FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
Angel Mencias Valero

Angel Mencias Valero

Vocal de la Vocalia d'Infermeria del treball i salut laboral

Diplomat en Infermeria. Diplomat en Fisioteràpia. Especialista en infermeria de treball. Especialista en cures medico-quirúrgiques. Màster en Gestió en Serveis d’Infermeria per la l’Escola d’Infermeria de la Universitat Autònoma de Barcelona, formació empresarial en Direcció d’Infermeria per l’Escola d’Alta Direcció i Administració (EADA) de Barcelona. Màster en Prevenció de riscos Laborals especialitats de Seguretat, Ergonomia i Psicosociologia per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Ha treballat com a infermer assistencial a diferents hospitals en àrees de cures intensives, unitat coronaries i urgències, posteriorment va treballar en centres d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (ICS) com a infermer assistencial i posteriorment com Adjunt a la Direcció Infermera de diferents centres de l’àrea de Barcelona ciutat. Durant un temps va compaginar aquesta feina amb la d’infermer del treball en Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i posteriorment com tècnic en prevenció responsable de riscos psicosocials i investigació d’accidents de treball.

Ha estat de professor del postgrau d’infermeria del treball de l‘IDEC, Universitat Pompeu Fabra. Col·laborador docent en el curs “casos prácticos en riesgos psicosociales” que organitza anualment el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene (INSHT). Ha impartit nombrosos cursos relacionats amb la infermeria assistencial i de gestió en empreses i institucions catalanes.També és Instructor de SVB+DEA pel Consell Català̀ de Ressucitació (CCR).

Ha format part de diversos comitès científics i organitzatius en jornades i congressos d’àmbit estatal. Ha presentat diferents ponències i ha participat en taules rodones i coautor de diferents articles i comunicacions científiques relacionades amb la Infermeria del Treball i la Salut laboral.

Ha ocupat diferents càrrecs en diferents juntes de govern del Col·legi d’infermeria de Barcelona, així com d’associacions i societats científiques relacionades amb la Infermeria. Ha estat membre del Consell Català d’Especialitats en Ciències de la Salut de l’Institut d’Estudis de la Salut, membre de la Comissió de Salut Publica del Departament de Sanitat , vocal del Consell de Col·legis de Diplomats en Infermeria de Catalunya,  membre del Consell Assessor de la Societat Catalana de Seguretat i Medicina del Treball i Vicepresident de l’associació catalana d’infermeria del treball i Salut Laboral.

Maria Luisa Anglès Mellado

Maria Luisa Anglès Mellado

Membre de la Vocalia d'Infermeria del treball i salut laboral

Diplomada en Infermeria des de l'any 1985. Especialista en Infermeria del Treball i Màster en prevenció de riscos laborals en l'especialitat d'higiene, seguretat i ergonomia.

Ha treballat com a infermera assistencial en diferents àrees medicoquirúrgiques de l’hospital i des de l'any 2001, desenvolup la seva activitat com a infermera del treball a la Unitat de Prevenció de Riscos Laborals de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Imparteix formació als treballadors sobre la prevenció de riscos laborals, de tipus presencial i online.

Actualment és membre de la Comissió d’assessorament per la prevenció de riscos i infeccions (CAPRI) al COIB.

Marta Pérez Barceló

Marta Pérez Barceló

Membre de la Vocalia d'Infermeria del treball i salut laboral

Diplomada en Infermeria per la Universitat de Barcelona. Postgraduada en Infermeria del Treball per la Universitat Pompeu Fabra. Postgraduada en Curs Autoformatiu per Diplomats en Infermeria (CADI) per la Universitat de Barcelona. Curs Experto en Nutrición y dietética per la Universitat de Salamanca.

Més de 20 anys d'experiència en el món de la salut laboral. Els seus inicis van ser a Mutua Montañesa, posteriorment va treballar a diferents SPA (Gabinete SME y prevención, Unipresalud i Quirónprevención) i al Servei de Salut, seguretat i benestar laboral de Transports Metropolitans de Barcelona.

