Aquest servei t’ofereix orientació i assessorament fiscal i comptable en relació a tots els aspectes relatius a l’exercici professional infermer i molt especialment si treballes per compte propi. 

Des d’aquesta assessoria t’oferim:

  • Orientació per a l’acompliment de totes les obligacions tributàries i comptables, tant si s’exerceix l’activitat com a persona física com si s’exerceix amb societats de capital –Societat Limitada Professional (SLP) o Societat Civil Professional (SCP)-
  • Inici d’activitat model 037 Alta censal.
  • Compliment requisits autònoms.
  • Obligació de presentar el model 303 d’IVA (Exempció o no d’IVA).
  • Obligacions de retenció, model 111, 130, 115.
  • Relació d’ingressos i despeses en el exercici professional.
  • Ajuda a la complementació de la Renda. 
  • Campanya de la Renda.

Com contactar?

 
Responsable: Antoni de Alba, advocats de Denver Advocats.
Cal demanar cita prèvia.
 
També ho podeu fer trucant al telèfon gratuït d’atenció col·legial, el 900 705 705.