1.  
  1. Assessora i guia en la cerca d’evidències
  2. Consultes documentals
  3. Formació en cerca avançada i BBDD
  4. Accés a BBDD gratuïts
  5. Consulta i préstec de llibres i revistes

Blanca Virós

Bibliotecària i documentalista

Nascuda a Manresa. Diplomada en Biblioteconomia i Documentació. Postgrau "Tecnologies per a la gestió i l'accés a la informació". Formació en arxius d’empresa i estudis de Restauració de paper i pergamí i Enquadernació en pell.

La seva trajectòria professional s'ha desenvolupat en diferents biblioteques, arxius i centres de documentació durant més de 25 anys, dirigint equips i projectes en l’àmbit de la gestió documental.

Ha treballat com a bibliotecària, formadora en tècniques d'arxiu, assessora documental, arxivera, dinamitzadora d'espais de lectura i investigadora en cerques històriques.

És coautora de publicacions en revistes especialitzades en el món de la informació i ha presentat comunicacions en jornades del sector.

Des del 2016 forma part de l’equip del Servei de Biblioteca i Documentació Infermera, desenvolupant tasques de bibliotecària i gestora documental.

Marta Perpiñán

Bibliotecària i documentalista

Diplomada en Biblioteconomia i Documentació per la Universitat de Barcelona. Llicenciada en Documentació per la Universitat Oberta de Catalunya. Postgrau Noves tendències en Gestió de la Informació. Universitat Jaume I.

La seva trajectòria professional s'ha desenvolupat en diferents biblioteques universitàries i centres de documentació especialitzats durant més de 25 anys.

Ha treballat com a bibliotecària especialitzada en recerca universitària en salut, com a documentalista digital assets en centres de documentació de diferents empreses i com a experta catalogadora en diferents empreses del sector.

És coautora de publicacions en revistes especialitzades en el món de la informació i ha presentat comunicacions en jornades del sector.

ORCID https://orcid.org/0000-0002-0040-0501

Des del 2018 forma part de l’equip del Servei de Biblioteca i Documentació Infermera, desenvolupant tasques de bibliotecària i gestora documental.

Més informació a linkedin.com/in/martaperpinan