FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp

1. Condicions per pagaments i anul·lacions

CONDICIONS DE PAGAMENT GENERALS

Per formalitzar la inscripció s’haurà d'abonar el 100% de l’import de la matrícula del curs, que s’haurà de fer efectiu mitjançant targeta bancària.

CONDICIONS PARTICULARS D'ANUL·LACIÓ

Una vegada realitzat el pagament de la matrícula ,si l’alumne no pot fer el curs, haurà de comunicar la baixa per escrit al Col·legi com a mínim 10 dies abans de l’inici de l’activitat. En cap cas es retornarà l’import de la matrícula si la notificació d’anul·lació no es duu a terme en el termini establert. Així mateix, la devolució de la totalitat de l’import es farà a la mateixa targeta bancària a la que s’ha fet el pagament.

El Col·legi es reserva el dret d’anul·lar aquelles activitats que no arribin a l’ocupació mínima establerta així com canviar les dates previstes per necessitats organitzatives i de desenvolupament, en aquest cas es retornarà la totalitat de l’import abonat a la mateixa targeta bancària a la que s’ha fet el pagament.

2. Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions generals, així com les condicions particulars de qualsevol dels serveis d'aquest portal, es regeixen per la Llei Espanyola. En cas de conflicte o reclamació en relació amb aquesta web, les parts se sotmeten, amb renúncia a qualsevol altre fur, a l'arbitratge institucional de dret del Tribunal Arbitral de Barcelona, de l'Associació Catalana per l'Arbitratge, al qual s'encarrega la designació de l'àrbitre o àrbitres i l'administració d'arbitratge, obligant-se des d'ara al compliment de la decisió arbitral.