Què haig de fer?

Per poder continuar navegant per l'àrea personal de la web del COIB cal que:

 • Llegeixis i acceptis el document de 'Política de protecció de dades de caràcter personal'.
 • Autoritzis o deneguis la cessió de les teves dades a tercers en diferents supòsits.

Nova política de protecció de dades de caràcter personal

En aplicació del nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, (en endavant RGPD), aplicable a tots els països membres de la Unió Europea a partir del 25 de maig, t’informem sobre el tractament de les teves dades de caràcter personal.

El present document té com a objectiu facilitar la informació sobre com es recullen, tracten i protegeixen les teves dades de caràcter personal. La informació que apareix en primer lloc és aquest quadre en el que queda sintetitzada en una primera capa la informació més rellevant. La informació ampliada i detallada s’ofereix més endavant en una segona capa i també la trobaràs a www.coib.cat.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona. (+info a continuació)
Finalitat tractamentGestió alta col·legial, control exercici professional, registre col·legiats, funcions previstes als Estatuts. (+info a continuació)
LegitimacióLlei 7/2006, Llei 44/2006, consentiment. (+info a continuació)
DestinatarisRegistre de Professionals Sanitaris, altres corporacions quan s’estableixi legalment. (+info a continuació)
DretsAccés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició. (+info a cont.)
Contacte DPDdpd@coib.cat
Informació addicionalPots consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a continuació o a la web del COIB.

Si vols rebre o continuar rebent informació de productes i serveis de valor afegit d’interès professional i no professional, per via electrònica o altres mitjans, ens has de facilitar el teu consentiment per a cedir les teves dades identificatives (nom, cognoms, adreça, e-mail i telèfon) a les empreses, organitzacions i entitats que col·laboren amb el COIB, amb la finalitat que et puguin informar dels seus productes i serveis bé directament o per part del COIB.

Autoritzo
Cal que seleccionis SI o NO en totes les categories.
Vacances, viatges i oci (hotels, agències, cinemes, parcs temàtics...)
Si No
Formació
Si No
Alimentació (restaurants, supermercats,...)
Si No
Perfumeria, cosmètica i moda
Si No
Tecnologia, multimèdia i motor
Si No
Cura personal, salut i esport (gimnasos, dietètica, òptiques,...)
Si No
Entitats financeres i assegurances
Si No
Solidaritat
Si No
Llar i regal (electrodomèstics, mobles,...)
Si No
Fundació Infermeria i Societat (activitats, cursos, esdeveniments, premis i projectes)
Si No

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Identitat: Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB)
Adreça: Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona
Telèfon: 93 212 81 80
Adreça electrònica: info@coib.cat
Delegat de protecció de dades:Jordi Verdaguer López
Contacte DPD: dpd@coib.cat

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

El COIB tracta les dades personals que ens facilitis amb la finalitat de dur a terme les funcions pròpies atribuïdes per la Llei 7/2006, de 31 de maig, d’exercici de professions titulades i col·legis professionals, així com les que s’estableixen a l’article 4 dels Estatuts de la corporació (Resolució. JUS/2408/2009, de 21 d’agost, DOGC número 5460, de 8/9/2009), a més de la normativa sectorial de sanitat.

És a dir, gestionar la col·legiació, elaborar i mantenir el registre de col·legiades i col·legiats, garantir el compliment de la bona pràctica professional i de les obligacions deontològiques de la professió, l’ordenació, la representació i la defensa dels interessos professionals de les seves col·legiades i col·legiats i vetllar perquè l’activitat professional s’adeqüi a l’interès públic general i tot el que afecti la salut.

El COIB no efectua tractaments de dades que suposin l’adopció de decisions automatitzades ni tampoc l’elaboració de perfils.

D’acord amb la normativa vigent, són d’accés públic les dades de nom i cognoms, número de col·legiat, especialitat, adreça professional, telèfon, correu electrònic i any d’incorporació.

Pots oposar-te a què les teves dades públiques que apareguin a la web col·legial siguin utilitzades amb finalitats comercials comunicant-ho al COIB.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?

La base legal pel tractament de les teves dades és la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i la Llei 44/2006, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, de les que es deriva l’obligatorietat de la col·legiació per a l’exercici de la professió infermera, així com les funcions del Col·legi en l’ordenació de la professió, el seu exercici, defensa i representació.