Actualment treballa al Servei de prevenció mancomunat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

Julia Pratdesava Villanueva

Julia Pratdesava Villanueva

Membre de la Vocalia d'Infermeria del treball i salut laboral

Infermera del treball de serveis de prevenció propi en multinacionals del sector químic i farmacèutic, tècnic en prevenció de riscos laborals. Ha impartit classes a estudiants d’infermeria del treball.

Forma part de l’Associació Catalana de Salut Laboral (SCSL).

Carmen Sánchez Ruiz

Carmen Sánchez Ruiz

Membre de la Vocalia d'Infermeria del treball i salut laboral

Diplomada en Infermeria per la UB, Especialista en Infermeria del Treball, en Cures medico-quirúrgiques i en Salut Mental, Màster en Prevenció de Riscos Laborals en les especialitats de Seguretat, Higiene, Ergonomia i Psicosociològia per la UPC, Auditora de Sistemes de Gestió de PRL per la UPC, Técnica acreditada per elaborar Plans d'Autoprotecció (PAU) d'activitats i centres d'interès per a la protecció civil de Catalunya.

Ha treballat 21 anys com infermera assistencial a les unitats d’hospitalització de medicina infecciosa, digestiu, cardiologia, nefrologia i psiquiatria a l’hospital del Mar, compaginant aquesta feina els últims 6 anys amb la d’Infermera del Treball en dos Serveis de PRL aliens, a l’any 2001 s’incorpora al Servei de PRL del Parc de Salut Mar com a Tècnica Superior de PRL.

Ha estat ponent i ha format part de diversos comitès científics i organitzatius en jornades i congressos relacionats amb la Infermeria del Treball, Salut Laboral i la Salut Mental.

Ha participat en diversos estudis d’investigació. 2012 Premi de Salut Laboral Ignasi Fina de l’Ajuntament de Barcelona, coautora del Programa d’atenció a la dona treballadora durant l’embaràs i la lactància: un equilibri necessari entre la prevenció de riscos laborals associats i una vida laboralment activa del Servei de Salut laboral del Parc de Salut Mar.

Membre de la junta de l’Associació Catalana d’Infermeria del Treball i Salut Laboral i des del 2020 Vicepresidenta de l’associació citada anteriorment.

Va ser membre de la Vocalia d’Infermeria del Treball del COIB des del 2011 fins al 2016.

Des de l’any 2011 és membre de la Comissió d’Avaluació d’Infermeres Infectades per Virus (CAIIV) del COIB, actualment nomenada CAPRI.

Ana Belén Serrano Muñiz

Ana Belén Serrano Muñiz

Membre de la Vocalia d'Infermeria del treball i salut laboral

Infermera del Treball al Consorci Sanitari Integral. Tècnica de prevenció en Riscos Laborals.

Presidenta de l’Associació Catalana d’Infermeria del Treball (ACITSL).

Ha treballat com a Infermera del Treball tant a Serveis de Prevenció aliens, propis i mancomunats tant amb el sector públic com privat.

A l’àmbit de la docència ha fet diferents formacions en Prevenció de Riscos Laborals així com a tutora de pràctiques de Grau d’Infermeria a la Unitat de Salut laboral del Consorci Sanitari Integral.

Ana Maria Ripoll Borras

Ana Maria Ripoll Borras

Diplomada en Infermeria. Especialista en Infermeria del Treball, tècnica en prevenció de riscos laborals especialista en higiene, seguretat i ergonomia.

Titulacions d'àmbit de la salut laboral: vacuna't en àmbit laboral, protocols i actuacions en accidents biològics.
Des de 1988 ha treballat en empreses d'àmbit laboral, els anys 2004 i actualment en un servei de prevenció alien. Formadora en Primers auxilis, SVB+DEA.

Vanessa Silva González 

Suport administratiu de vocalies