dijous 30 de novembre 2023

  de 16 a 18 h

  Espai Pujades 350. C/ Pujades, 350, 3a planta. Barcelona

  Els participants de la modalitat online rebran un enllaç per poder entrar a la sala el dia abans de la sessió.

  El Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) organitza la Jornada de Consens de les "Actuacions infermeres en l'àmbit de la sedació intervencionista i la sedació pal·liativa" per tal de facilitar que les infermeres i infermers puguin donar la seva opinió i proposar millores i esmenes a la proposta de directrius per a l'exercici de les actuacions infermeres en l'àmbit de la sedació intervencionista i la sedació pal·liativa, elaborades pel GGTSedació-CCIIC.

  El CCIIC i els col·legis oficials d'infermeres i infermers de Barcelona (COIB), Girona (COIGI), Lleida (COILL) i Tarragona (CODITA) recorden a les col·legiades la importància d'assistir a aquesta sessió de consens, sigui presencialment o en línia (ZOOM), i fer les aportacions pertinents.

   

  Programa

  16 h Benvinguda institucional

  • Paola Galbany Estragués. Presidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB)
  • Glòria Jodar Solà. Degana del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC)
  • Montse Sanclemente Dalmau i Mª Luisa Prada Jaimez. Membres del Grup Guia de Treball per a l'Ordenació per a l'exercici de les actuacions infermeres en l'àmbit de la sedació intervencionista i la sedació pal·liativa del CCIIC (GGTSedació-CCIIC).

  16.15 h "La importància d'ordenar la professió en l'Acord del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya pel qual s'estableixen les directrius per a l'exercici de les actuacions infermeres en l'àmbit de la sedació intervencionista i la sedació pal·liativa".

  • Glòria Jodar Solà. Degana del CCIIC.
  • Estrella Martínez Segura, vicedegana del CCIIC i membre del grup guia de treball per l’ordenació per a l’exercici de les actuacions infermeres en l’àmbit de la sedació intervencionista i la sedació pal·liativa.

  16.45h Sessió de consens entorn de la redacció de l'Acord.

  Lectura del text preliminar de l'Acord elaborat pel GGTSedació-CCIIC, article per article i exposició del respectiu contingut, per al consens de la redacció final de cadascun dels epígrafs i del document en la seva totalitat.

  • Rosa Bayot i Escardívol. Membre Coordinadora del GGTSedació-CCIIC.

  Debat obert amb la participació de les col·legiades.

  Espai participatiu per resoldre els dubtes i recollir les aportacions al text preliminar de l'Acord de les infermeres i infermers participants.

  Coordinen el debat obert: Sònia Aguiló Sánchez, Manuel Cáceres Becerra i M. Pilar González Gálvez; membres de GGTSedació-CCIIC.

  Es facilitarà una còpia impresa del text preliminar de l'Acord a les infermeres i infermers presents a la sala, per poder seguir l'exposició i anotar els possibles aclariments i/o suggeriments al respecte.

  18 h Finalització de la Jornada de Consens.

  La sessió serà en format presencial i online, heu de marcar una de les opcions. 

  Organitza:

  Jornada de Consens de les actuacions infermeres en l’àmbit de la sedació intervencionista i la sedació pal·liativa