protecció de dades:Jordi Verdaguer López
Contacte DPD: dpd@coib.cat

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

El COIB tracta les dades personals que ens facilitis amb la finalitat de dur a terme les funcions pròpies atribuïdes per la Llei 7/2006, de 31 de maig, d’exercici de professions titulades i col·legis professionals, així com les que s’estableixen a l’article 4 dels Estatuts de la corporació (Resolució. JUS/2408/2009, de 21 d’agost, DOGC número 5460, de 8/9/2009), a més de la normativa sectorial de sanitat.

És a dir, gestionar la col·legiació, elaborar i mantenir el registre de col·legiades i col·legiats, garantir el compliment de la bona pràctica professional i de les obligacions deontològiques de la professió, l’ordenació, la representació i la defensa dels interessos professionals de les seves col·legiades i col·legiats i vetllar perquè l’activitat professional s’adeqüi a l’interès públic general i tot el que afecti la salut.

El COIB no efectua tractaments de dades que suposin l’adopció de decisions automatitzades ni tampoc l’elaboració de perfils.

D’acord amb la normativa vigent, són d’accés públic les dades de nom i cognoms, número de col·legiat, especialitat, adreça professional, telèfon, correu electrònic i any d’incorporació.

Pots oposar-te a què les teves dades públiques que apareguin a la web col·legial siguin utilitzades amb finalitats comercials comunicant-ho al COIB.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?

La base legal pel tractament de les teves dades és la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i la Llei 44/2006, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, de les que es deriva l’obligatorietat de la col·legiació per a l’exercici de la professió infermera, així com les funcions del Col·legi en l’ordenació de la professió, el seu exercici, defensa i representació.

La negativa a facilitar les dades personals comportarà la impossibilitat de col·legiar-se a la corporació.

Per a finalitats diferents de les expressades basades en el teu consentiment, com per exemple rebre publicitat sobre productes i serveis de valor afegit, sempre et demanarem el teu consentiment previ que podràs revocar en qualsevol moment.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les dades són cedides al Registre de Professionals Sanitaris depenent del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, així com a d’altres corporacions i organismes públics, quan així s’estableixi legalment.

El COIB no transfereix les teves dades personals a un tercer país o organització internacional, ni està previst. Arribat el cas, seràs informat prèviament de la transferència i de les condicions de la mateixa, i en particular, l’existència o manca d’una decisió d’adequació de la comissió respecte del tercer país o organització internacional.

Quant temps conservarem les teves dades?

Les teves dades es conservaran des de la data de la col·legiació i a partir de la baixa de col·legiat, durant tot el termini que preveu la normativa aplicable, entre d’altres, la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents i la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

Quins són els teus drets?

 • Accés: Tens dret a conèixer si al COIB estem tractant les teves dades personals i a accedir a les mateixes.
 • Rectificació: Pots sol·licitar la modificació de les dades inexactes.
 • Supressió: Pots sol·licitar l’eliminació de les teves dades personals.
 • Limitació: En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, pots sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades: quan es comprovi la impugnació de l’exactitud de les dades; quan el tractament és lícit però t’oposis a la supressió de les teves dades; quan el COIB no necessiti el tractament de les teves dades però tu les necessitis per a la defensa de reclamacions; quan t’hagis oposat al tractament de les teves dades pel compliment d’una missió d’interès públic o satisfacció d’un interès legítim, mentre verifiquem si els motius legítims pel tractament prevalen sobre els teus.
 • Oposició: Pots oposar-te al tractament de les teves dades.
 • Portabilitat: Pots rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagis facilitat i transmetre’ls a un altre responsable.
 • Retirar el consentiment: quan la licitud del tractament es basi en haver obtingut el teu consentiment, podràs retirar-lo en qualsevol moment.

Com pots exercir aquests drets?

Mitjançant un escrit adreçat al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona, a l’atenció del delegat de protecció de dades o bé, per correu electrònic a l’adreça dpd@coib.cat.

