Què haig de fer?

Per poder continuar navegant per l'àrea personal de la web del COIB cal que:

 • Llegeixis i acceptis el document de 'Política de protecció de dades de caràcter personal'.
 • Autoritzis o deneguis la cessió de les teves dades a tercers en diferents supòsits.

Nova política de protecció de dades de caràcter personal

En aplicació del nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, (en endavant RGPD), aplicable a tots els països membres de la Unió Europea a partir del 25 de maig, t’informem sobre el tractament de les teves dades de caràcter personal.

El present document té com a objectiu facilitar la informació sobre com es recullen, tracten i protegeixen les teves dades de caràcter personal. La informació que apareix en primer lloc és aquest quadre en el que queda sintetitzada en una primera capa la informació més rellevant. La informació ampliada i detallada s’ofereix més endavant en una segona capa i també la trobaràs a www.coib.cat.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona. (+info a continuació)
Finalitat tractamentGestió alta col·legial, control exercici professional, registre col·legiats, funcions previstes als Estatuts. (+info a continuació)
LegitimacióLlei 7/2006, Llei 44/2006, consentiment. (+info a continuació)
DestinatarisRegistre de Professionals Sanitaris, altres corporacions quan s’estableixi legalment. (+info a continuació)
DretsAccés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició. (+info a cont.)
Contacte DPDdpd@coib.cat
Informació addicionalPots consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a continuació o a la web del COIB.

Si vols rebre o continuar rebent informació de productes i serveis de valor afegit d’interès professional i no professional, per via electrònica o altres mitjans, ens has de facilitar el teu consentiment per a cedir les teves dades identificatives (nom, cognoms, adreça, e-mail i telèfon) a les empreses, organitzacions i entitats que col·laboren amb el COIB, amb la finalitat que et puguin informar dels seus productes i serveis bé directament o per part del COIB.

Autoritzo
Cal que seleccionis SI o NO en totes les categories.
Vacances, viatges i oci (hotels, agències, cinemes, parcs temàtics...)
Si No
Formació
Si No
Alimentació (restaurants, supermercats,...)
Si No
Perfumeria, cosmètica i moda
Si No
Tecnologia, multimèdia i motor
Si No
Cura personal, salut i esport (gimnasos, dietètica, òptiques,...)
Si No
Entitats financeres i assegurances
Si No
Solidaritat
Si No
Llar i regal (electrodomèstics, mobles,...)
Si No
Fundació Infermeria i Societat (activitats, cursos, esdeveniments, premis i projectes)
Si No

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Identitat: Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB)
Adreça: Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona
Telèfon: 93 212 81 80
Adreça electrònica: info@coib.cat
Delegat de protecció de dades:Jordi Verdaguer López
Contacte DPD: dpd@coib.cat

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

El COIB tracta les dades personals que ens facilitis amb la finalitat de dur a terme les funcions pròpies atribuïdes per la Llei 7/2006, de 31 de maig, d’exercici de professions titulades i col·legis professionals, així com les que s’estableixen a l’article 4 dels Estatuts de la corporació (Resolució. JUS/2408/2009, de 21 d’agost, DOGC número 5460, de 8/9/2009), a més de la normativa sectorial de sanitat.

És a dir, gestionar la col·legiació, elaborar i mantenir el registre de col·legiades i col·legiats, garantir el compliment de la bona pràctica professional i de les obligacions deontològiques de la professió, l’ordenació, la representació i la defensa dels interessos professionals de les seves col·legiades i col·legiats i vetllar perquè l’activitat professional s’adeqüi a l’interès públic general i tot el que afecti la salut.

El COIB no efectua tractaments de dades que suposin l’adopció de decisions automatitzades ni tampoc l’elaboració de perfils.

D’acord amb la normativa vigent, són d’accés públic les dades de nom i cognoms, número de col·legiat, especialitat, adreça professional, telèfon, correu electrònic i any d’incorporació.