La negativa a facilitar les dades personals comportarà la impossibilitat de col·legiar-se a la corporació.

Per a finalitats diferents de les expressades basades en el teu consentiment, com per exemple rebre publicitat sobre productes i serveis de valor afegit, sempre et demanarem el teu consentiment previ que podràs revocar en qualsevol moment.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les dades són cedides al Registre de Professionals Sanitaris depenent del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, així com a d’altres corporacions i organismes públics, quan així s’estableixi legalment.

El COIB no transfereix les teves dades personals a un tercer país o organització internacional, ni està previst. Arribat el cas, seràs informat prèviament de la transferència i de les condicions de la mateixa, i en particular, l’existència o manca d’una decisió d’adequació de la comissió respecte del tercer país o organització internacional.

Quant temps conservarem les teves dades?

Les teves dades es conservaran des de la data de la col·legiació i a partir de la baixa de col·legiat, durant tot el termini que preveu la normativa aplicable, entre d’altres, la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents i la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

Quins són els teus drets?

 • Accés: Tens dret a conèixer si al COIB estem tractant les teves dades personals i a accedir a les mateixes.
 • Rectificació: Pots sol·licitar la modificació de les dades inexactes.
 • Supressió: Pots sol·licitar l’eliminació de les teves dades personals.
 • Limitació: En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, pots sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades: quan es comprovi la impugnació de l’exactitud de les dades; quan el tractament és lícit però t’oposis a la supressió de les teves dades; quan el COIB no necessiti el tractament de les teves dades però tu les necessitis per a la defensa de reclamacions; quan t’hagis oposat al tractament de les teves dades pel compliment d’una missió d’interès públic o satisfacció d’un interès legítim, mentre verifiquem si els motius legítims pel tractament prevalen sobre els teus.
 • Oposició: Pots oposar-te al tractament de les teves dades.
 • Portabilitat: Pots rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagis facilitat i transmetre’ls a un altre responsable.
 • Retirar el consentiment: quan la licitud del tractament es basi en haver obtingut el teu consentiment, podràs retirar-lo en qualsevol moment.

Com pots exercir aquests drets?

Mitjançant un escrit adreçat al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona, a l’atenció del delegat de protecció de dades o bé, per correu electrònic a l’adreça dpd@coib.cat.

Per exercir els teus drets acompanya a la teva sol·licitud una còpia del dni o document acreditatiu de la teva identitat. L’exercici dels teus drets és gratuït.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa pots contactar o presentar una reclamació a:

 • el delegat de protecció de dades dpd@coib.cat; o,
 • davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seva adreça postal: C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, C.P. 08008 Barcelona, http://apdcat.gencat.cat/ca/inici

He llegit i accepto la 'Política de protecció de dades de caràcter personal'
Cal acceptar la política de protecció de dades
Processant ...
Les teves preferències han estat guardades correctament.
Recorda que les pots rectificar en qualsevol moment des de la fitxa col·legial de l'àrea personal de la web.
Hi ha hagut un problema processant les dades. Torna-ho a provar més tard.
  Inscripció tancada
  El període d'inscripcions està tancat.
  del  dilluns 06 de maig 2024  fins el  dimecres 12 de juny 2024

  6, 22, 27 de maig, 3 i 5 de juny 2024 de 16,30 a 18,30 hores, 8, 13, 15 i 20 maig de  16,30 a 19,00 hores , 29 de maig i 10 de juny de 16,30 a 19,30 hores (telepresència amb zoom)  i 12 de juny 2024 de 15,30 a 19,30 hores (presencial)

  6, 22, 27 de maig, 3 i 5 de juny 2024 de 16,30 a 18,30 hores, 8, 13, 15 i 20 maig de  16,30 a 19,00 hores , 29 de maig i 10 de juny de 16,30 a 19,30 hores (telepresència amb zoom)  i 12 de juny 2024 de 15,30 a 19,30 hores (presencial)

  TELEPRESENCIAL AMB ZOOM

  Import per a Col·legiades
  60 €
  Import per a No Col·legiades
  180 €
  Objectius

  Objectiu general

  • Conèixer i entendre com impacta viure sota violència en els/les menors, la responsabilitat i compromís dels professionals de la salut en com detectar aquesta situació, com intervenim amb la família i el/la menor i com utilitzar les eines de les que disposem i que tenim a l’abast per millorar la vida dels i les infants intervenint en el camí de la recuperació.
  • Capacitar per a la pràctica en la intervenció amb menors que estan o que han patit violència i abusos sexuals a través de l’adquisició de coneixements a través d’aspectes teòrics i plantejament de casos pràctics.

