Inscripció tancada
  El període d'inscripcions està tancat.
  del  dimarts 21 de setembre 2021  fins el  dimarts 14 de juny 2022

  Dimarts, de 9.30 a 13.30 h  i de 15 a 18 h

  il·limitades

  Facultat d'Infermeria de la UdG - Campus Centre

  1650 €

  Descripció

  Les institucions de la salut s’enfronten a reptes importants per proveir una atenció sanitària amb criteris d’eficiència i qualitat. La diferència entre les necessitats i els recursos disponibles exigeix que aquests darrers s'utilitzin de la millor manera possible per aconseguir els objectius plantejats vetllant per l’equitat i la qualitat de l’atenció; d’aquí la importància de la gestió sanitària.
  La qualificació professional dels gestors s’esdevé un element imprescindible perquè el sistema de salut funcioni correctament i s’orienti cap a la rendibilitat social dels recursos.
  Aquesta formació de postgrau pretén cobrir les necessitats de formació en gestió i lideratge que els professionals del sector sanitari necessiten en la seva tasca diària amb independència del seu lloc de treball dins les institucions.

  Objectius
  • Proporcionar una formació integral en el camp de la gestió sanitària pel que fa als tipus d'organitzacions, la planificació estratègica, el tractament informàtic de la gestió, el control i gestió dels costos, el màrqueting, els recursos humans, la productivitat i la planificació dels serveis sanitaris, el control de la qualitat, els riscos del personal sanitari, la salut laboral i la seguretat del pacient.
  • Adquirir coneixements i habilitats generals i específiques per tal de poder planificar i prioritzar adequadament les intervencions d’acord amb les necessitats de les institucions tot afavorint la qualitat i l’eficiència.
  • Incorporar coneixements bàsics en l’àmbit de la gestió.
  • Aprofundir en les habilitats comunicatives. Analitzar les diferents eines i estratègies per millorar la relació i la informació entre els diferents actors de les institucions de la salut.
  • Millorar la competència (coneixements, habilitats i actituds) de lideratge i gestió de projectes assistencials i grups de professionals.
  • Analitzar situacions pràctiques amb dilemes ètics sobre gestió sanitària.
  • Desenvolupar l’esperit crític necessari per a l’anàlisi i la comprensió de projectes de recerca en salut.