Pots oposar-te a què les teves dades públiques que apareguin a la web col·legial siguin utilitzades amb finalitats comercials comunicant-ho al COIB.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?

La base legal pel tractament de les teves dades és la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i la Llei 44/2006, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, de les que es deriva l’obligatorietat de la col·legiació per a l’exercici de la professió infermera, així com les funcions del Col·legi en l’ordenació de la professió, el seu exercici, defensa i representació.

La negativa a facilitar les dades personals comportarà la impossibilitat de col·legiar-se a la corporació.

Per a finalitats diferents de les expressades basades en el teu consentiment, com per exemple rebre publicitat sobre productes i serveis de valor afegit, sempre et demanarem el teu consentiment previ que podràs revocar en qualsevol moment.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les dades són cedides al Registre de Professionals Sanitaris depenent del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, així com a d’altres corporacions i organismes públics, quan així s’estableixi legalment.

El COIB no transfereix les teves dades personals a un tercer país o organització internacional, ni està previst. Arribat el cas, seràs informat prèviament de la transferència i de les condicions de la mateixa, i en particular, l’existència o manca d’una decisió d’adequació de la comissió respecte del tercer país o organització internacional.

Quant temps conservarem les teves dades?

Les teves dades es conservaran des de la data de la col·legiació i a partir de la baixa de col·legiat, durant tot el termini que preveu la normativa aplicable, entre d’altres, la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents i la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

Quins són els teus drets?

 • Accés: Tens dret a conèixer si al COIB estem tractant les teves dades personals i a accedir a les mateixes.
 • Rectificació: Pots sol·licitar la modificació de les dades inexactes.
 • Supressió: Pots sol·licitar l’eliminació de les teves dades personals.
 • Limitació: En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, pots sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades: quan es comprovi la impugnació de l’exactitud de les dades; quan el tractament és lícit però t’oposis a la supressió de les teves dades; quan el COIB no necessiti el tractament de les teves dades però tu les necessitis per a la defensa de reclamacions; quan t’hagis oposat al tractament de les teves dades pel compliment d’una missió d’interès públic o satisfacció d’un interès legítim, mentre verifiquem si els motius legítims pel tractament prevalen sobre els teus.
 • Oposició: Pots oposar-te al tractament de les teves dades.
 • Portabilitat: Pots rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagis facilitat i transmetre’ls a un altre responsable.
 • Retirar el consentiment: quan la licitud del tractament es basi en haver obtingut el teu consentiment, podràs retirar-lo en qualsevol moment.

Com pots exercir aquests drets?

Mitjançant un escrit adreçat al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona, a l’atenció del delegat de protecció de dades o bé, per correu electrònic a l’adreça dpd@coib.cat.

Per exercir els teus drets acompanya a la teva sol·licitud una còpia del dni o document acreditatiu de la teva identitat. L’exercici dels teus drets és gratuït.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa pots contactar o presentar una reclamació a:

 • el delegat de protecció de dades dpd@coib.cat; o,
 • davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seva adreça postal: C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, C.P. 08008 Barcelona, http://apdcat.gencat.cat/ca/inici

He llegit i accepto la 'Política de protecció de dades de caràcter personal'
Cal acceptar la política de protecció de dades
Processant ...
Les teves preferències han estat guardades correctament.
Recorda que les pots rectificar en qualsevol moment des de la fitxa col·legial de l'àrea personal de la web.
Hi ha hagut un problema processant les dades. Torna-ho a provar més tard.
FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp

Normativa d’inscripció:

La normativa d’inscripció del Pla de formació continuada del COIB 2020-2021  és la següent:

1. Cal formalitzar la inscripció dins dels terminis establerts per a cada curs (depenent si s’està o no col·legiada, entenent per no col·legiada la infermera no registrada al COIB). El termini d'inscripció s'obrirà a les 9,00 hores del 1er dia d'inscripció i finalitza el darrer dia indicat a les 24,00 hores. Tan aviat com s’omplin les places ofertes es donarà per tancada la inscripció.