  Objectius específics

  • Entendre i conèixer el fenomen i origen de la violència estructural com a forma de relació i l’impacte sobre la salut dels/les menors.
  • Adquirir coneixements per afrontar i intervenir amb seguretat professional en la detecció i seguiment dels/les menors que atenem a qualsevol àmbit sanitari.
  • Conèixer i adquirir les eines medico-legals essencials per garantir una bona i segura praxis.
  • Dominar les eines de comunicació interdisciplinar i creació d’eines a mida per tenir registres de la intervenció en els diferents àmbits en que treballem.
  • Desenvolupar competències en l’elaboració d’informes.
  • Conèixer els recursos i la xarxa d’atenció en violència/abusos a menors.

   

  Contingut

  Violències masclistes com a violències estructurals: el perquè de la instauració de la violència com a eix social estructural, la violència masclista en l’àmbit familiar en menors, abús sexual a menors, Pornografia i la seva relació amb les VS a menors. Violències en l’àmbit digital i de la Intel·ligència Artificial. Impacte de la violència sobre la salut dels/les menors: impacte en la salut dels/les menors sotmesos a violència de forma directa i/o indirecta (nounats, menors, adolescents), impacte en la salut mental dels/les menors i adolescents, detecció i intervenció, seguiment i recuperació, paper de la UFAM i les EFFES, paper de la medicina forense. Aspectes legals: Infermeria i aspectes legals de la intervenció: pèrdua de la por al fet de manifestar-se i represàlies legals, com actuar davant un pare/mare agressors a nivell legal, què hem de fer dins les possibilitats actuals. Recorregut i sinèrgies legals associades a la detecció de violència: com fer registres, documents i valoracions sense risc professional i amb garanties per als/les menors que són víctimes, com manifestem certeses i dubtes de forma correcte (SALUT no s’ha d’implicar en la credibilitat), com fer document/informe per fer visible el fet de viure sota violència. Agressors i intervencions: la figura de la persona agressora, com detectem (indicadors de sospita), com intervenim amb una persona agressora a la consulta. Intervenció infermera: Àmbit d’urgències: detecció i intervenció a urgències hospitalàries, intervenció i detecció a urgències de primària CUAP, Àmbit d’atenció primària: consulta de primària i consulta de pediatria. Xarxa de recursos i treball en xarxa: Entitats, organismes: treball en xarxa, sumar les nostres intervencions, CJAS, Circuït BCN contra la violència, Guàrdia Urbana.

  Codi curs
  019/2024
  Docents

  Amelia Amezcua Sánchez, Teresa Echeverría Vallejo, Cristina Esteban Sanz, M. Elina González Femenia, Alba Luque Tintó, M. Antònia Noguera Argelés, , Dolors Rodríguez Martín, infermeres. Anna Ballesteros Sagarra, diplomada salut pública i gènere. Montserrat Bravo Correa, Nereida Bueno Guerra, Raquel Gómez Rodríguez, Núria Iturbe Ferré i Andrea Salvat, psicòlogues. Gemma Alonso Martin, Sotsinspectora Guàrdia Urbana, Anna Fabregàs Martori, pediatra. Guiliana Rios Quiñones, graduada en treball social, Carmen Ruíz Repullo, sociòloga, Alexandre Xifró Collsamata, metge forense. Carla Vall i Duran, advocada.

  Comentaris

  Activitat acreditada pel Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries

  Avís

  Estàs sent redirigit a la pàgina web de ...
  AcceptarCancel·lar

  No s'ha detectat cap activitat en els últims 5 minuts.
  La teva sessió a l'àrea personal caducará en segons.

  Continuar a l'àrea personal Sortir