Què haig de fer?

Per poder continuar navegant per l'àrea personal de la web del COIB cal que:

 • Llegeixis i acceptis el document de 'Política de protecció de dades de caràcter personal'.
 • Autoritzis o deneguis la cessió de les teves dades a tercers en diferents supòsits.

Nova política de protecció de dades de caràcter personal

En aplicació del nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, (en endavant RGPD), aplicable a tots els països membres de la Unió Europea a partir del 25 de maig, t’informem sobre el tractament de les teves dades de caràcter personal.

El present document té com a objectiu facilitar la informació sobre com es recullen, tracten i protegeixen les teves dades de caràcter personal. La informació que apareix en primer lloc és aquest quadre en el que queda sintetitzada en una primera capa la informació més rellevant. La informació ampliada i detallada s’ofereix més endavant en una segona capa i també la trobaràs a www.coib.cat.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona. (+info a continuació)
Finalitat tractamentGestió alta col·legial, control exercici professional, registre col·legiats, funcions previstes als Estatuts. (+info a continuació)
LegitimacióLlei 7/2006, Llei 44/2006, consentiment. (+info a continuació)
DestinatarisRegistre de Professionals Sanitaris, altres corporacions quan s’estableixi legalment. (+info a continuació)
DretsAccés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició. (+info a cont.)
Contacte DPDdpd@coib.cat
Informació addicionalPots consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a continuació o a la web del COIB.

Si vols rebre o continuar rebent informació de productes i serveis de valor afegit d’interès professional i no professional, per via electrònica o altres mitjans, ens has de facilitar el teu consentiment per a cedir les teves dades identificatives (nom, cognoms, adreça, e-mail i telèfon) a les empreses, organitzacions i entitats que col·laboren amb el COIB, amb la finalitat que et puguin informar dels seus productes i serveis bé directament o per part del COIB.

Autoritzo
Cal que seleccionis SI o NO en totes les categories.
Vacances, viatges i oci (hotels, agències, cinemes, parcs temàtics...)
Si No
Formació
Si No
Alimentació (restaurants, supermercats,...)
Si No
Perfumeria, cosmètica i moda
Si No
Tecnologia, multimèdia i motor
Si No
Cura personal, salut i esport (gimnasos, dietètica, òptiques,...)
Si No
Entitats financeres i assegurances
Si No
Solidaritat
Si No
Llar i regal (electrodomèstics, mobles,...)
Si No
Fundació Infermeria i Societat (activitats, cursos, esdeveniments, premis i projectes)
Si No

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Identitat: Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB)
Adreça: Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona
Telèfon: 93 212 81 80
Adreça electrònica: info@coib.cat
Delegat de protecció de dades:Jordi Verdaguer López
Contacte DPD: dpd@coib.cat

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

El COIB tracta les dades personals que ens facilitis amb la finalitat de dur a terme les funcions pròpies atribuïdes per la Llei 7/2006, de 31 de maig, d’exercici de professions titulades i col·legis professionals, així com les que s’estableixen a l’article 4 dels Estatuts de la corporació (Resolució. JUS/2408/2009, de 21 d’agost, DOGC número 5460, de 8/9/2009), a més de la normativa sectorial de sanitat.

És a dir, gestionar la col·legiació, elaborar i mantenir el registre de col·legiades i col·legiats, garantir el compliment de la bona pràctica professional i de les obligacions deontològiques de la professió, l’ordenació, la representació i la defensa dels interessos professionals de les seves col·legiades i col·legiats i vetllar perquè l’activitat professional s’adeqüi a l’interès públic general i tot el que afecti la salut.

El COIB no efectua tractaments de dades que suposin l’adopció de decisions automatitzades ni tampoc l’elaboració de perfils.

D’acord amb la normativa vigent, són d’accés públic les dades de nom i cognoms, número de col·legiat, especialitat, adreça professional, telèfon, correu electrònic i any d’incorporació.

