FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
dilluns 16 de setembre 2019

4a edició Seminari: Ètica de la cura, innovació i qualitat assistencial

Presentació

Amb la voluntat de millora de la qualitat de la cura i del servei professional que ofereixen les infermeres, aquest seminari d’àmbit internacional s'organitza amb la participació d'investigadors de la cura des de la perspectiva ètica i política per conèixer algunes de les línies més avançades de recerca i reflexió a nivell nacional i internacional. Aquesta inquietud es relaciona amb el desig de compartir experiències innovadores que es desenvolupen en diferents àmbits assistencials, i es vincula amb la preocupació i voluntat de transformar les pràctiques de cura aprenent i ensenyant com es vinculen amb els valors de la professió.

En aquesta quarta edició, es comptarà amb la participació de la Dra. Helen Kohlen, responsable de la càtedra "Care Policy und Ethik" (Ètica i política del tenir cura en Infermeria) de la universitat alemanya Philosophisch-Theologische Hochschule Vallendar (PTHV).

La professora Helen Kohlen té com a àmbit d'estudi les desigualtats tant socials com culturals i de gènere en els camps de la medicina i la infermeria. Atorga importància a un desenvolupament sistemàtic i fonamental dels fonaments teòrics en la ciència de les infermeres, sobretot mitjançant una connexió interdisciplinària. Ha posat el focus en el debat sociocritic sobre qüestions de bioètica i biopolítica i està involucrada en processos de transformació, incloent canvis en el moviment d’hospice.

Actualment dirigeix ​​un projecte de recerca "Diversitat cultural i conflictes en l'assistència sanitària" (TONGUE). Des del 2010 dirigeix ​​un projecte de recerca d'acció d'ètica clínica. En la seva tesi va investigar el desenvolupament de comitès d'ètica clínica als Estats Units i a Alemanya. Va rebre un premi científic per aquest treball. 

Descarrega't el programa!

 

16 de setembre, a les 17h

Conferència:

The challenge of making different Voices matter: Bioethics, Hospital Ethics Committees and the Issues of Care

El repte de fer que diferents veus importin: La bioètica, els comitès d'ètica hospitalària i els temes relacionat amb la cura 

Als EE. UU, la bioètica va començar a utilitzar-se cap a finals dels anys seixanta. Des de llavors, els discursos en el camp de la bioètica s'han fonamentat en l'ètica basada en principis més que en l'ètica de la virtut o l'ètica de la cura. Les troballes d'un estudi de camp a Alemanya en què va investigar les pràctiques concretes dels Comitès d'Ètica Hospitalària (HEC) revelen que falta el llenguatge de l'ètica de la cura per considerar primordials els temes relacionats amb la cura. A la primera part de la presentació es tracta de la història de la bioètica i la seva aplicació o consideració en l'entorn hospitalari. La segona part tracta sobre el desenvolupament paral·lel de l'ètica de la cura, que, en l'entorn hospitalari i pel que fa a la cura de la salut,  gairebé no ha trobat camí. A través dels exemples de dues discussions dels comitès, preses de l'estudi de camp, es mostrarà com l'ètica basada en principis amb un enfocament en l'autonomia domina la discussió i com les qüestions de la cura es deixen de costat i es descarten. Quins són els reptes per fer que totes les veus siguin importants i quina participació pràcticament involucrada, serà el fil conductor en la presentació.

Acte obert al públic general, amb especial interès per a professionals multidisciplinars de l’àmbit social i de la salut. La sessió comptarà amb traducció simultània.

INSCRIU-TE!

 

Amb la col·laboració de:

Seminari permanent: Ètica i valors del tenir cura amb Helen Kohlen. 4a edició

 

17 de setembre, a les 17h

Conferència:

Ethics meets Institutional Politics. Moving Ethics in Health Care Services towards Democratic Care

L’ètica es vincula a la política institucional: Moure l’ètica en els serveis de salut cap a la cura democràtica  

Les formes organitzatives d'ètica en les institucions assistencials, com els Comitès d'Ètica Hospitalària (HEC) s'han convertit en un criteri per complir amb els estàndards de qualitat en els processos d'acreditació. Els serveis assistencials tracten d'assolir els estàndards de qualitat i consideren el que això implica per a la seva implementació. El Paul Gerhardt Diaconia (PGD), és un servei assistencial sense ànim de lucre, que ha fet el pas per desenvolupar un model de fer i de fer avançar l'ètica cap a la cura democràtica, recolzat per un Projecte d'Investigació Acció (ARP). En la presentació es descriurà el llarg camí cap al model "Educació-Acompanyament-Espai obert". S'aprofundeix en les barreres i les possibilitats de practicar la cura democràtica comptant amb la base de deu anys d'experiència en el tema.

Acte dirigit principalment a infermeres, però obert a qualsevol professional interessat. La sessió comptarà amb traducció simultània.

INSCRIU-TE!