Què haig de fer?

Per poder continuar navegant per l'àrea personal de la web del COIB cal que:

 • Llegeixis i acceptis el document de 'Política de protecció de dades de caràcter personal'.
 • Autoritzis o deneguis la cessió de les teves dades a tercers en diferents supòsits.

Nova política de protecció de dades de caràcter personal

En aplicació del nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, (en endavant RGPD), aplicable a tots els països membres de la Unió Europea a partir del 25 de maig, t’informem sobre el tractament de les teves dades de caràcter personal.

El present document té com a objectiu facilitar la informació sobre com es recullen, tracten i protegeixen les teves dades de caràcter personal. La informació que apareix en primer lloc és aquest quadre en el que queda sintetitzada en una primera capa la informació més rellevant. La informació ampliada i detallada s’ofereix més endavant en una segona capa i també la trobaràs a www.coib.cat.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona. (+info a continuació)
Finalitat tractamentGestió alta col·legial, control exercici professional, registre col·legiats, funcions previstes als Estatuts. (+info a continuació)
LegitimacióLlei 7/2006, Llei 44/2006, consentiment. (+info a continuació)
DestinatarisRegistre de Professionals Sanitaris, altres corporacions quan s’estableixi legalment. (+info a continuació)
DretsAccés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició. (+info a cont.)
Contacte DPDdpd@coib.cat
Informació addicionalPots consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a continuació o a la web del COIB.

Si vols rebre o continuar rebent informació de productes i serveis de valor afegit d’interès professional i no professional, per via electrònica o altres mitjans, ens has de facilitar el teu consentiment per a cedir les teves dades identificatives (nom, cognoms, adreça, e-mail i telèfon) a les empreses, organitzacions i entitats que col·laboren amb el COIB, amb la finalitat que et puguin informar dels seus productes i serveis bé directament o per part del COIB.

Autoritzo
Cal que seleccionis SI o NO en totes les categories.
Vacances, viatges i oci (hotels, agències, cinemes, parcs temàtics...)
Si No
Formació
Si No
Alimentació (restaurants, supermercats,...)
Si No
Perfumeria, cosmètica i moda
Si No
Tecnologia, multimèdia i motor
Si No
Cura personal, salut i esport (gimnasos, dietètica, òptiques,...)
Si No
Entitats financeres i assegurances
Si No
Solidaritat
Si No
Llar i regal (electrodomèstics, mobles,...)
Si No
Fundació Infermeria i Societat (activitats, cursos, esdeveniments, premis i projectes)
Si No

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Identitat: Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB)
Adreça: Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona
Telèfon: 93 212 81 80
Adreça electrònica: info@coib.cat
Delegat de protecció de dades:Jordi Verdaguer López
Contacte DPD: dpd@coib.cat

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

El COIB tracta les dades personals que ens facilitis amb la finalitat de dur a terme les funcions pròpies atribuïdes per la Llei 7/2006, de 31 de maig, d’exercici de professions titulades i col·legis professionals, així com les que s’estableixen a l’article 4 dels Estatuts de la corporació (Resolució. JUS/2408/2009, de 21 d’agost, DOGC número 5460, de 8/9/2009), a més de la normativa sectorial de sanitat.

És a dir, gestionar la col·legiació, elaborar i mantenir el registre de col·legiades i col·legiats, garantir el compliment de la bona pràctica professional i de les obligacions deontològiques de la professió, l’ordenació, la representació i la defensa dels interessos professionals de les seves col·legiades i col·legiats i vetllar perquè l’activitat professional s’adeqüi a l’interès públic general i tot el que afecti la salut.

El COIB no efectua tractaments de dades que suposin l’adopció de decisions automatitzades ni tampoc l’elaboració de perfils.

D’acord amb la normativa vigent, són d’accés públic les dades de nom i cognoms, número de col·legiat, especialitat, adreça professional, telèfon, correu electrònic i any d’incorporació.

Pots oposar-te a què les teves dades públiques que apareguin a la web col·legial siguin utilitzades amb finalitats comercials comunicant-ho al COIB.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?

La base legal pel tractament de les teves dades és la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i la Llei 44/2006, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, de les que es deriva l’obligatorietat de la col·legiació per a l’exercici de la professió infermera, així com les funcions del Col·legi en l’ordenació de la professió, el seu exercici, defensa i representació.

La negativa a facilitar les dades personals comportarà la impossibilitat de col·legiar-se a la corporació.

Per a finalitats diferents de les expressades basades en el teu consentiment, com per exemple rebre publicitat sobre productes i serveis de valor afegit, sempre et demanarem el teu consentiment previ que podràs revocar en qualsevol moment.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les dades són cedides al Registre de Professionals Sanitaris depenent del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, així com a d’altres corporacions i organismes públics, quan així s’estableixi legalment.

