FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
divendres 06 de maig 2022

de 9.30 a 11.30 h

Modalitat online

El Grup de treball d'Urgències i Emergències Prehospitalàries organitza aquest webinar en què tractarem la valoració de l'infant a través del TEP i l’activació del codi sèpsia en l'àmbit prehospitalari.

Objectius

  • Aplicar de forma correcta el triangle de valoració pediàtrica com eina útil per valorar el deteriorament de l'infant atès.
  • Determinar la primera impressió general segons el TEP.
  • Activació del codi sèpsia en l'infant de forma precoç

Programa

9,30 h Presentació del webinar per part de moderador/a
9,40 h Recursos pediàtrics Sistema d'Emergències Mèdiques
9,50 Què és el triangle de valoració pediàtrica (TEP)
10,10 h Sèpsia i codi sèpsia
10,35h Cadena de supervivència de la sèpsia greu
11 h Casos clínics
11,30h Agraïments i clausura webinar