Pots oposar-te a què les teves dades públiques que apareguin a la web col·legial siguin utilitzades amb finalitats comercials comunicant-ho al COIB.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?

La base legal pel tractament de les teves dades és la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i la Llei 44/2006, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, de les que es deriva l’obligatorietat de la col·legiació per a l’exercici de la professió infermera, així com les funcions del Col·legi en l’ordenació de la professió, el seu exercici, defensa i representació.

La negativa a facilitar les dades personals comportarà la impossibilitat de col·legiar-se a la corporació.

Per a finalitats diferents de les expressades basades en el teu consentiment, com per exemple rebre publicitat sobre productes i serveis de valor afegit, sempre et demanarem el teu consentiment previ que podràs revocar en qualsevol moment.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les dades són cedides al Registre de Professionals Sanitaris depenent del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, així com a d’altres corporacions i organismes públics, quan així s’estableixi legalment.

El COIB no transfereix les teves dades personals a un tercer país o organització internacional, ni està previst. Arribat el cas, seràs informat prèviament de la transferència i de les condicions de la mateixa, i en particular, l’existència o manca d’una decisió d’adequació de la comissió respecte del tercer país o organització internacional.

Quant temps conservarem les teves dades?

Les teves dades es conservaran des de la data de la col·legiació i a partir de la baixa de col·legiat, durant tot el termini que preveu la normativa aplicable, entre d’altres, la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents i la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

Quins són els teus drets?

 • Accés: Tens dret a conèixer si al COIB estem tractant les teves dades personals i a accedir a les mateixes.
 • Rectificació: Pots sol·licitar la modificació de les dades inexactes.
 • Supressió: Pots sol·licitar l’eliminació de les teves dades personals.
 • Limitació: En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, pots sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades: quan es comprovi la impugnació de l’exactitud de les dades; quan el tractament és lícit però t’oposis a la supressió de les teves dades; quan el COIB no necessiti el tractament de les teves dades però tu les necessitis per a la defensa de reclamacions; quan t’hagis oposat al tractament de les teves dades pel compliment d’una missió d’interès públic o satisfacció d’un interès legítim, mentre verifiquem si els motius legítims pel tractament prevalen sobre els teus.
 • Oposició: Pots oposar-te al tractament de les teves dades.
 • Portabilitat: Pots rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagis facilitat i transmetre’ls a un altre responsable.
 • Retirar el consentiment: quan la licitud del tractament es basi en haver obtingut el teu consentiment, podràs retirar-lo en qualsevol moment.

Com pots exercir aquests drets?

Mitjançant un escrit adreçat al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona, a l’atenció del delegat de protecció de dades o bé, per correu electrònic a l’adreça dpd@coib.cat.

Per exercir els teus drets acompanya a la teva sol·licitud una còpia del dni o document acreditatiu de la teva identitat. L’exercici dels teus drets és gratuït.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa pots contactar o presentar una reclamació a:

 • el delegat de protecció de dades dpd@coib.cat; o,
 • davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seva adreça postal: C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, C.P. 08008 Barcelona, http://apdcat.gencat.cat/ca/inici

He llegit i accepto la 'Política de protecció de dades de caràcter personal'
Cal acceptar la política de protecció de dades
Processant ...
Les teves preferències han estat guardades correctament.
Recorda que les pots rectificar en qualsevol moment des de la fitxa col·legial de l'àrea personal de la web.
Hi ha hagut un problema processant les dades. Torna-ho a provar més tard.
FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
dilluns 20 de setembre 2021

  de 17 a 18.30h

  ONLINE

  La Vocalia de Ciutadania organitza aquest webinar per analitzar la problemàtica de la solitud no volguda i les possibles solucions per pal·liar-la i/o superar-la, des de la perspectiva d’una organització que treballa per alleugerir-la, d’una ciutadana que l’ha treballat a la comunitat i d’un infermer que n’ha de fer l’abordatge a la seva pràctica diària.