El COIB no transfereix les teves dades personals a un tercer país o organització internacional, ni està previst. Arribat el cas, seràs informat prèviament de la transferència i de les condicions de la mateixa, i en particular, l’existència o manca d’una decisió d’adequació de la comissió respecte del tercer país o organització internacional.

Quant temps conservarem les teves dades?

Les teves dades es conservaran des de la data de la col·legiació i a partir de la baixa de col·legiat, durant tot el termini que preveu la normativa aplicable, entre d’altres, la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents i la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

Quins són els teus drets?

 • Accés: Tens dret a conèixer si al COIB estem tractant les teves dades personals i a accedir a les mateixes.
 • Rectificació: Pots sol·licitar la modificació de les dades inexactes.
 • Supressió: Pots sol·licitar l’eliminació de les teves dades personals.
 • Limitació: En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, pots sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades: quan es comprovi la impugnació de l’exactitud de les dades; quan el tractament és lícit però t’oposis a la supressió de les teves dades; quan el COIB no necessiti el tractament de les teves dades però tu les necessitis per a la defensa de reclamacions; quan t’hagis oposat al tractament de les teves dades pel compliment d’una missió d’interès públic o satisfacció d’un interès legítim, mentre verifiquem si els motius legítims pel tractament prevalen sobre els teus.
 • Oposició: Pots oposar-te al tractament de les teves dades.
 • Portabilitat: Pots rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagis facilitat i transmetre’ls a un altre responsable.
 • Retirar el consentiment: quan la licitud del tractament es basi en haver obtingut el teu consentiment, podràs retirar-lo en qualsevol moment.

Com pots exercir aquests drets?

Mitjançant un escrit adreçat al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona, a l’atenció del delegat de protecció de dades o bé, per correu electrònic a l’adreça dpd@coib.cat.

Per exercir els teus drets acompanya a la teva sol·licitud una còpia del dni o document acreditatiu de la teva identitat. L’exercici dels teus drets és gratuït.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa pots contactar o presentar una reclamació a:

 • el delegat de protecció de dades dpd@coib.cat; o,
 • davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seva adreça postal: C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, C.P. 08008 Barcelona, http://apdcat.gencat.cat/ca/inici

He llegit i accepto la 'Política de protecció de dades de caràcter personal'
Cal acceptar la política de protecció de dades
Processant ...
Les teves preferències han estat guardades correctament.
Recorda que les pots rectificar en qualsevol moment des de la fitxa col·legial de l'àrea personal de la web.
Hi ha hagut un problema processant les dades. Torna-ho a provar més tard.

 

