Què haig de fer?

Per poder continuar navegant per l'àrea personal de la web del COIB cal que:

 • Llegeixis i acceptis el document de 'Política de protecció de dades de caràcter personal'.
 • Autoritzis o deneguis la cessió de les teves dades a tercers en diferents supòsits.

Nova política de protecció de dades de caràcter personal

En aplicació del nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, (en endavant RGPD), aplicable a tots els països membres de la Unió Europea a partir del 25 de maig, t’informem sobre el tractament de les teves dades de caràcter personal.

El present document té com a objectiu facilitar la informació sobre com es recullen, tracten i protegeixen les teves dades de caràcter personal. La informació que apareix en primer lloc és aquest quadre en el que queda sintetitzada en una primera capa la informació més rellevant. La informació ampliada i detallada s’ofereix més endavant en una segona capa i també la trobaràs a www.coib.cat.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona. (+info a continuació)
Finalitat tractamentGestió alta col·legial, control exercici professional, registre col·legiats, funcions previstes als Estatuts. (+info a continuació)
LegitimacióLlei 7/2006, Llei 44/2006, consentiment. (+info a continuació)
DestinatarisRegistre de Professionals Sanitaris, altres corporacions quan s’estableixi legalment. (+info a continuació)
DretsAccés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició. (+info a cont.)
Contacte DPDdpd@coib.cat
Informació addicionalPots consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a continuació o a la web del COIB.

Si vols rebre o continuar rebent informació de productes i serveis de valor afegit d’interès professional i no professional, per via electrònica o altres mitjans, ens has de facilitar el teu consentiment per a cedir les teves dades identificatives (nom, cognoms, adreça, e-mail i telèfon) a les empreses, organitzacions i entitats que col·laboren amb el COIB, amb la finalitat que et puguin informar dels seus productes i serveis bé directament o per part del COIB.

Autoritzo
Cal que seleccionis SI o NO en totes les categories.
Vacances, viatges i oci (hotels, agències, cinemes, parcs temàtics...)
Si No
Formació
Si No
Alimentació (restaurants, supermercats,...)
Si No
Perfumeria, cosmètica i moda
Si No
Tecnologia, multimèdia i motor
Si No
Cura personal, salut i esport (gimnasos, dietètica, òptiques,...)
Si No
Entitats financeres i assegurances
Si No
Solidaritat
Si No
Llar i regal (electrodomèstics, mobles,...)
Si No

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Identitat: Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB)
Adreça: Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona
Telèfon: 93 212 81 80
Adreça electrònica: info@coib.cat
Delegat de protecció de dades:Jordi Verdaguer López
Contacte DPD: dpd@coib.cat

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

El COIB tracta les dades personals que ens facilitis amb la finalitat de dur a terme les funcions pròpies atribuïdes per la Llei 7/2006, de 31 de maig, d’exercici de professions titulades i col·legis professionals, així com les que s’estableixen a l’article 4 dels Estatuts de la corporació (Resolució. JUS/2408/2009, de 21 d’agost, DOGC número 5460, de 8/9/2009), a més de la normativa sectorial de sanitat.

És a dir, gestionar la col·legiació, elaborar i mantenir el registre de col·legiades i col·legiats, garantir el compliment de la bona pràctica professional i de les obligacions deontològiques de la professió, l’ordenació, la representació i la defensa dels interessos professionals de les seves col·legiades i col·legiats i vetllar perquè l’activitat professional s’adeqüi a l’interès públic general i tot el que afecti la salut.

El COIB no efectua tractaments de dades que suposin l’adopció de decisions automatitzades ni tampoc l’elaboració de perfils.

D’acord amb la normativa vigent, són d’accés públic les dades de nom i cognoms, número de col·legiat, especialitat, adreça professional, telèfon, correu electrònic i any d’incorporació.

Pots oposar-te a què les teves dades públiques que apareguin a la web col·legial siguin utilitzades amb finalitats comercials comunicant-ho al COIB.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?

La base legal pel tractament de les teves dades és la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i la Llei 44/2006, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, de les que es deriva l’obligatorietat de la col·legiació per a l’exercici de la professió infermera, així com les funcions del Col·legi en l’ordenació de la professió, el seu exercici, defensa i representació.

La negativa a facilitar les dades personals comportarà la impossibilitat de col·legiar-se a la corporació.

