FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
dijous 19 de novembre 2020

de 18 a 19.30h

Online

En aquesta nova píndola, organitzada per la Vocalia d'Infermeria del Treball, tractarem quina és la situació actual respecte a les malalties professionals, quina és la perspectiva d'una mútua laboral i analitzarem un cas pràctic interactiu.

Objectius:

 • Diferenciar els tipus de contingència laboral (Accident de Treball i Malaltia Professional)
 • Conèixer la situació actual al nostre país en relació a la situació europea
 • Conèixer la situació d’infradetecció / infradeclaració de les malalties professionals, el gran repte
 • Conèixer la sistemàtica d’estudi i declaració de les malalties professionals des de la perspectiva d’una mútua laboral.

Programa:

 1. Introducció 
 2. Definició de Malaltia Professional
 3. Definició d’Accident de Treball
 4. Situació actual i dades a Catalunya/Espanya/Europa
 5. RD 1299/2006
 6. Protocol detecció /declaració i gestió de les Malalties Professionals (Mutua Laboral)
 7. Protocol detecció / declaració i gestió de les Malalties Professionals (Servei de Prevenció Aliè)
 8. Cas pràctic
 9. Col·loqui 

La sessió anirà a càrrec de la Dra. Mª Carmen Bernad Castillo. Metgessa del Treball. Aspy Prevenció. Mútua Asepeyo (Centre Assistencial i Unitat Referència de Malalties Professionals)