El Programa Retorn és un servei assistencial i d'ajuda del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona dirigit a col·legiades i col·legiats amb problemes de salut mental i/o d'addicció.

Des d’aquest servei, t’oferim: 

 • Ajudem les persones afectades a superar la malaltia i els problemes laborals que comporta, amb l'objectiu de la rehabilitació i la reinserció a la vida laboral.
 • Protegim els usuaris dels efectes perjudicials derivats d'aquesta problemàtica, tot garantint el seu dret a una assistència sanitària de qualitat, des del punt de vista tècnic i humà, per part de les infermeres.
 • Vetllem pel compliment estricte de les normes d'ètica de la professió infermera. El control d'aquestes malalties és necessari per garantir-ne l'aplicació.

 

 

A qui va dirigit?

Les infermeres, com la resta de la població, poden patir al llarg de la seva vida laboral problemes de salut mentals i/o addiccions a l’alcohol o altres drogues. Sovint, les persones que n’estan afectades no són conscients del seu problema, o tenen dificultats per demanar tractament. De vegades no saben on demanar ajuda per por a la vulneració de la seva intimitat o a represàlies laborals.
 Continuar exercint sense recórrer a l’assistència especialitzada fàcilment pot comportar l’aparició de problemes a altres àmbits com els personals i laborals.

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, conscient de la problemàtica i amb l’objectiu de garantir a la població el millor exercici de la professió, disposa des de l’any 2.000 del Programa Retorn, un servei d’atenció especialitzada amb la màxima garantia de preservar la confidencialitat.

La consolidació del programa ens permet continuar atents a les necessitats específiques del nostre col·lectiu i oferir un servei assistencial eficaç, eficient, adaptat i altament especialitzat.

 

Què ofereix el Programa Retorn?

 • Confidencialitat absoluta.
 • Informació, assessorament i canalització de les vies d’atenció assistencial.
 • Atenció infermera especialitzada en Salut Mental, mèdica i psicològica, tant ambulatòria com en règim d’hospitalització.
 • Coordinació i derivació a altres assessories del Col·legi: legal, jurídica, laboral, etc
 • Actuació de la intervenció col·legial davant denúncies per situacions provocades per infermeres o infermers.


El paper del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona

La intervenció del Col·legi assegura l’especialització en el tractament dels casos, la preservació del codi deontològic de la professió i la coordinació dels recursos assistencials, jurídics, laborals i personals.

És, doncs, un programa creat des del Col·legi i adreçat específicament a les infermeres i infermers col·legiats amb exercici que ho necessiten.

Com s'accedeix al Programa Retorn?

 • Per petició personal de la infermera

Abans d’arribar a una situació crítica, la infermera o infermer pot demanar una ajuda assistencial que faci compatible el tractament adequat amb l’exercici professional, de forma controlada. En els casos de demanda voluntària de tractament, la persona afectada podrà accedir directament al programa assistencial, amb la màxima confidencialitat. Des del Programa Retorn es coordinarà de forma immediata que rebi l’assistència i el suport que necessita.

 • Pel suggeriment de familiars, companys i companyes de treball o responsables laborals de la persona afectada

La família, i a la feina els companys i companyes i els responsables, hi tenen un paper clau: estan en una situació idònia per convèncer la persona malalta que es tracti, o bé es poden adreçar ells mateixos al Programa Retorn per demanar consell i ajuda. Quan és així, la coordinació responsable d’aquest servei assessora amb la major discreció els companys i companyes o els responsables de feina, per tal de contribuir al fet que la persona afectada es posi en contacte amb el Programa Retorn per poder-li oferir l’assistència.

 • Per reclamació o denúncia formal relacionada amb aquest àmbit

El Col·legi actua a través del Programa Retorn, la qual cosa fa que s’abordi el tema de forma integral, tant des del punt de vista assistencial com jurídic.

Com contactar?

 

Podeu demanar informació al telèfon 900 649 200 o enviant un email a la infermera responsable del programa retorn@coib.cat