  Programa

  • Benvinguda/presentació a càrrec de la vocal de la Vocalia de Ciutadania, Paloma Amil
   Modera: Ma. Rosa Planesas, membre de la Vocalia de Ciutadania.
  • Primera ponent: marc contextual del problema 
  • Tres vídeos exposant el problema.
  • Segona ponent
  • Vídeo conclusions TFG infermera UdG
  • Tercer ponent
  • Preguntes i debat
  • Conclusions

  Ponents

  • Pilar Rodríguez i Benito, treballadora social. Adjunta a Gerència/Directora Operativa ABD.
  • M. Assumpció Roset i Elias, farmacèutica i biòloga. Doctora en farmàcia. Excomissionada d'alcaldia per a gent gran Ajuntament Barcelona.
  • Jesus Garcia Romero. Infermer d'atenció primària. Diplomat en relacions laborals. 

   

  Justificació

  1. Tot i que experimentar la soledat no volguda no és exclusiu de les persones grans, sí que es dona més sovint en edats més avançades i són aquestes persones les que pateixen de manera més profunda els canvis de salut, psicològics i/o socials, tant personals com de la societat que els envolta.

  Com afecta la soledat?

  • La soledat, tot i no ser una malaltia, pot produir efectes en la salut física, com la disminució de la resistència a la infecció, l’increment de la pressió sanguínia, baixa energia o alts nivells de son i fatiga.
  • També té conseqüències en el funcionament cognitiu general, amb un 20% més de probabilitat de deteriorament cognitiu, afectant la memòria, la velocitat de processament… arribant a detectar-se un major risc de patir demència i malaltia d’Alzheimer.
  • Per últim, els efectes emocionals de la percepció de soledat no volguda estan vinculats a problemes de salut mental, depressió i desig de morir. És habitual que la persona pugui sentir por, desesperança, tristesa, buidor, baixa autoestima i vulnerabilitat. (FerSalut)

  2. La solitud no volguda és una problemàtica que pateix especialment la gent gran que consisteix en un sentiment d’aïllament i solitud crònic de la societat. A Catalunya, un 22% de les persones grans viuen soles, i fins a 30 milions de persones a Europa se senten aïllades. Segons apunten diversos estudis, l’estrès crònic derivat del sentiment de solitud no volguda té un impacte directe en la salut: seria l’equivalent a fumar-se 15 cigarrets al dia, a ser dependent de l’alcohol, és dues vegades més perjudicial que l’obesitat i augmenta el risc de patir malalties degeneratives.

  (article publicat al blog del clúster de salut mental de Catalunya)

  3. Sempre hi pot haver una solitud no volguda, inclús enmig d’una munió de persones aplegades al teu costat. Sentir-se sol al mig del desert, sense ningú que t’escolti, bloquejat per expressar el teu desig en un món que mira cap a una altra banda.

  4. El projecte Radars no ha deixat de créixer des de la seva creació, el 2018, i ara està present a 41 barris de Barcelona, on més de 1.200 persones grans participen i 250 persones hi fan tasques de voluntariat.

  L’objectiu principal d’aquest projecte comunitari innovador és crear una xarxa de barri solidària per ampliar les possibilitats de detectar les situacions de solitud no volguda de les persones grans, abordar-ne els riscos i, sobretot, facilitar la vinculació al territori d’aquestes persones.

  (Serveis Socials Ajuntament Barcelona)

  5. Radars és un projecte comunitari impulsat per la Xarxa de Solidaritat de L’Ametlla del Vallès per pal·liar els efectes de la solitud no volguda i prevenir situacions de risc de les persones grans.

  Volem treballar conjuntament amb els veïns i veïnes, comerços, farmàcies, entitats i equipaments, amb l’objectiu de pal·liar les situacions de solitud no volguda i les carències de les nostres persones grans.

  (Ajuntament Ametlla del Vallès)