Què haig de fer?

Per poder continuar navegant per l'àrea personal de la web del COIB cal que:

 • Llegeixis i acceptis el document de 'Política de protecció de dades de caràcter personal'.
 • Autoritzis o deneguis la cessió de les teves dades a tercers en diferents supòsits.

Nova política de protecció de dades de caràcter personal

En aplicació del nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, (en endavant RGPD), aplicable a tots els països membres de la Unió Europea a partir del 25 de maig, t’informem sobre el tractament de les teves dades de caràcter personal.

El present document té com a objectiu facilitar la informació sobre com es recullen, tracten i protegeixen les teves dades de caràcter personal. La informació que apareix en primer lloc és aquest quadre en el que queda sintetitzada en una primera capa la informació més rellevant. La informació ampliada i detallada s’ofereix més endavant en una segona capa i també la trobaràs a www.coib.cat.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona. (+info a continuació)
Finalitat tractamentGestió alta col·legial, control exercici professional, registre col·legiats, funcions previstes als Estatuts. (+info a continuació)
LegitimacióLlei 7/2006, Llei 44/2006, consentiment. (+info a continuació)
DestinatarisRegistre de Professionals Sanitaris, altres corporacions quan s’estableixi legalment. (+info a continuació)
DretsAccés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició. (+info a cont.)
Contacte DPDdpd@coib.cat
Informació addicionalPots consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a continuació o a la web del COIB.

Si vols rebre o continuar rebent informació de productes i serveis de valor afegit d’interès professional i no professional, per via electrònica o altres mitjans, ens has de facilitar el teu consentiment per a cedir les teves dades identificatives (nom, cognoms, adreça, e-mail i telèfon) a les empreses, organitzacions i entitats que col·laboren amb el COIB, amb la finalitat que et puguin informar dels seus productes i serveis bé directament o per part del COIB.

Autoritzo
Cal que seleccionis SI o NO en totes les categories.
Vacances, viatges i oci (hotels, agències, cinemes, parcs temàtics...)
Si No
Formació
Si No
Alimentació (restaurants, supermercats,...)
Si No
Perfumeria, cosmètica i moda
Si No
Tecnologia, multimèdia i motor
Si No
Cura personal, salut i esport (gimnasos, dietètica, òptiques,...)
Si No
Entitats financeres i assegurances
Si No
Solidaritat
Si No
Llar i regal (electrodomèstics, mobles,...)
Si No
Fundació Infermeria i Societat (activitats, cursos, esdeveniments, premis i projectes)
Si No

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Identitat: Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB)
Adreça: Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona
Telèfon: 93 212 81 80
Adreça electrònica: info@coib.cat
Delegat de protecció de dades:Jordi Verdaguer López
Contacte DPD: dpd@coib.cat

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

El COIB tracta les dades personals que ens facilitis amb la finalitat de dur a terme les funcions pròpies atribuïdes per la Llei 7/2006, de 31 de maig, d’exercici de professions titulades i col·legis professionals, així com les que s’estableixen a l’article 4 dels Estatuts de la corporació (Resolució. JUS/2408/2009, de 21 d’agost, DOGC número 5460, de 8/9/2009), a més de la normativa sectorial de sanitat.

És a dir, gestionar la col·legiació, elaborar i mantenir el registre de col·legiades i col·legiats, garantir el compliment de la bona pràctica professional i de les obligacions deontològiques de la professió, l’ordenació, la representació i la defensa dels interessos professionals de les seves col·legiades i col·legiats i vetllar perquè l’activitat professional s’adeqüi a l’interès públic general i tot el que afecti la salut.

El COIB no efectua tractaments de dades que suposin l’adopció de decisions automatitzades ni tampoc l’elaboració de perfils.

D’acord amb la normativa vigent, són d’accés públic les dades de nom i cognoms, número de col·legiat, especialitat, adreça professional, telèfon, correu electrònic i any d’incorporació.

Pots oposar-te a què les teves dades públiques que apareguin a la web col·legial siguin utilitzades amb finalitats comercials comunicant-ho al COIB.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?

La base legal pel tractament de les teves dades és la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i la Llei 44/2006, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, de les que es deriva l’obligatorietat de la col·legiació per a l’exercici de la professió infermera, així com les funcions del Col·legi en l’ordenació de la professió, el seu exercici, defensa i representació.

La negativa a facilitar les dades personals comportarà la impossibilitat de col·legiar-se a la corporació.

Per a finalitats diferents de les expressades basades en el teu consentiment, com per exemple rebre publicitat sobre productes i serveis de valor afegit, sempre et demanarem el teu consentiment previ que podràs revocar en qualsevol moment.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les dades són cedides al Registre de Professionals Sanitaris depenent del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, així com a d’altres corporacions i organismes públics, quan així s’estableixi legalment.

El COIB no transfereix les teves dades personals a un tercer país o organització internacional, ni està previst. Arribat el cas, seràs informat prèviament de la transferència i de les condicions de la mateixa, i en particular, l’existència o manca d’una decisió d’adequació de la comissió respecte del tercer país o organització internacional.

Quant temps conservarem les teves dades?

Les teves dades es conservaran des de la data de la col·legiació i a partir de la baixa de col·legiat, durant tot el termini que preveu la normativa aplicable, entre d’altres, la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents i la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

Quins són els teus drets?

