La normativa d’inscripció del programa d’aprenentatge 2024 del COIB és la següent: continuada del COIB 2023 és la següent:

1. Cal formalitzar la inscripció dins dels terminis establerts per a cada curs (depenent si s'està o no col·legiada, entenent per no col·legiada la infermera no registrada al COIB). El termini d'inscripció s'obrirà a les 9 hores del primer dia d'inscripció i finalitzarà el darrer dia indicat a les 24.00 hores. Tan aviat com s'omplin les places ofertes es donarà per tancada la inscripció.

2. Per inscriure’s en un curs i beneficiar-se dels preus i terminis per a col·legiades i col·legiats és imprescindible estar al corrent del pagament de les quotes col·legials.

3. El sistema d’inscripció és el següent:

  • La col·legiada farà la inscripció en línia a través de la web del COIB, accedint al formulari que trobarà  a l’apartat de formació  i entrant al curs que l’interessi.
  • Col·legiada: accediran al formulari a través de l’àrea exclusiva. Les dades personals s’ompliran automàticament, però haurà de contestar a les següents preguntes:

En cas de resposta afirmativa a alguna de les dues opcions, s’haurà de fer arribar el justificant corresponent, abans de l’inici del curs, bé presencialment, o bé via correu electrònic a l’adreça clerma@coib.cat. En cas que no es presenti no es lliurarà el certificat del curs o s’haurà d’abonar la diferència.

  • No col·legiades: accediran al formulari directament des de la web, i haurà d’omplir les seves dades personals i respondre a les següents preguntes:
    • Pertanys a alguna Associació/Societat Científica? 

En ambdós casos hi haurà un camp on digui l’import a pagar i un botó que digui pagar i porti a la plataforma de pagament.

4. Pagament: Els cursos s’abonaran mitjançant targeta de dèbit o crèdit a través de la pàgina web del COIB.

5. Confirmació: la col·legiada veurà en pantalla i podrà imprimir comprovant de pagament i a més rebrà un correu electrònic per part del Col·legi confirmant el pagament i les dades.

6. Llistes d’espera: Quan s’exhaureixin les places es notificarà amb un missatge i es donarà l’opció a que la col·legiada faciliti el seu correu electrònic per poder rebre informació si es produeix una vacant.

7. Número de places amb descompte: A cada curs s’admetrà un màxim del 25% d’alumnes en aquestes condicions. Els descomptes poden ser:    

  • Per trobar-se en situació d’atur (s’haurà d’acreditar)
  • Per pertànyer a alguna de les associacions científiques del llistat (s’haurà d’acreditar)
  • Per tenir menys de dos anys de col·legiació (condició que detecta automàticament el sistema)

8. Una vegada fet el pagament de la matrícula, si no es pot fer el curs, s’haurà de comunicar la baixa per escrit al Col·legi com a mínim deu dies abans de l’inici de l’activitat. En cap cas es retornarà l’import de la matrícula si la notificació d’anul·lació no es du a terme en el termini establert. Així mateix, quan s’hagi iniciat el curs ja no es farà cap devolució de matrícula, ni s’admetrà cap inscripció.

9. El Col·legi es reserva el dret d’anul·lar aquelles activitats que no arribin a l’ocupació mínima establerta així com canviar les dates previstes per necessitats organitzatives i de desenvolupament.

10. Per obtenir el certificat d’assistència:

  • Per a la modalitat presencial i telepresencial és imprescindible assistir com a mínim al 100% del total d'hores dels cursos i tallers de fins a 10 hores de durada, al 90% dels d'11 a 20 hores i al 80% dels de més de 20 hores. Queda exclosa qualsevol possible justificació. Les classes perdudes no es poden recuperar.
  • Per a la modalitat en línia i mixta caldrà complir els requisits que s'expliquen a la benvinguda de cada curs a la plataforma moodle. 

Es sol·licita l'acreditació al Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries (segons criteris establerts) de les activitats del programa formatiu, treballant perquè totes elles siguin favorables.

En els cursos que estiguin acreditats pel CCFCPS els certificats recolliran les hores atorgades en l'acreditació i, per tant, en alguns casos poden no coincidir amb les publicades al programa formatiu.