FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
dilluns 05 de juliol 2021

de 17 a 18.30h

Modalitat Online
Els participants rebran un enllaç per poder entrar a la sala el dia abans de la jornada

La Vocalia de Ciutadania organitza aquest webinar per crear un espai de trobada entre diferents agents per compartir experiències, reflexions i pràctiques relacionades amb les desigualtats digitals que afecten a les persones grans i que s’han vist agreujades per la pandèmia de la covid-19.

La pandèmia de COVID-19 ha exigit un canvi en la forma en què les persones viuen, treballen i socialitzen i que ha exigit, en la majoria dels ciutadans, un nivell bàsic de competència digital. 

La competència digital (CD) és aquella que implica l'ús creatiu, crític i segur de les tecnologies de la informació i la comunicació per assolir els objectius relacionats amb el treball, l'ocupabilitat, l'aprenentatge, l'ús de el temps lliure, la inclusió i participació en la societat (1).

Durant la crisi sanitària, l’atenció sanitària no urgent dels principals proveïdors de salut, s’ha caracteritzat per l'activitat clínica no presencial, que s’ha vehiculat a través de consultes telefòniques, e-consultes, correu electrònic, SMS, i l’accés a La Meva Salut. Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) s'han incorporat com un element essencial en la prestació de cures, no obstant haurien de ser un element complementari i els ciutadans haurien de poder triar lliurement si les utilitzen o no (2).

Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), del 2019, existeix una desigualtat en la competència digital dels diferents grups d’edat, mentre que el 68% dels joves (entre 16 i 24 anys) compta amb habilitats avançades, tan sols el 6,5% dels majors de 65 anys compta amb aquestes destreses (3). Aquesta realitat ha existit sempre, però la pandèmia ha mostrat la gravetat d’aquesta bretxa/escletxa digital. 

Programa

Benvinguda a càrrec de Paloma Amil, vocal de la Vocalia de Ciutadania del COIB.

Presentació de l’activitat i dels ponents
Moderadora: Rosalia Santesmases, membre de la Vocalia de Ciutadania

Ponents:

  • Josep Carné. President de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya (FATEC) 
  • Natàlia Mingorance. Infermera clínica territorial ARES-Atenció Primària Baix Llobregat Centre. Institut Català de la Salut
  • Janet Recasens. Voluntària. Associació d’Acompanyament Digital de La Sagrera

Preguntes i debat

Conclusions a càrrec de Rosalia Santesmases, membre de la Vocalia de Ciutadania

 

 

(1) Busquet J, Aranda D, Ballano S, Sánchez-Navarro J, Uribe A. La bretxa è mobile. La fractura digital generacional a Catalunya. Anuario de la Societat Catalana de Sociologia 2012 (Coordinado por Josep M. Masjuan). Barcelona, 2012.

(2) Huygens, M. W. J., Vermeulen, J., Swinkels, I. C. S., Friele, R. D., Van Schayck, O. C. P., y De Witte, L. P. (2016). Expectations and needs of patients with a chronic disease toward self-management and eHealth for self-management purposes. BMC Health Services Research, 16, art.232.DOI: https://doi.org/10.1186/s12913-016-1484-5

(3) Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares.Instituto Nacional de Estadístca. 2019 [citado el 04 de mayo de 2021]. Disponible en:.  https://www.ine.es/dynt3/metadatos/es/RespuestaDatos.html?oe=30450