 • Accés: Tens dret a conèixer si al COIB estem tractant les teves dades personals i a accedir a les mateixes.
 • Rectificació: Pots sol·licitar la modificació de les dades inexactes.
 • Supressió: Pots sol·licitar l’eliminació de les teves dades personals.
 • Limitació: En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, pots sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades: quan es comprovi la impugnació de l’exactitud de les dades; quan el tractament és lícit però t’oposis a la supressió de les teves dades; quan el COIB no necessiti el tractament de les teves dades però tu les necessitis per a la defensa de reclamacions; quan t’hagis oposat al tractament de les teves dades pel compliment d’una missió d’interès públic o satisfacció d’un interès legítim, mentre verifiquem si els motius legítims pel tractament prevalen sobre els teus.
 • Oposició: Pots oposar-te al tractament de les teves dades.
 • Portabilitat: Pots rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagis facilitat i transmetre’ls a un altre responsable.
 • Retirar el consentiment: quan la licitud del tractament es basi en haver obtingut el teu consentiment, podràs retirar-lo en qualsevol moment.

Com pots exercir aquests drets?

Mitjançant un escrit adreçat al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona, a l’atenció del delegat de protecció de dades o bé, per correu electrònic a l’adreça dpd@coib.cat.

Per exercir els teus drets acompanya a la teva sol·licitud una còpia del dni o document acreditatiu de la teva identitat. L’exercici dels teus drets és gratuït.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa pots contactar o presentar una reclamació a:

 • el delegat de protecció de dades dpd@coib.cat; o,
 • davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seva adreça postal: C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, C.P. 08008 Barcelona, http://apdcat.gencat.cat/ca/inici

He llegit i accepto la 'Política de protecció de dades de caràcter personal'
Cal acceptar la política de protecció de dades
Processant ...
Les teves preferències han estat guardades correctament.
Recorda que les pots rectificar en qualsevol moment des de la fitxa col·legial de l'àrea personal de la web.
Hi ha hagut un problema processant les dades. Torna-ho a provar més tard.
dijous 01 de desembre 2022
del  dimarts 19 de juliol 2022
fins el  dilluns 28 de novembre 2022

INSCRIU-TE!del 19/07 al 28/11

de 8.30 a 18 h

Auditori COIB. C/Pujades, 350, 3ª planta
Si

Investigar també és cuidar la salut mental

Objectius

 • Conèixer la recerca en salut mental des de l'experiència en primera persona.
 • Conèixer la recerca d'infermeres de salut mental  integrades en equips de recerca multidisciplinars.
 • Visibilitzar les actuals línies de recerca infermera de salut mental.
 • Estimular l'interès per desenvolupar recerca  infermera de salut mental.

Segons l'OMS "la Infermeria ha d'investigar per contribuir que la població assoleixi estils de vida saludables i una atenció adequada".

Aquesta jornada contribueix a destacar la importància de la integració de l'evidència científica en la pràctica clínica on les infermeres de salut mental poden millorar la qualitat de les cures i els resultats d'aquesta activitat professional en l'acompanyament de les persones.

Programa

8.30 h. Lliurament documentació

9 h. Inauguració de la jornada i presentació de la ponència d’obertura

 • Maria Romeu. Vicepresidenta del COIB. Vocalia d'infermeria de salut mental.

Tema: L’interès i importància de col·laborar en investigació en salut mental

 • Ponent: Hernán Sampietro

10 h. Taula rodona: Les infermeres liderant la recerca en salut mental, equips multidisciplinaris

 • Amparo del Pino, grup de recerca     
 • Azucena Justicia, Grup de Recerca en Cures Infermeres de l’Institut Hospital del Mar d’Investigació Mèdica (IMIM). Parc de Salut Mar.    

Modera: Albert Granero – Parc Taulí Hospital Universitari

11.30 h. Pausa cafè

12 h. Speakers corner’s: Projectes dels doctorands d’infermeria de salut mental

 • Martí Subías – Parc Sanitari Sant Joan de Déu  (PSSJD)             
 • David Batalla – Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA) Nou Barris
 • Alonso Pérez Toribio  - Institut Català de la Salut (ICS)
 • Jordi Torralba – Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (HSCSP)
 • Silvia Rosado – Parc de Salut Mar (PSM) 
 • Ana Ventosa – Benito Menni CASM

Modera: Marta Domínguez Parc Sanitari Sant Joan de Déu (PSSJD)

14 h. Dinar

15.30 - 16.30 h. Taula rodona: L’experiència de doctorar-se

 • Infermera de salut mental i la tesi doctoral: Judit Pons – UVIC
 • Infermer de salut mental i director de tesi: Toni Moreno – UB

Modera: Olga Álvarez Llorca –  Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (HSCSP)

16.30 - 17 h. Grups emergents i convocatòries  d’ajudes a la recerca

 • Pilar Delgado. Àrea de recerca del COIB

17 - 17.30 h. Entrega de premis i exposició de 10’ per cada pòster premiat

 1. Resultats de recerca: amb una dotació econòmica de 300 €, certificat acreditatiu i una inscripció gratuïta per la Jornada d’infermeria de salut mental 2023.
 2. Projecte de recerca: amb una dotació econòmica de 300 €, certificat acreditatiu i una inscripció gratuïta per la Jornada d’infermeria de salut mental 2023.
 3. Acció innovadora: amb una dotació econòmica de 300 €, certificat acreditatiu i una inscripció gratuïta per la Jornada d’infermeria de salut mental 202

Entrega dels premis a càrrec dels membres de la vocalia: Jose Carlos Saz, Juana Jaldon i Carmen Cruz.

17.30 - 18 h. Tancament de la jornada a càrrec de la coordinadora de la Vocalia d'Infermeria de Salut mental, Sònia Bernad.

Presentació de pòsters

Formulari d'inscripció
Carregant formulari d'inscripció...