FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
 • Servei de consultes i cerques bibliogràfiques. La informació que dona l’SBDI està actualitzada, és d’àmbit nacional i internacional, i procedeix de totes aquelles fonts que es considerin oportunes per informar d’una manera exhaustiva a les col·legiades i col·legiats.
 • Formació d’usuàries sobre cerca documental i guiatge en estratègia de cerca. Delimitació de la cerca, abstracció de paraules clau, sintaxi de cerca i operadors booleans, coneixement de fonts documentals fiables i com utilitzar-les.
 • Accés al Catàleg en línia de la biblioteca COIB.

Catàleg en línia amb més de 12.150 referències:

 • Biblioteca amb uns 5.000 exemplars de bibliografia especialitzada en Infermeria i Ciències de la Salut (en suport paper o electrònic): Monografies, Obres de referència, Tesis i dissertacions acadèmiques, Documents publicats pel COIB...
 • Més de 1000 revistes.
 • Més de 3800 recursos en línia.
 • Secció multimèdia amb més de 200 recursos.
 • Col·leccions temàtiques.
 • Recull de les publicacions editades pel COIB.
 • Publicacions electròniques de lliure accés.
 • Lliure accés a tot el fons físic de la biblioteca i als llibres en línia d’accés lliure.
 • Accés a les publicacions periòdiques subscrites pel COIB des dels ordinadors de la biblioteca.
 • Accés a les Bases de dades d’Infermeria i Ciències de la Salut.
  • CINAHL
  • Altres bases de dades, repositoris i recursos informatius. Assessorament PubMed (guies ràpides d’aprenentatge), Google i Google Scholar (guies ràpides d’aprenentatge), CUIDEN,  Cuidatge, Lilacs, Scielo, Trip Database, NANDA-NIC-NOC, Biblioteques virtuals d’evidència científica com Cochrane, Joanna Briggs Institute (JBI), Repositoris universitaris que recullen tesis, treballs de màster i de grau com TDX, Teseo, DART, etc.
 • Accés a Col·leccions especials i Dossiers temàtics.
 • Assessorament sobre consulta i ús d’altres catàlegs externs: CCUC, REBIUN, Library of Congress, etc.
 • Llibres destacats (prestatge virtual amb curiositats, novetats, lectures recomanades d’autores infermeres, etc. amb ressenyes bibliogràfiques). Rastreig de proveïdors especialitzats.
 • Servei d’alertes bibliogràfiques (sumaris revistes i articles sobre temes específics). Actualització bibliogràfica per donar resposta a les necessitats de la pràctica del dia a dia.
 • Servei de Difusió Selectiva de la Informació (DSI).
 • Revisions sistemàtiques de bibliografia sobre un tema d’interès.
 • Fer d’enllaç entre les usuàries de l’SBDI i infermeres especialitzades o expertes del COIB per a orientar consultes.
 • Desiderata o recomanacions procedents de personal del COIB i/o infermeres.
 • Bibliografia per preparar oposicions i altres proves per cobrir l’oferta laboral.
 • Localització de publicacions en altres biblioteques i/o localització de punts de venda de llibres concrets.
 • Servei de préstec.
 • Servei de reserva de llibres.
 • Llibres lliures: exemplars esporgats a la Biblioteca i que s’ofereixen lliurement a qui puguin interessar.
 • Ús dels ordinadors de la sala de lectura per a fer cerques bibliogràfiques a través del catàleg de la biblioteca i recursos en línia.
 • Tesis i estudis finançats pel COIB.