Per a finalitats diferents de les expressades basades en el teu consentiment, com per exemple rebre publicitat sobre productes i serveis de valor afegit, sempre et demanarem el teu consentiment previ que podràs revocar en qualsevol moment.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les dades són cedides al Registre de Professionals Sanitaris depenent del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, així com a d’altres corporacions i organismes públics, quan així s’estableixi legalment.

El COIB no transfereix les teves dades personals a un tercer país o organització internacional, ni està previst. Arribat el cas, seràs informat prèviament de la transferència i de les condicions de la mateixa, i en particular, l’existència o manca d’una decisió d’adequació de la comissió respecte del tercer país o organització internacional.

Quant temps conservarem les teves dades?

Les teves dades es conservaran des de la data de la col·legiació i a partir de la baixa de col·legiat, durant tot el termini que preveu la normativa aplicable, entre d’altres, la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents i la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

Quins són els teus drets?

 • Accés: Tens dret a conèixer si al COIB estem tractant les teves dades personals i a accedir a les mateixes.
 • Rectificació: Pots sol·licitar la modificació de les dades inexactes.
 • Supressió: Pots sol·licitar l’eliminació de les teves dades personals.
 • Limitació: En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, pots sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades: quan es comprovi la impugnació de l’exactitud de les dades; quan el tractament és lícit però t’oposis a la supressió de les teves dades; quan el COIB no necessiti el tractament de les teves dades però tu les necessitis per a la defensa de reclamacions; quan t’hagis oposat al tractament de les teves dades pel compliment d’una missió d’interès públic o satisfacció d’un interès legítim, mentre verifiquem si els motius legítims pel tractament prevalen sobre els teus.
 • Oposició: Pots oposar-te al tractament de les teves dades.
 • Portabilitat: Pots rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagis facilitat i transmetre’ls a un altre responsable.
 • Retirar el consentiment: quan la licitud del tractament es basi en haver obtingut el teu consentiment, podràs retirar-lo en qualsevol moment.

Com pots exercir aquests drets?

Mitjançant un escrit adreçat al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona, a l’atenció del delegat de protecció de dades o bé, per correu electrònic a l’adreça dpd@coib.cat.

Per exercir els teus drets acompanya a la teva sol·licitud una còpia del dni o document acreditatiu de la teva identitat. L’exercici dels teus drets és gratuït.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa pots contactar o presentar una reclamació a:

 • el delegat de protecció de dades dpd@coib.cat; o,
 • davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seva adreça postal: C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, C.P. 08008 Barcelona, http://apdcat.gencat.cat/ca/inici

He llegit i accepto la 'Política de protecció de dades de caràcter personal'
Cal acceptar la política de protecció de dades
Processant ...
Les teves preferències han estat guardades correctament.
Recorda que les pots rectificar en qualsevol moment des de la fitxa col·legial de l'àrea personal de la web.
Hi ha hagut un problema processant les dades. Torna-ho a provar més tard.
FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
Octavi Rodríguez Blanco

Octavi Rodríguez

Infermer assistencial al Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a Barcelona. Coordinador del Grup d'Urgències i Emergències del COIB. Membre del grup ITCOIB (innovació i tecnologia del COIB). Assessor en TICs aplicades a la salut al COIB.

Màster Universitari en Malalt Crític i Emergències. Postgrau en Emergències Prehospitalàries i Postgrau en Anestèsia i Reanimació.
Màster en eHealth i gestió de projectes sanitaris.

Anteriorment va ser col·laborador del programa Web Mèdica Acreditada i App Mèdica Acreditada del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.

Durant més de 10 anys ha estat Director de Serveis a l'empresa MedicXtreme on gestionava dispositius sanitaris en grans esdeveniments esportius.

Emprenedor, co-fundador de l'empresa Healthink Innovation Agency, agència consultora en projectes tecnològics en l'àmbit de la salut. Creador de l'aplicació mòbil "eMerMedScience" pels professionals de les emergències sanitàries i co-creador d’"HealthScience", app d'actualització científica per professionals sanitaris. Co-creador del projecte de telesalut liderat per infermeres, MiEnfermera.Chat.

