L’any 2005 la publicació del Reial Decret 450/2005 de 22 d’abril, que regula a l’actualitat les especialitats infermeres, reconeix set especialitats per a la professió:

 

Les dues vies per accedir als títols d’especialista són:

 

IIR o via ordinària

Cada any el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat convoca, durant el mes de setembre aproximadament, les places per accedir als estudis d’infermera resident a totes les especialitats menys a l’esmentada Medicoquirúrgica.

Accedeix a la darrera convocatòria

Via excepcional o disposició transitòria segona

Aquesta opció permet realitzar una prova d’avaluació de la competència que, un cop aprovada donarà el títol d’especialista. Prèviament s’ha de presentar al Ministeri determinada documentació que acredita anys d’experiència professional i/o formació en l’especialitat sol·licitada.

Per aquesta via, només es pot accedir a un títol encara que es pot realitzar la prova de competència de les especialitats reconegudes per a les que es tinguin requisits (menys Obstètrico – Ginecològica). A data d’avui, ja s’han acabat els processos per via excepcional per a les especialitats d’Infermeria de Salut Mental, Infermeria del Treball, Infermeria Geriàtrica i Infermeria Pediàtrica. 

Està pendent que es publiqui la data de la prova de competència de l’especialitat d’Infermeria Familiar i Comunitària.

L’única especialitat que encara es pot sol·licitar és la d’Infermeria en Cures Medicoquirúrgiques.

 

Sol·licitud Títols de Especialistes en Ciències de la Salut obtinguts per la via excepcional

La sol·licitud del títol d’especialista atorgat per la excepcional, s’ha de sol·licitar telemàticament al Ministeri de Sanitat.  Per accedir la informació del tràmit clica aquí.

 

Per assessorament personalitzat sobre aquest tema pots contactar amb l’Oficina d’Informació Col·legial enviant un correu a oic@coib.cat o trucant al COIB.