El Programa Ajuda està dreçat a col·legiades que han estat o estan patint una situació de maltractament en l’àmbit de les relacions afectives de parella.

BannerProgramaRetorn

 

Des d’aquest servei, t’oferim:

  • Ajudem i assessorem les infermeres que han estat víctimes d’una situació de maltractament en l’àmbit de les relacions afectives de parella.
  • Oferim recursos d’atenció jurídica, sanitària, social i psicològica a la dona víctima.
  • Garantim una confidencialitat absoluta.


A qui va dirigit?

Les col·legiades poden consultar, per iniciativa pròpia, situacions personals relacionades amb la violència o bé per una situació de violència que afecta d’altres companyes.

També ajudem a orientar aquelles infermeres i infermers que després de detectar un cas de maltractament en una usuària o bé d’una infermera, en la seva vessant particular, vulguin tenir instruments per vehicular el cas o ajudar a resoldre’l.

Orientem també a professionals que vulguin organitzar o endegar programes formatius per abordar la violència de gènere dins de la seva organització o per endegar comissions específiques en el centre de treball.

 

El paper del COIB

La intervenció del Col·legi garanteix l’atenció dels casos i la coordinació dels recursos assistencials i jurídics, en base als acords amb el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya i amb Dones Juristes.

Com contactar?

El telèfon del Programa Ajuda, el 93 184 86 61 o al telèfon mòbil 615 84 83 89

També podeu envia un correu a l'adreça programaajuda@coib.cat

Horari: dimarts i dijous, de 16 a 19 hores. 

 

Responsables: Dolors Rodríguez Martín, Esperança Díez Fuentes i Teresa Echeverría Vallejo, infermeres