Inscripció tancada
  El període d'inscripcions està tancat.
  del  dimarts 21 de setembre 2021  fins el  dimarts 14 de juny 2022

  Dimarts, de 9.30 a 13.30 h  i de 15 a 18 h

  Facultat d'Infermeria de la UdG i per VIDEOCONFERÈNCIA a través de la plataforma ZOOM.

  Objectius
  • Proporcionar una formació integral en el camp de la gestió sanitària pel que fa als tipus d'organitzacions, la planificació estratègica, el tractament informàtic de la gestió, el control i gestió dels costos, el màrqueting, els recursos humans, la productivitat i la planificació dels serveis sanitaris, el control de la qualitat, els riscos del personal sanitari, la salut laboral i la seguretat del pacient.
  • Adquirir coneixements i habilitats generals i específiques per tal de poder planificar i prioritzar adequadament les intervencions d’acord amb les necessitats de les institucions tot afavorint la qualitat i l’eficiència.
  • Incorporar coneixements bàsics en l’àmbit de la gestió.
  • Aprofundir en les habilitats comunicatives. Analitzar les diferents eines i estratègies per millorar la relació i la informació entre els diferents actors de les institucions de la salut.
  • Millorar la competència (coneixements, habilitats i actituds) de lideratge i gestió de projectes assistencials i grups de professionals.
  • Analitzar situacions pràctiques amb dilemes ètics sobre gestió sanitària.
  • Desenvolupar l’esperit crític necessari per a l’anàlisi i la comprensió de projectes de recerca en salut.
  Comentaris

  Per accedir a tota la informació del postgrau clica aquí