FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
dijous 29 de novembre 2018

de 18 a 20 h

En aquesta nova píndola organitzada per la Vocalia d'Infermeria del Treball parlarem sobre els aspectes més importants dels riscos laborals durant la situació d’embaràs i lactància, la gestió que ha de realitzar-se des de l’àmbit empresarial i les diferències respecte els embarassos de risc.

L’embaràs i la lactància són habitualment períodes de benestar, salut i vitalitat per a les dones.

Tant les dones embarassades com les que han donat a llum recentment o que están en període de lactància estan sotmeses a canvis fisiològics importants per tal que l’embaràs i el nadó es desenvolupin adequadament, i aquests canvis poden fer-les més vulnerables a certs riscos presents en els llocs de treball.

La normativa de PRL obliga l’empresari o empresària a fer una avaluació adequada dels llocs de treball i a prevenir els riscos. La llei protegeix especialment les dones embarassades, que han donat a llum recentment o es troben en període de lactància natural, sempre garantint el dret a treballar en aquestes situacions, però també a informar-les de l’existència de la prestació o el subsidi per risc durant l’embaràs i la lactància natural. Aquesta representa una suspensió temporal del contracte de treball prevista per a les situacions en què hi hagi riscos laborals per a la salut de les dones embarassades o en període de lactància o per a la seva descendència, sempre que no es pugui eliminar el risc o canviar la treballadora a un lloc de treball sense risc.

Per altra banda, quan l’evolució de l’embaràs presenta problemes com ara un embaràs de risc, de risc genètic, o d’altres, la treballadora podrá estar en situació ITCC.

Aquesta píndola d’actualització i debat pretèn explicar quines són les situacions que es poden donar, quin paper han de tenir els responsables de l’empresa, en què consisteix la gestió del REL, com es tramita i quines són les diferències entre risc d’embaràs i embaràs de risc.

La píndola anirà a càrrec de:

  • Laia Cantó Codina. Llevadora, membre de la Vocalia de Llevadores del COIB
  • Carolina Gerónimo. Cap Mèdic Direcció Regional de Catalunya de Fremap MATEPSS.