Inscripció tancada
  El període d'inscripcions està tancat.
  del  dijous 03 de novembre 2022  fins el  dimecres 11 d’octubre 2023
  il·limitades

  online

  Les col·legiades i col·legiats del COIB que hi tinguin interès tenen un preu especial de 3.380 euros.

  El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona

  Objectius

  Acció formativa orientada a l'adquisició i/o actualització dels fonaments teòrics i els instruments metodològics que permeten a l'infermer/a escolar dissenyar i desenvolupar accions formatives i/o assistencials en el centre escolar de manera fonamentada i competent. Objectius específics que han d'assolir els professionals de la infermeria que realitzin aquest màster:

  • Descriure i analitzar els elements clau que conformen el fet pedagògic per aclarir-ne el sentit i apropar-se a una comprensió més profunda de la pràctica de l'educació per a la salut en el centre escolar.

  • Conèixer l'univers conceptual dels elements implicats en el disseny i desenvolupament del procés d'ensenyament i aprenentatge en totes les etapes del cicle vital.

  • Identificar i analitzar diverses modalitats i estratègies d'ensenyament i la seva possible aplicació al centre escolar.

  • Dissenyar i portar a terme accions de prevenció i promoció de la salut a l'escola i a la comunitat a través de les TIC.

  • Posar en marxa controls i exàmens que permetin detectar precoçment malalties i problemes de salut.

  • Elaborar protocols d'actuació davant de situacions de risc en la infància i adolescència.

  • Identificar les actuacions que s'han de dur a terme davant d'accidents, urgències i emergències en el medi escolar.

  • Descriure els diferents mètodes i tècniques d'investigació qualitativa i quantitativa.

  • Elaborar projectes de recerca/intervenció en educació per a la salut a l'escola.

  Comentaris

  Per accedir a tota la informació del màster clica aquí

  El màster, en modalitat on-line i amb caràcter professionalitzador, està estructurat en cinc mòduls (formació de formadors -disseny i impartició-, salut escolar, recerca qualitativa i quantitativa en infermeria i elaboració d'un projecte), fent especial èmfasi en el mòdul de salut escolar.

  Adreçat a

  El Màster està dirigit a diplomats o graduats d’Infermeria interessats en el coneixement de la salut i de l’atenció i les cures a infants i adolescents dins l’àmbit escolar, amb interès en la investigació i el desenvolupament de la infermeria escolar.

  Si ets infermer/a i t’interessa l’àmbit de la salut escolar, aquest és el teu màster.