Què haig de fer?

Per poder continuar navegant per l'àrea personal de la web del COIB cal que:

 • Llegeixis i acceptis el document de 'Política de protecció de dades de caràcter personal'.
 • Autoritzis o deneguis la cessió de les teves dades a tercers en diferents supòsits.

Nova política de protecció de dades de caràcter personal

En aplicació del nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, (en endavant RGPD), aplicable a tots els països membres de la Unió Europea a partir del 25 de maig, t’informem sobre el tractament de les teves dades de caràcter personal.

El present document té com a objectiu facilitar la informació sobre com es recullen, tracten i protegeixen les teves dades de caràcter personal. La informació que apareix en primer lloc és aquest quadre en el que queda sintetitzada en una primera capa la informació més rellevant. La informació ampliada i detallada s’ofereix més endavant en una segona capa i també la trobaràs a www.coib.cat.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona. (+info a continuació)
Finalitat tractamentGestió alta col·legial, control exercici professional, registre col·legiats, funcions previstes als Estatuts. (+info a continuació)
LegitimacióLlei 7/2006, Llei 44/2006, consentiment. (+info a continuació)
DestinatarisRegistre de Professionals Sanitaris, altres corporacions quan s’estableixi legalment. (+info a continuació)
DretsAccés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició. (+info a cont.)
Contacte DPDdpd@coib.cat
Informació addicionalPots consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a continuació o a la web del COIB.

Si vols rebre o continuar rebent informació de productes i serveis de valor afegit d’interès professional i no professional, per via electrònica o altres mitjans, ens has de facilitar el teu consentiment per a cedir les teves dades identificatives (nom, cognoms, adreça, e-mail i telèfon) a les empreses, organitzacions i entitats que col·laboren amb el COIB, amb la finalitat que et puguin informar dels seus productes i serveis bé directament o per part del COIB.

Autoritzo
Cal que seleccionis SI o NO en totes les categories.
Vacances, viatges i oci (hotels, agències, cinemes, parcs temàtics...)
Si No
Formació
Si No
Alimentació (restaurants, supermercats,...)
Si No
Perfumeria, cosmètica i moda
Si No
Tecnologia, multimèdia i motor
Si No
Cura personal, salut i esport (gimnasos, dietètica, òptiques,...)
Si No
Entitats financeres i assegurances
Si No
Solidaritat
Si No
Llar i regal (electrodomèstics, mobles,...)
Si No
Fundació Infermeria i Societat (activitats, cursos, esdeveniments, premis i projectes)
Si No

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Identitat: Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB)
Adreça: Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona
Telèfon: 93 212 81 80
Adreça electrònica: info@coib.cat
Delegat de protecció de dades:Jordi Verdaguer López
Contacte DPD: dpd@coib.cat

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

El COIB tracta les dades personals que ens facilitis amb la finalitat de dur a terme les funcions pròpies atribuïdes per la Llei 7/2006, de 31 de maig, d’exercici de professions titulades i col·legis professionals, així com les que s’estableixen a l’article 4 dels Estatuts de la corporació (Resolució. JUS/2408/2009, de 21 d’agost, DOGC número 5460, de 8/9/2009), a més de la normativa sectorial de sanitat.

És a dir, gestionar la col·legiació, elaborar i mantenir el registre de col·legiades i col·legiats, garantir el compliment de la bona pràctica professional i de les obligacions deontològiques de la professió, l’ordenació, la representació i la defensa dels interessos professionals de les seves col·legiades i col·legiats i vetllar perquè l’activitat professional s’adeqüi a l’interès públic general i tot el que afecti la salut.

El COIB no efectua tractaments de dades que suposin l’adopció de decisions automatitzades ni tampoc l’elaboració de perfils.

D’acord amb la normativa vigent, són d’accés públic les dades de nom i cognoms, número de col·legiat, especialitat, adreça professional, telèfon, correu electrònic i any d’incorporació.

Pots oposar-te a què les teves dades públiques que apareguin a la web col·legial siguin utilitzades amb finalitats comercials comunicant-ho al COIB.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?

La base legal pel tractament de les teves dades és la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i la Llei 44/2006, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, de les que es deriva l’obligatorietat de la col·legiació per a l’exercici de la professió infermera, així com les funcions del Col·legi en l’ordenació de la professió, el seu exercici, defensa i representació.