Professor col·laborador al Màster d'Emergències Mèdiques de la UAB-IEM i al Màster en Infermeria Aplicada a les Emergències Extrahospitàlaries (MIA-EE) de l’ESI Mar-UPF. Ponent sobre tecnologia aplicada a la salut i a la pràctiva infermera en diverses jornades i congressos.

Noemí Hernández Sánchez

Noemí Hernández

Dani Martínez Millán

Dani Martínez Millan

Diplomat Universitari en Infermeria per la Universitat de Barcelona. Postgrau d’Infermeria d’Urgències en el medi hospitalari Universitat Ramon Llull. Postgrau d’Emergències Extrahospitalàries i Catàstrofes Universitat Autònoma de Barcelona. Postgrau d’Infermeria d’Urgències en el medi extrahospitalari Universitat Ramon Llull. Màster en Emergències i Catàstrofes per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Ha treballat com a infermer en serveis d’urgències i UCI a l’Hospital de Bellvitge (2003-2006). És infermer assistencial al Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) des del 2006 i professor del Màster en Emergències i Catàstrofes Vall d’Hebrón Universitat Autònoma de Barcelona des de 2008. També és docent de múltiples cursos al SEM, universitats i centres sanitaris.

És el coordinador Nacional del grup de treball de Suport Vital Avançat Infermer de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), participant com a director, ponent i moderador en diverses Jornades i Congressos,  i membre del Grup d’Urgències i Emergències del COIB.

Benito Pérez Núñez

Benito Pérez

Infermer assistencial al Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a Barcelona. Coordinador del Grup d'Urgències i Emergències del COIB.
Professor associat a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona i membre del Projecte de Simulació d'Alta Fidelitat del Grau d'Infermeria.

Màster Oficial d’Atenció Integral al Malalt Crític i Emergències. Màster i postgrau en Cures d'Infermeria al Malalt Crític. Postgrau en Atenció Prehospitalària Urgent. Cursos de Postgrau FCCS i FDM de la Society of Critical Care Medicine. Tota la formació ha estat realitzada a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona.

Certificat d’Enfermería de Urgencias y Emergencias de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES).

Membre del Grup d'Urgències i Emergències del COIB. Membre del Grupo de Trabajo de Soporte Vital Avanzado Enfermero (SVAE) de SEMES. Membre del Grup de Treball sobre el Dolor de la Societat Catalana Medicina d'Urgències i Emergències (SoCMUE). Membre del Grup de treball de la Societat Catalana d'Infermeria Prehospitalària d'Urgències i Emergències (SoCIPUE).

Infermer durant més de 10 anys a urgències i intensius de l'Hospital Clínic, des de fa 9 desenvolupa la seva feina liderant una Unitat de Suport Vital Avançat Infermer en l'àmbit extrahospitalari, la qual cosa li permet realitzar de forma molt més autònoma les cures, tècniques i processos de la seva gran passió: la Infermeria d'Urgències i Emergències. Per un altra banda, també des de fa 10 anys realitza docència com a professor associat al Grau d'Infermeria de la UB, ja sigui mitjançant seminaris tradicionals els primers anys o amb "noves" tècniques d'ensenyament basades en simulació clínica els darrers. Ara mateix és partícip d'un il·lusionant i ambiciós projecte d'innovació docent basat en Simulació Clínica Avançada per a tot el Grau d'Infermeria de la UB.

Sergio Cazorla

Infermer clínic realitzant tasques de Coordinador de recursos aeris medicalitzats del Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya i infermer assistencial en unitats de Suport Vital Avançat Infermer.

Màster en Investigació Clínica especialitat en malalt crític per la Universitat de Barcelona.
Formació postgraduada en Cures Intensives i en Atenció al pacient traumàtic greu, així com de Tripulant en missions sanitàries d'emergència en helicòpters (HEMS) per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Director de programes de formació de Desfibril·ladors Externs Automàtics i Suport Vital. Docent en diverses institucions en matèria d'urgències i emergències.

Membre del Grup de treball d'infermers coordinadors de SEMES i del grup de divulgació de SEMES.

Actualment alumne de Doctorat en Ciències de la Salut a la Universidad de Cádiz.

Mónica Rebordosa

Javier Sevilla Galera

Javier Sevilla Galera

Infermer assistencial i formador al servei sanitari de Bombers de Barcelona.

