FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
dijous 10 d’octubre 2019
AUDITORI COIB. C/PUJADES, 350

Liderant la Salut Mental del Futur

8a Jornada Catalana d'Infermeria de Salut Mental

TALLERS

Dijous 10 d’octubre

8.30-9 Lliurament de documentació
9-11    Tallers simultanis
11-11.30 Pausa-cafè
11.30-13.30 Tallers simultanis

La participació en el taller és opcional pels assistents a la 8a Jornada Catalana d’Infermeria de Salut Mental.
A la pre-inscripció cal triar si es realitzarà taller i en quin es participarà. Les places es reservaran per ordre de formalització d’inscripció.

Taller 1.- Autolesions: Malaltia mental o fenomen social? 
-PLACES EXHAURIDES-

Atenció: les places per aquest taller estan exhaurides

Objectiu general:

 • Conèixer les principals característiques associades a la conducta autolesiva en adolescents.

Objectius específics:

 • Aprendre a identificar la funcionalitat de la conducta autolesiva.
 • Posar en pràctica estratègies de maneig i habilitats bàsiques davant de l’adolescent i les seves famílies per fer front a la conducta autolesiva.
 • Conèixer quins aspectes s’han d’evitar en l’abordatge de la conducta autolesiva per no ser iatrogènics.

Contingut:

 • La conducta autolesiva: definicions i finalitats de la conducta.
 • Grups de risc i factors de protecció.
 • Estratègies per l’abordatge de les autolesions.
 • Finalitats d’intervenció.

Docent: Sr. Joaquim Puntí Vidal. Psicòleg Clínic. Coordinador de l’Hospital de Dia de Salut Mental d’Adolescents del Parc Taulí Sabadell Hospital Universitari. Professor associat de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Modera/coordina: Sr. Jordi Torralbas Ortega. Membre de la Vocalia de Salut Mental del COIB.

 

Taller 2.- Dissenya i prova la teva classe gamificada.

Objectiu general:

 • Dissenyar una acció formativa i interactiva basada en la gamificació.

Objectius específics:

 • Aplicar l’acció formativa en un context d’ensenyament-aprenentatge real.
 • Adoptar el rol de formador i d’usuari en activitats gamificades reals.
 • Adaptar el procés d´aprenentatge a diferents perfils d’alumnes/jugadors.
 • Vivenciar els dubtes i els diferents perfils d’aprenentatge dels usuaris davant una classe gamificada.
 • Reflexionar sobre les pròpies característiques com a docent-divulgador, que permetin situar-se amb èxit davant diferents perfils de joc.

Contingut:

 • Perfil dels jugadors (gamers).
 • Debat: el professor ha de ser un animador?
 • Marc teòric de la gamificació. Gènere i gamificació. Com combinar diferents perfils d’alumnes i professors.
 • Protocol recomanat de gamificació.
 • Exemples a classe de jocs coneguts.
 • Adaptació de jocs existents.
 • Presentació de serious games i experiències a l’aula que ha fet servir la formadora.
 • Reflexions sobre la utilitat dels serious games a l’aula, amb pacients… i les vivències.

Docent: Dra. Elena Maestre González. Infermera i dietista especialista en TIC. Professora col·laboradora de la Universitat de Barcelona.
Modera/Coordina: Sra. Alba González Fernández. Membre de la Junta de l’ASCISAM.

Taller 3.- Escape room: el projecte “Good son” en l’hospitalització de Salut Mental. -PLACES EXHAURIDES-

Objectiu general:

 • Donar a conèixer els passos a seguir per implantar un projecte per la millora de la son de les persones ateses a les unitats d’hospitalització de Salut Mental.

Objectius específics:

 • Fomentar l’adquisició de nous coneixements, aptituds i capacitats per a la resolució de problemes.
 • Identificar els problemes de son més comuns i aprendre a aplicar solucions.
 • Gaudir de l’aprenentatge a través de l’Escape room.

Contingut:

 • Quin projecte escollim?
 • Com es va formar el grup de treball i la posterior recollida de dades.
 • Com s’ha adaptat el projecte en l’hospitalització de Salut Mental.
 • Discussió grupal: fer un diagnòstic de la situació real, generació de noves idees i aportacions de noves solucions.
 • Escape room.

Docent: Sra. Isabel Ruiz Torres. Infermera. Coordinadora del torn de nit i responsable de la implantació del programa. Hospital de Sant Joan de Déu, Terres de Lleida.
Modera/coordina: Sra. Sandra Pascual García. Membre delegat del CODILL.

Taller 4.- Drogodependències i centres penitenciaris.