Per exercir els teus drets acompanya a la teva sol·licitud una còpia del dni o document acreditatiu de la teva identitat. L’exercici dels teus drets és gratuït.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa pots contactar o presentar una reclamació a:

 • el delegat de protecció de dades dpd@coib.cat; o,
 • davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seva adreça postal: C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, C.P. 08008 Barcelona, http://apdcat.gencat.cat/ca/inici

He llegit i accepto la 'Política de protecció de dades de caràcter personal'
Cal acceptar la política de protecció de dades
Processant ...
Les teves preferències han estat guardades correctament.
Recorda que les pots rectificar en qualsevol moment des de la fitxa col·legial de l'àrea personal de la web.
Hi ha hagut un problema processant les dades. Torna-ho a provar més tard.
FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
Lorena Villa Garcia

Lorena Villa Garcia

Vocal d'Infermeria Familiar i Comunitària

Diplomada en Infermeria per la Universitat de León. Màster Internacional en Gener i Diversitat per la Universitat d’Oviedo. Especialista en Infermeria Familiar i Comunitària en la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària del Consorci Sanitari de Terrassa (CST).

Ha treballat com infermera assistencial en diferents àmbits però majoritàriament ha desenvolupat la seva experiència assistencial en l’atenció primària de salut.

En l’àmbit de la docència, ha participat com a docent en diferents cursos i tallers relacionats amb l’atenció primària i les tecnologies de la innovació i la comunicació. Ha sigut tutora de pràctiques del Grau d’Infermeria i tutora del programa de formació dels residents d’Infermeria Familiar i Comunitària de la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut (DGPRS).

En l’àmbit de la recerca, ha estat autora i coautora de diferents publicacions i ha realitzat diferents comunicacions, taules rodones i conferències en jornades i congressos nacionals i internacionals. Ha format part de diversos comitès científics i organitzatius en Jornades d’àmbit estatal.

En l’àmbit de la innovació, ha estat coautora de diferents eines tecnològiques de salut. Ha rebut diferents reconeixements i premis per aquestes en congressos nacionals i internacionals.

Ha sigut membre de diferents grups de treball de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària (AIFICC). Actualment, és membre del grup d’innovació i tecnologia del Col·legi d’Infermeres i Infermers de Barcelona i membre de la Comissió de Seguiment de la Gestió Infermera de la Demanda del Consell de  Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya.

Actualment és infermera de Família i Comunitària en el Centre d’Atenció Primària Can Bou (CASAP).

Professora associada en el Departament d’Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Materno-Infantil de l’Escola d’Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Vocal de la Comissió Nacional de l’Especialitat d’Infermeria Familiar i comunitària.

Silvia Altimiras Rovira

Membre de la Vocalia d'Infermeria Familiar i Comunitària
Vocalia Familiar i Comunitària

Sofía Berlanga

Membre de la Vocalia d'Infermeria Familiar i Comunitària

Doctora per la Universitat d'Alacant. Diplomada en Infermeria i Treball Social per la Universitat de Barcelona.

Ha treballat com a infermera a l’ABS Sta. Eulàlia Sud. Atenció Primària Costa de Ponent Institut Català de la Salut.

Perfil docent. Formació de grau: Col·laboració docent amb la Universitat de Barcelona i amb la FCS Banquerna (Universitat Ramon Llull). Formació especialitzada: Presidenta Subcomissió Infermeria UDMAFiC Costa de Ponent.

Perfil recerca. Autora i coautora d'articles relacionats amb: atenció al nen, atenció a la dona, atenció grupal i comunitària, vacunacions, història de la infermeria i docència.