Diplomat Universitari en Infermeria per l’EUI Gimbernat (UAB). Postgrau d’Emergències Extrahospitalàries i Catàstrofes (UAB). Màster en Atenció Prehospitalària i Hospitalària Urgent (MAPHU) (UAB). Altres cursos realitzats: HEM, FCCS, FDM, PHTLS, EPC, TECC.

Durant diversos anys, ha treballat com a infermer assistencial a la Unitat de Semicrítics de l’Hospital de Sant Pau i en Unitats de Crítics a l’Hospital Clínic de Barcelona.

Durant 4 anys ha treballat com a policia a la Guàrdia Urbana de Barcelona als districtes de Ciutat Vella i Eixample.

Des de 2013, és col·laborador i formador sanitari a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) a professionals de bombers, policies i protecció civil. És també instructor d'SVB+DEA avalat pel CCR i ERC des de 2018.

Rosa Martín Fernández

Diplomada en de Infermeria per la Universitat Complutense de Madrid al 2005

Postgrau en Atenció Prehospitalària Urgent de la Universitat de Barcelona IL3 al 2010; Expert Universitari en Gestió de Recursos Humans d’Infermeria per la Universitat d’Educació a distància l’any 2012; Postgrau en Cures Intensives Infermeres Neonatals i Pediàtriques de la Universitat Autònoma de Barcelona al 2012; Màster de Cures Especialitzades d’Infermeria d’Urgències, Àrees de Pacients Crítics i Postanestèsia. 1ª edició de la Universitat de València l’any 2016.

Docent del Curso de Transport Neonatal i Pediàtric de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (dues edicions anuals des de 2015); Docent del Màster en Emergències i Catàstrofes a la Universitat Autònoma de Barcelona des de l’any 2016; Docent del Curs ‘Actualització en Atenció Inicial al Trauma Pediàtric (AITP)’ a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, des del 2017; Docent del Curs ‘Transferència del Pacient Crític Neonatal i Pediàtric a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron des del 2016; Instructora de Suport Vital Pediàtric avalat per CCR i ERC des del 2017.

Ha treballat a la planta de Neurocirurgia Hospital- Istituto Neurológico Carlo Besta de Milán durant tres anys; a la UCI NN Hospital Universitari Vall d’Hebrón durant dos anys; a la UCI P de l’Hospital Universitari Vall d’Hebrón durant dos anys. Actualment treballa al SEM pediàtric de l’Hospital Universitari Vall d’Hebrón des del 2015.

Silvia Poveda-Moral

Silvia Poveda-Moral

Graduada en Infermeria per l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT). Postgrau Infermeria d’Atenció Primària (CADI) per la Universitat de Barcelona (2014/2015). Màster en infermeria d’Urgències Hospitalàries de la Universitat de Barcelona (2015/2017). Màster Oficial en Investigació Clínica Aplicada a les Ciències de la Salut per la Universitat Autònoma de Barcelona (2016/2017). Actualment és doctoranda en la línia de Bioètica, Educació per la salut i Ètica professional del Programa de Doctorat d’Infermeria i Salut de la Universitat de Barcelona.

És professora titular a l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT), adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona. Les seves activitats docents a l’EUIT són: coordinadora de pràctiques a 4t d’Infermeria (Pràcticum V), professora dins de l’assignatura de Bioestadística (metodologia científica) de 1r d’Infermeria i professora a l’assignatura de crític de 4t d’Infermeria.

Actualment està treballant en el projecte vinculat a la tesi doctoral titulat: "Barreras en la gestión del documento de voluntades anticipadas y planificación de decisiones anticipadas en servicios de urgencias y emergencias médicas". Ha presentat el seu projecte de tesis doctoral a la Beca de la Fundació Víctor Grífols i Lucas.

Ha col·laborat com a docent en metodologia de la investigació i Reanimació Cardiopulmonar bàsica en el Màster de Disfàgia Orofaríngea de l’Escola de Patologia del Llenguatge (Sant Pau) i també ha col·laborat com a docent en el curs “Com preparar un projecte de recerca. Nivell Bàsic” en l’Hospital de Mollet.

Anteriorment havia treballat com a infermera polivalent en els serveis de medicina interna, cirurgia/traumatologia, obstetrícia/neonatologia i urgències a l’Hospital de Mollet, del 2014 al 2018.

Laia Domènech Prats

Suport administratiu