Inscripció tancada
  El període d'inscripcions està tancat.
  del  divendres 22 d’abril 2022  fins el  divendres 29 d’abril 2022

  22 i 29 d’abril de 2022 
   

  de 9,30 a 13,30 h.

  c/ Pujades, 350 (Barcelona)

  Descripció

  Les persones que exerceixen professions "d'ajuda" o que es dediquen a cuidar els altres, com ara professionals de la salut, de l'àmbit residencial o cuidadors formals, estan exposats a situacions que en moltes ocasions poden generar una gran frustració, així com un important desgast físic i psicològic i un alt impacte emocional.

  A més de formar-se per adquirir els coneixements necessaris per exercir de forma rigorosa la seva professió, en l'actualitat molts estudis indiquen que comptar amb recursos personals, eines i espais d'autocura pot afavorir la prevenció del burnout i el desgast per empatia. Alguns factors que poden ajudar a reduir les possibilitats de patir aquestes síndromes són el desenvolupament de l'autoconciència (atenció plena o mindfulness) i d'una actitud amorosa cap a un mateix i cap al seu entorn (actitud compassiva). D'aquesta manera, s'afavoreix una major capacitat per implicar-se amb els usuaris i es redueix el risc de patir estrès.

  L'actitud dels professionals que s'enfronten a situacions d'impacte pot modular la qualitat de l'atenció que ofereixen. L'assistència a tallers (formació i supervisió) de manera continuada afavoreix la modulació de l'estrès i de les pròpies emocions, tot permetent atendre de forma més eficaç l'usuari i promovent l'autocura del professional.

  A més, la circulació de cures dins de l'equip i el suport mutu entre els seus integrants també afavoreix la consciència en les interaccions (relació amb pacients i familiars, entre els membres de l'equip i/o amb les institucions) augmenta el sentiment de pertinença i l'expressió de la cohesió grupal.

  Objectius
  • Oferir un espai de seguretat en el qual explorar la vivència del professional, les seves emocions, les dificultats percebudes i sentir que es comprenen, es validen i s'acompanyen.
  • Oferir un espai de promoció de l'autocura en el qual els assistents puguin identificar el seu nivell d'activació davant de determinats estímuls o situacions estressants, i els recursos que en cada cas puguin promoure l'autoregulació i la restauració de l'homeòstasi interior.
  Contingut
  • Factors que modulen la vivència de l'estrès i la forma d'afrontar-lo.
  • Gestió emocional en crisis: com fer front a tot allò que no depèn d'un mateix. La importància de la part somàtica.
  • Burnout i fatiga per empatia/compassió: factors de risc i protecció. Trauma agut i estrès postraumàtic: símptomes i manifestacions físiques, cognitives i emocionals.
  • Aportacions de la neurociència:
   • Aproximació a la teoria Polivagal: identificació de simptomatologia present, nivell d'activació i com promoure la regulació autonòmica.
   • Habilitats, actituds i eines per l'autocura: autoconsciència, autoregulació i actitud compassiva
  • Maleta de recursos personalitzada
  Codi curs
  01AC/2022
  Docents

  Ainhoa Videgain Vazquez. Psicòloga general sanitària. Col. Núm. 17345. Màster en psicooncologia i cures pal·liatives 8UCM). Màster en Counselling dol i pèrdues (IPIR-UB). Formació específica en tècniques de recuperació del trauma i psicoteràpia. Experiència professional en equips interdisciplinaris de cures pal·liatives, domiciliàries i hospitalàries. Actualment en consulta privada. Fundadora de QUAERERE (Barcelona), on ofereix psicoteràpia i formació en aquest àmbit.

  Comentaris

  Certificat expedit per Fundació Galatea.