FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
dimecres 03 d’octubre 2018

de 9 a 11.30 h

AULES COIB. C/Pujades, 350, 3ª planta (Barcelona)

La Vocalia d’Infermeria del Treball, dintre del marc del II Aniversari de MIESES, organitza aquesta píndola sobre la dignitat en el treball, el benestar i la felicitat.

Els objectius d'aquesta píndola són plantejar i debatre estratègies de canvi per construir organitzacions responsables i competitives, donant compliment als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, en la seva Agenda 2030, això en base al Model "Mieses" de les quatre P’s: 

  • Les persones (Persons), en el cor dels sistemes, dins d’una Nova Cultura Empresarial fonamentada en valors i actuant baix principis d’Excel·lència.
  • La salut laboral i les condicions de treball (Psicosocial and ergonomics conditions), perquè l’atenció a les persones i a les seves condicions de treball siguin determinants de la Productivitat, la Qualitat i la Innovació amb les quals construir Excel·lència i Sostenibilitat empresarial.
  • La salut ambiental i la sostenibilitat (Planet), per controlar degudament els factors ambientals de risc tant a persones com al medi ambient, amb especial atenció a la mobilitat i al canvi climàtic.
  • La rendibilitat socio econòmica de les accions (Profit), per ser capaços, amb nous models d’avaluació del cost-benefici, tant dels actius tangibles com els intangibles, mesurar el valor generat per les accions empreses. Amb això, haurà de poder-se demostrar en tot moment el benefici generat per seguir estimulant els processos de canvi.

La sessió anirà a càrrec de Susanna Rubiol, professora de la Universitat Ramon Llull, Maite Sanchez-Mora, CP-Barcelona.com, coordinadora “People” Mieses, i estarà moderada per Luis Salgado, GCL VERAN/Mieses.

MIESES és un moviment associatiu privat, sense ànim de lucre, format per persones i organitzacions, compromeses a desenvolupar competències per ajudar a construir empreses saludables, socialment responsables i sostenibles, on les persones siguin el motor del canvi.