Jaume Català Coll

Membre de la Vocalia d'Infermeria Familiar i Comunitària

Sarai Cuevas Marin

Membre de la Vocalia d'Infermeria Familiar i Comunitària
Gloria Jodar Solà

Glòria Jodar Solà

Membre de la Vocalia d'Infermeria Familiar i Comunitària
Doctora en Ciències Infermeres. Especialista en Salut Mental. Màster en Lideratge i Gestió de Serveis d’Infermeria per la Universitat de Barcelona i Màster en direcció d’Institucions sanitàries de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Ha treballat com a infermera assistencial d’Atenció primària, Coordinadora de processos d’infermeria de l’Institut Català de la Salut i Directora del Pla d’Innovació d’Atenció Primària i Salut Comunitària del Departament de Salut.
És autora de publicacions en revistes científiques, i ha estat ponent en diferents conferències i taules rodones relacionades amb la Gestió de la qualitat assistencial.
També ha participat en diversos projectes d’investigació.
Les seves principals línies de treball s’han centrat en la millora i gestió dels Serveis d’Atenció Primària i en la integració dels processos infermers en la planificació i avaluació dins del conjunt del sistema sanitari.
Actualment és directora de l’Equip d’Atenció primària de Sant Andreu de la Barca i Pallejà i professora associada de l’Escola Universitària d’Infermeria de la Universitat de Barcelona. 

Ángel Jurado García

Membre de la Vocalia d'Infermeria Familiar i Comunitària
Familiar i Comunitària

Enric Mateo Viladomat

Vocal d'Infermeria Familiar i Comunitària 
Diplomat en Infermeria per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).  Postgrau en Gestió de la Qualitat a l’Atenció Primària, i Postgrau en suport vital i emergències per la Universitat Internacional de Catalunya (UIC).
Ha estat director adjunt del Consorci Castelldefels Agents de Salut (CASAP) i ha compaginat la tasca assistencial amb la de gerent d’una consultoria, relacionada amb la salut, en l’àmbit privat de l’exercici professional.
És autor de diferents publicacions, ha estat ponent en diversos congressos i taules rodones i ha participat en varis projectes d’investigació.
Premi a la Innovación en la mejora global de la calidad asistencial 2008 del Ministerio de Sanidad y Política Social, premi a la Innovació en processos d’atenció i organització en Atenció Primària del Departament de Salut (2009) i menció honorífica dels premis CHC-ESADE (2009).
Actualment és infermer assistencial al CAP Can Bou i CUAP Castelldefels al CASAP. També és professor associat a la UAB i tutor del programa de formació dels resident d’Infermeria Familiar i Comunitària de la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut (DGPRS).
Membre del grup de Qualitat i de Gestió Infermera de la Demanda de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFICC) i Instructor/director de SVB+DEA pel Consell Català de Ressucitació (CCR).

Silvia Seres Gil

Membre de la Vocalia d'Infermeria Familiar i Comunitària

Diplomada en Infermeria per la Universitat de Barcelona (UB). Postgrau “Infermeria Psicosocial i de Salut mental (UB), Postgrau ·Relacions humanes i tècniques grupals en infermeria” (UB); Postgrau “Curs Autoformatiu per a Diplomats en Infermeria” (UB)

La seva experiència professional és, principalment, en l'àmbit de l'Atenció Primària (ABS Vila Olímpica, Barcelona, i ABS Morera-Pomar, Badalona) on ha desenvolupat funcions assistencials, de col·laboració docent i de gestió, a més de formar part de diferents comissions de l'organització; també ha treballat com infermera en la Unitat de Medicina de l'Esport de Badalona Serveis Assistencials (BSA).

Actualment és la infermera del servei de Salut Pública de BSA i, entre altres, col·labora estretament en les activitats comunitàries i grupals que es desenvolupen, des de qualsevol àmbit de l'organització, així com en el treball en xarxa amb altres serveis i entitats de la ciutat.

També és la Presidenta de la Subcomissió d'Infermeria de la Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària de BSA.

Actualment, estudia el Curs d'assessoria de salut segons el Model del benestar aplicat als àmbits clínic i laboral, impulsat per l'IDIC (Centre d'Innovació i Desenvolupament Infermer) del COIB.

Silvia Tierz Puyuelo

Membre de la Vocalia d'Infermeria Familiar i Comunitària