El grau d’infermeria et capacitarà per ser infermera generalista, adquirint les competències pròpies d’aquesta professió. Si vols conèixer quines són, les pots consultar a l’apartat 3 de l’Ordre CIN/2134/2008.

L’any 2002, el Consell Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya va elaborar un document sobre les competències de la professió infermera aprovat pel Departament de Sanitat, Comissionat d’Universitats i l’Institut d’Estudis de la Salut.

Consulta el Libro blanco. Título de Grado de Enfermería. Agencia nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

Com accedir al títol de Grau d’Infermeria?

Consulta els criteris d’accés per estudiar a la universitat.

On estudiar el Grau d’Infermeria a Catalunya?

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

 

Vols retitular-te a Grau d’Infermeria?

 
Actualment el títol de Grau no modifica les competències professionals de les infermeres diplomades i la legislació vigent així ho reconeix.
Per a més informació consulta De la Diplomatura al Grau en Infermeria i desenvolupament professional, elaborat pel COIB i l’Associació de Directores d’Escoles d’Infermeria de Catalunya (ADEIC). En el mateix document, també hi podràs consultar les ofertes de retitulació de les diferents universitats.