La negativa a facilitar les dades personals comportarà la impossibilitat de col·legiar-se a la corporació.

Per a finalitats diferents de les expressades basades en el teu consentiment, com per exemple rebre publicitat sobre productes i serveis de valor afegit, sempre et demanarem el teu consentiment previ que podràs revocar en qualsevol moment.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les dades són cedides al Registre de Professionals Sanitaris depenent del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, així com a d’altres corporacions i organismes públics, quan així s’estableixi legalment.

El COIB no transfereix les teves dades personals a un tercer país o organització internacional, ni està previst. Arribat el cas, seràs informat prèviament de la transferència i de les condicions de la mateixa, i en particular, l’existència o manca d’una decisió d’adequació de la comissió respecte del tercer país o organització internacional.

Quant temps conservarem les teves dades?

Les teves dades es conservaran des de la data de la col·legiació i a partir de la baixa de col·legiat, durant tot el termini que preveu la normativa aplicable, entre d’altres, la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents i la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

Quins són els teus drets?

 • Accés: Tens dret a conèixer si al COIB estem tractant les teves dades personals i a accedir a les mateixes.
 • Rectificació: Pots sol·licitar la modificació de les dades inexactes.
 • Supressió: Pots sol·licitar l’eliminació de les teves dades personals.
 • Limitació: En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, pots sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades: quan es comprovi la impugnació de l’exactitud de les dades; quan el tractament és lícit però t’oposis a la supressió de les teves dades; quan el COIB no necessiti el tractament de les teves dades però tu les necessitis per a la defensa de reclamacions; quan t’hagis oposat al tractament de les teves dades pel compliment d’una missió d’interès públic o satisfacció d’un interès legítim, mentre verifiquem si els motius legítims pel tractament prevalen sobre els teus.
 • Oposició: Pots oposar-te al tractament de les teves dades.
 • Portabilitat: Pots rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagis facilitat i transmetre’ls a un altre responsable.
 • Retirar el consentiment: quan la licitud del tractament es basi en haver obtingut el teu consentiment, podràs retirar-lo en qualsevol moment.

Com pots exercir aquests drets?

Mitjançant un escrit adreçat al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona, a l’atenció del delegat de protecció de dades o bé, per correu electrònic a l’adreça dpd@coib.cat.

Per exercir els teus drets acompanya a la teva sol·licitud una còpia del dni o document acreditatiu de la teva identitat. L’exercici dels teus drets és gratuït.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa pots contactar o presentar una reclamació a:

 • el delegat de protecció de dades dpd@coib.cat; o,
 • davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seva adreça postal: C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, C.P. 08008 Barcelona, http://apdcat.gencat.cat/ca/inici

He llegit i accepto la 'Política de protecció de dades de caràcter personal'
Cal acceptar la política de protecció de dades
Processant ...
Les teves preferències han estat guardades correctament.
Recorda que les pots rectificar en qualsevol moment des de la fitxa col·legial de l'àrea personal de la web.
Hi ha hagut un problema processant les dades. Torna-ho a provar més tard.
FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp

Carmen Bello Sánchez

Diplomada en Infermeria i Màster en Administració i Cures d’Infermeria per la E.U. Santa Madrona. Postgrau en infermeria preoperatòria UAB Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Experiència de 20 anys com a infermera quirúrgica a l'àrea quirúrgica de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (HSCiSP). Des del 2010 fins l'actualitat sóc supervisora de l'àrea quirúrgica a l’HSCiSP, destacant el servei d'esterilització, el qual m'ha portat a participar al COIB dins del grup d'experts en esterilització. També com a supervisora de la CMA participo al COIB amb el grup SCCMA.

He participat com a comitè organitzador i científic en vàries jornades. Com a ponent a diferents congressos i jornades.

Olga Gavaldà Moran

Carolina Gómez Mohen

Diplomada en Infermeria per la Universitat de Barcelona UB, Certificat d’Aptitud Pedagògica per a UPC i Postgrau en Gestió i Direcció de Centres Residencials d’Atenció a la Gent Gran. Planificació i Gestió de Recursos Humans. Direcció Econòmica-Financera per la UOC i el Departament d’Acció social i Ciutadania.

