Inscripció oberta
Període d'inscripció:
del  dilluns 04 de maig 2020
fins el  dijous 03 de setembre 2020
del  dimarts 01 de setembre 2020  fins el  divendres 11 de juny 2021

Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona. Campus Bellvitge.
Pavelló de Govern, 3a planta, despatx 342. C / Feixa Llarga s / n. 08907 l'Hospitalet de Llobregat.

934024283

3600 €

Descripció

En la majoria dels països de la Unió Europea existeix, dins de la infermeria, l'especialitat d'anestèsia. Les funcions d'aquesta especialitat engloben àrees com la preanestèsia, la de l'procés perioperatori, les cures postoperatòries i el control de el dolor agut postoperatori, i el suport davant el dolor crònic.
En el nostre medi, la nova Llei d'Ordenació de les Professions Sanitàries introdueix el concepte d'equip de treball infermera - mèdic. Aquesta nova situació pot ajudar a el desenvolupament i planificació de protocols de "treball en equip" consensuats dins de l'anestesiologia.
Un requisit imprescindible per formar part d'aquests equips és la formació.
S'ha de poder acreditar una formació específica, adquirir uns coneixements i unes competències concretes que permetin desenvolupar, millor i amb més implicació, les seves funcions dins d'aquestes àrees i així, poder donar una atenció integral a l'pacient davant la complexitat de les situacions clíniques.
Aquest curs de Màster basa els aprenentatges en els coneixements científics i les experiències de l'equip docent que hi participa, mitjançant classes magistrals, aplicació de casos, tallers pràctics i treballs de grups. Proporciona la possibilitat als professionals d'infermeria d'anar desenvolupant les seves carreres professionals.

Comentaris

 

  Més informació    

Metodologia

Semipresencial