2. Per inscriure’s en un curs i beneficiar-se dels preus i terminis per a col·legiades i col·legiats és imprescindible estar al corrent del pagament de les quotes col·legials.

3. El sistema d’inscripció és el següent:

 • La col·legiada farà la inscripció on-line a través de la web, accedint al formulari que trobarà a la web del COIB a l’apartat "Àrees d’interès/formació" i entrant al curs que l’interessi. En cada descripció del curs, a la part inferior de la pàgina, s’han d’explicitar tots els descomptes dels que pot gaudir la col·legiada, per tal que, abans d’inscriure’s en sigui coneixedora. Un cop dins el formulari, a la part superior hi constarà un text que avisarà que per gaudir de les bonificacions tant per ser col·legiat com les que a més s’ofereixen addicionalment la inscripció s’ha de fer a través de l’àrea exclusiva:
  • Col·legiada: accediran al formulari a través de l’àrea exclusiva. Les dades personals s’ompliran automàticament, però haurà de contestar a les següents preguntes: (Només serà clicable una de les dues opcions)
   • Estàs a l’atur? Sí o No o
   • Pertanys a alguna de les Associació/Societat Científiques que consten en el llistat? Sí o No o

    En cas de resposta afirmativa a alguna de les dues opcions, s’haurà de fer arribar el justificant corresponent, abans de l’inici del curs, bé presencialment, o bé via correu electrònic a l’adreça clerma@coib.cat. En cas que no es presenti no s’entregarà el certificat del curs o hauràs d’abonar la diferència.
 • No col·legiades: accediran al formulari directament des de la web, i haurà d’omplir les seves dades personals i respondre a les següents preguntes:
  • Pertanys a alguna Associació/Societat Científica? Sí o No o

   En ambdós casos hi haurà un camp on digui l’import a pagar i un botó que digui pagar i porti a la plataforma de pagament.

   Si una col·legiada truca per telèfon se la informarà i se li donarà l’atenció necessària.

4. Pagament: Els cursos s’abonaran mitjançant tarja de dèbit o crèdit a través de la pàgina web del COIB.

5. Confirmació: la col·legiada veurà en pantalla i podrà imprimir comprovant de pagament i a més rebrà un correu electrònic per part del Col·legi confirmant el pagament i les dades.

6. Llistes d’espera: Quan s’exhaureixin les places es notificarà amb un missatge i es donarà l’opció a que la col·legiada faciliti el seu correu electrònic per avisar-la si es produeix una vacant.

7. Número de places amb descompte: A cada curs s’admetrà un màxim del 25% d’alumnes en aquestes condicions.

8. Una vegada realitzat el pagament de la matrícula, si no es pot fer el curs, s’haurà de comunicar la baixa per escrit al Col·legi com a mínim 10 dies abans de l’inici de l’activitat. En cap cas es retornarà l’import de la matrícula si la notificació d’anul·lació no es du a terme en el termini establert. Així mateix, quan s’hagi iniciat el curs ja no es farà cap devolució de matrícula. Ni s’admetrà cap inscripció.

9. El Col·legi es reserva el dret d’anul·lar aquelles activitats que no arribin a l’ocupació mínima establerta així com canviar les dates previstes per necessitats organitzatives i de desenvolupament.

10. Per obtenir el certificat d’assistència és imprescindible assistir com a mínim al 100% del total d’hores dels cursos i tallers de fins a 10 hores de durada, al 90% dels d’11 a 20 hores i al 80% dels de més de 20 hores. Queda exclosa qualsevol possible justificació. Les classes perdudes no es poden recuperar.

Es sol·licita l’acreditació al Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries (segons criteris establerts) de les activitats del pla formatiu, treballant perquè totes elles siguin favorables.

En els cursos que estiguin acreditats pel CCFCPS els certificats recolliran les hores atorgades en l’acreditació i per tant, en alguns casos poden no coincidir amb les publicades al Pla formatiu.