Inscripció tancada
  El període d'inscripcions està tancat.
  del  dimecres 22 de juny 2022  fins el  dimecres 22 de juny 2022

  30 i 31 de maig de 2022

  de 15 a 17 h.

  c/ Pujades, 350 (Barcelona)

  Descripció

  Els escenaris de treball, les condicions en què aquest es desenvolupa i les relacions interpersonals entre els diferents actors, són factors que actuen com a determinants socials de la salut dels professionals.

  Un component fonamental en les competències de direcció i també del lideratge saludable dels equips, és la capacitat per a crear situacions i generar recursos que permetin la realització de la tasca dels professionals de forma efectiva i satisfactòria.

  Aquestes sessions formatives tenen com a objectiu ajudar als professionals amb responsabilitats de coordinació o direcció a augmentar les seves competències per a fer de les reunions de treball una eina d’efectivitat i benestar dels professionals dels seus equips i, per tant, de millora en la qualitat de servei de les organitzacions de salut.

  Objectius
  • Entendre la realització de reunions de treball com a eina bàsica per a l’eficàcia, la qualitat assistencial i el benestar dels professionals.
  • Emmarcar el rol de la persona responsable de conduir la reunió.
  • Augmentar les habilitats per a conduir reunions sota criteris àgils i efectius.
  • Identificar els aspectes bàsics per a la consecució de resultats d’eficàcia a les reunions de treball.
  • Identificar els aspectes bàsics per a la millora del benestar dels professionals a les reunions de treball.
  Contingut
  • Marc tècnic i conceptual a les reunions de treball.
  • Claus per aconseguir reunions àgils i efectives.
  • Metodologies per treballar amb agilitat i efectivitat a les reunions.
  • Elements per a fomentar benestar a les reunions.
  • Anàlisi i presa de decisions a les reunions.
  • Consideracions per a la conducció de reunions telemàtiques.
  Codi curs
  02AC/2022
  Docents

  Equip docent de la Fundació Galatea.

  Comentaris

  Certificat expedit per Fundació Galatea.