Ha estat infermera assistencial al Servei d’Urgències i Quiròfan d’Urgències de l’Àrea de Traumatologia i Rehabilitació de l’Hospital Vall d’Hebron gairebé 15 anys, ha format part de la Junta d’Infermeria i ha portat la Gestió i Direcció d’un Centre Residencial Col·laborador de la Generalitat durant sis anys.

Recentment ha desenvolupat tasques de Supervisora de la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés del PS/Pere Virgili i en l’actualitat es troba en la Gestió de l’Àrea Quirúrgica com a Adjunta a la Direcció d’Infermeria del Vall d’Hebron Campus.

 

Raquel Górriz Pérez

Supervisora del Bloc Quirúrgic i Hospital de dia Quirúrgic (CMA) de l'Hospital de Palamós.

 

Cati Méndez Martínez

Infermera, és postgrau en "Gestión clínica de servicios de enfermería”    
EADA. Escuela de Alta Dirección y Administración i Fundació Universitaria del Bages (2001), en “Relacions humanes i qualitat assistencial en infermeria” per la Universitat de Barcelona (2004) i “Consultoria i gestió de conflictes en organitzacions de salut”
per IL3-UB (2007).

Membre de la junta directiva del Club de Gestió del Bloc Quirúrgic des de 2011 i col-laboradora en el postgrau-master Infermeria Quirúrgica Escola Universitaria de Terrassa EUIT.

Del 1993 al 2017 ha estat coordinadora d'Infermeria del Bloc Quirúrgic i Esterilització de l'Hospital de Terrassa. Actualment és coordinadora del Bloc Quirúrgic i Esterilització de l'Hospital de Terrassa.    

Laura Porcar Andreu

Diplomada en Infermeria per l'Escola Universitària Gimbernat i graduada en Psicologia per la Universitat Oberta de Catalunya. Infermera quirúrgica fins al 2017, ara desenvolupa tasques de gestió assistencial d’Infermeria al Centre Quirúrgic Ambulatori de l’Hospital Universitari Parc Taulí (HUPT). Amb diversos postgraus, actualment està cursant el màster en eHealth: Tecnologies de la informació i gestió sanitària. 
És docent en el postgrau d’Infermeria Quirúrgica de les Escoles d’Infermeria Gimbernat i forma part del Grup de Millora en Cirurgia Segura de l’HUPT. També ha coordinat cursos de diferents especialitats quirúrgiques en el HUPT i ha estat docent habitual en els cursos d’aquesta institució. Ha realitzat diverses comunicacions i presentat pòsters en jornades i congressos. 
 

Teresa Riu Alborna

Diplomada en Infermeria per l'EUI del Mar 1987 i Màster en Administració i Cures d’Infermeria per la E.U. Santa Madrona 2006. Especialista en Infermeria en cures Medicoquirúrgiques i en Control de la infecció hospitalària per la Universitat de Barcelona 1998.

Infermera quirúrgica desde 1987 fins el 2007. Del 2008 fins el 2019 ha gestionat les àrees quirúrgiques, esterilització i Cirurgia Major Ambulatòria de l'Hospital General de Granollers com a Cap d'àrea.

A partir del mes de març de 2019 es Gestora d'infermeria de recursos materials de l'hospital general de Granollers.

Ha estat ponent i autora de comunicacions i pòsters en nombroses jornades i congressos en l'ambit quirúrgic.

Isabel Rosell Barrachina

Gestora Procés Atenció Pacient Quirúrgic a l'Hospital Transversal CSI                                           

Esther Sauqué Puig

Diplomada en Infermeria per l’Escola Universitària d’infermeria de San Joan de Déu. Postgrau en Malalt Crític i Màster en Infermeria Medicoquirúrgica per la Universitat de Barcelona i Màster en Gestió per l’Escola Universitària d’Infermeria de Santa Madrona.

Professora col·laboradora a l’Escola Universitària d’Infermeria de Santa Madrona des de l’any 1996 fins al tancament de l’Escola.

Ha exercit a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol des de l’any 1991 com a infermera assistencial a la Unitat de Cures Intensives durant 5 anys i posteriorment als quiròfans de la 2a planta i de Cirurgia Major Ambulatòria durant 14 anys.

Des de l’any 2010 supervisora de la Unitat de Cirurgia Cardíaca i posteriorment als quiròfans de la 2a i de Cirurgia Major Ambulatòria.

Vanessa Silva González

Suport administratiu