Bibliografia especialitzada a la Biblioteca del COIB

 • Intervenciones enfermeras ante las alteraciones geriátricas. Ed. Logoss, 4ª ed. 2011.ISBN 9788492551521
 • Evaluación de competencias enfermería geriátrica / Barranco Martos, Antonio (coord.) Vargas Fernández, Donato (coord.). Madrid. Editorial CEP, 2010. 3 vols.
 • Autoevaluación en enfermería geriátrica / test razonados para la preparación del acceso por vía excepcional al título de especialista / Collado Sánchez, Elena / Soto de Lanuza, Juan Luis. -Barcelona: Elsevier-Masson, 2011.
 • Gerontología. Geriatría / Berthaux, P. / Aquino, J. P. -- Barcelona : Toray-Masson,1981.
 • Valoració geriàtrica integral en atenció primaria / Juarez Laiz, Mª del Mar. Universitat Rovira i Virgili de Tarragona : 2005. (tesis)
 • Cuidados geriátricos en enfermería / McVan, Barbara (ed.). -- Barcelona : Doyma, 1987.
 • El anciano frágil / detección, prevención e intervención en situaciones de debilidad y deterioro de su salud / Gómez Pavón, Javier. -- Madrid : Comunidad de Madrid. 2006.
 • Enfermería geriátrica / Ribera, J. M. / Veiga, F. / Torrijos, M.. -- Madrid : IDEPSA , 1991.
 • T'acompanyem a ser gran / Col·legi Oficial d'Infermeria de Barcelona. Barcelona. Col·legi Oficial Infermeria de Barcelona, 2004. (DVD)
 • El repte de l'autonomia / programa de prevenció de la dependència / Treserra Soler,Mª Angeles (dir.). -- [Barcelona] : Fundación "La Caixa" [2006].
 • Mayores siempre activos / Actividades en centros de atención a personas mayores /Andalucía. Consejería para la igualdad y bienestar social. -- Sevilla : Consejería para la igualdad y el bienestar social. Junta de Andalucía, 2005.
 • Las dimensiones subjectivas del envejecimiento / Prieto Sancho, Daniel / Etxeberria Arritxabal, Igone / Galdona Erquizia, Nerea / Urdaneta Artola, Elena / Yanguas Lezaun, Javier. -- Madrid : Ministerio de Sanidad y Política Social , 2009.
 • Las úlceras por presión en gerontología / dimensión epidemiológica, económica, ética y legal / Soldevilla Agreda, J. Javier. -- [Santiago de CompostelLla] : Universidade de Santiago de Compostela , 2007.
 • Demencias / Casabella Abril, Bartomeu (coord.) / Espinàs Boquet, Jordi (coord.). Barcelona: SemFYC, Sociedad Española de Medicina de Familia , 1999.
 • Demencias / tratamiento compartido entre la atención primaria y la especializada / Fernández Hernández, José Ángel / Rodríguez Cubas, José Luis / Alayón Fumero, Antonio. Badalona : EUROMEDICE Ediciones Médicas , 2001.
 • Diagnóstico y manejo de la demencia en el anciano / enfermedad de Alzheimer / Blesa, Rafael. -- Barcelona: Sandoz, 1995.
 • Deterioro de la integridad cutánea / Úlceras por Presión / Morilla Herrera, Juan Carlos (dir.) / Martin Santos, Francisco Javier (coord.) / Blanco Morgado, Juan (adj. coord.) / Morales Asencio, José Miguel (inv.). -- Málaga : Servicio Andaluz de Salud, Distrito Sanitario de Málaga , 2005.
 •  Los malos tratos a las personas mayores / Coma Solé, Montserrat / (et al.). Majadahonda : MAPFRE , 2005.
 • Consideracions davant les contencions físiques i/o mecàniques: aspectes ètics i legals / Comissió Deontològica del Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona. -- Barcelona. 2006.
 • Ética y muerte digna / Andalusia. Comisión Autonómica de Ética e Investigación Sanitaria. -- Sevilla: Junta de Andalucía. Consejería de Salud , 2008.
 • Cuidados paliativos / Espejo Arias, María Dolores. -- Madrid : Difusión Avances de Enfermería (DAE) , 2000.
 •  Enfermería en cuidados paliativos / López Imedio, Eulalia. -- Madrid: Editorial Médica Panamericana , 1998.
 • Cuidados paliativos / recomendaciones de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) / Sánz Ortiz, J. / [et al.]. -- Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo, 1993.
 • El proceso de atención de enfermería / un enfoque científico / Marriner, Ann (ed.). México, D.F.: El Manual Moderno , 1983.
 • Modelos de enfermería / Kershaw, Betty / Salvage, Jane. -- Barcelona : Doyma , [1988].
 • El proceso de atención de enfermería / estudio de casos: marco conceptual: Virginia Henderson; taxonomía diagnóstica: NANDA / Fernández Ferrín, Carmen / Novel Martí, Gloria. -- Barcelona (etc.): Científicas y Técnicas, 1993.
 • NANDA diagnósticos enfermeros 2005-2006 / definiciones y clasificación / NANDA North American Nursing Diagnosis Association. -- Madrid [etc.] : Elsevier, 2005.
 • Interrelaciones NANDA, NOC y NIC / diagnósticos enfermeros, resultados e intervenciones / Johnson, Marion (ed.). -- Madrid [etc.] : Elsevier, 2006.
 • Guía de práctica clínica / Diagnósticos enfermeros (NANDA), Resultados (NOC), Intervenciones (NIC) / Haro Fernández, Francisco de / Flores Antigüedad, Mari Luz / Gorlat Sánchez, Berta / (et al.). -- Granada: Colegio Oficial de Enfermería de Granada, 2009.
 • Vejez, dependencia y cuidados de larga duración / situación actual y perspectivas de futuro / Casado Marín, David / López i Casanovas, Guillem. -- Barcelona: Fundación "La Caixa", 2001.

 

Llistat de revistes sobre geriatria i gerontologia 

Castellà

Anglès

Recursos d'interès

 

Recursos audiovisuals d'Infermera virtual

 

Formació externa d'interès

Postgraus i màsters en l'àmbit de la gerontología

Cursos online gratuïts

Més recursos de formació

Publicacions especialitzades

 

Avís

Estàs sent redirigit a la pàgina web de ...
AcceptarCancel·lar

No s'ha detectat cap activitat en els últims 5 minuts.
La teva sessió a l'àrea personal caducará en segons.

Continuar a l'àrea personal Sortir