Objectiu general:

 • Exposar el present de la relació de drogodependència i centres penitenciaris.

Objectius específics:

 • Conèixer conceptes bàsics de la drogodependència.
 • Donar a conèixer la relació entre delictes i consum i/o tinença de drogues.
 • Abordar la prevenció des dels centres penitenciaris.
 • Oferir eines per afavorir la creació d’un vincle terapèutic.

Contingut:

 • Pla funcional dels centres penitenciaris i de salut mental.
 • Conceptes bàsics. Mecanismes fisiològics.
 • Addicions. Classificacions de les drogues.
 • Cervell addicte.
 • Factors de risc i protecció.
 • Dret civil i penal.
 • Centre penitenciari com un espai de prevenció.
 • Perfil d’usuari drogodependent i vincle terapèutic.

Docents:
Sra. Isabel Vaza Pérez. Infermera de Salut Mental al Centre Penitenciari Mas d’Enric, Hospital Universitari Institut Pere Mata.
Sr. Andrés Ferreira Gilabert. Infermer PSI Medi Obert Penitenciari Tarragona, Hospital Universitari Institut Pere Mata.
Modera/coordina: Sr. Jordi Muntané Ruiz. Membre delegat del CODITA.

 

PROGRAMA

Dijous 10 d’octubre

15-15.15 Lliurament de documentació

15.15-15.30 Acte inaugural
Il·lm. Sr. Albert Tort Sisó. President del COIB.
Il·lma. Sra. Núria Cuxart Ainaud. Degana del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya.
Dr. Albert Granero Lázaro. Vocal de Salut Mental del COIB.

15.30-16.30 Ponència inaugural: Planificació anticipada de decisions sanitàries en Salut Mental
Ponent: Dra. Rocío Julià Sanchis. Infermera i professora del Departament
d’Infermeria de la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat d’Alacant (UA).
Modera: Sra. Anna Llach i Barceló. Membre delegat del COIGI.

16.30-18 Espai per comunicacions orals (taules simultànies)

18-18.30 Pausa i cafè

18.30-19.30 Espai per comunicacions orals (taules simultànies)

19.30-20 Entrega de la tercera edició del premi de recerca de l’ASCISAM
A càrrec de: Sra. Gisela Simón Montoya. Membre de la Junta de l’ASCISAM.

Divendres 11 d’octubre

8.30-10.30 Pechakucha (comunicació oral breu)
Coordina: Sr. Jordi Torralbas Ortega. President del comitè científic.
Modera: Dr. Jordi Quílez i Jover i Sra. María Teresa Sanz Osorio.
Membres del comitè científic.

10.30-11 Pausa i cafè

11-12.30 Taula rodona: Els gèneres i la Salut Mental
Ponents:
1.- Sr. Jose Domínguez Villalta. Infermer i activista en LGTBI.
2.- Dr. Jesús Vicente Cobo Gómez. Psiquiatre del Parc Taulí Sabadell Hospital Universitari.
3.- Sra. Cecilia Brando Garrido. Infermera i professora titular de l’EUI Gimbernat.
Modera: Sra. Meritxell Sastre Rus. Membre de la Vocalia de Salut Mental del COIB.

12.30-13.30 Conferència de clausura: Xarxes d’aprenentatge. Innovant en les cures de Salut Mental
Ponent: Sra. María Teresa Pérez Jiménez. Infermera de l’Hospital Universitari Son Espases.
Modera: Dr. Albert Granero Lázaro. Vocal de Salut Mental del COIB.

13.30-14 Conclusions de la 8a Jornada Catalana d’Infermeria de Salut Mental
A càrrec de:
Sra. Olga Álvarez Llorca. Membre de la Vocalia de Salut Mental del COIB i del comitè organitzador.
Sr. Jordi Torralbas Ortega. Membre de la Vocalia de Salut Mental del COIB
i president del comitè científic.

14-14.30 Cloenda i lliurament de Premis
A càrrec de:
Dr. Albert Granero Lázaro. Vocal de Salut Mental del COIB i president del
comitè organitzador.
Sr. Jordi Torralbas Ortega. Membre de la Vocalia de Salut Mental del COIB
i president del comitè científic.

Inscripcions

Cal reservar plaça emplenant el formulari que trobareu al final d'aquesta pàgina o al telèfon gratuït d’atenció col·legial, el 900 705 705.     

El termini màxim pel pagament de la matrícula serà de dos dies laborables. Cal ingressar-ho en el següent número de compte:

Banc Sabadell: ES40 0081-0200-23-0001824988

En el moment de fer la transferència indicar: nom i cognoms de l’inscrit i el codi 0773 de l’activitat. Cal enviar una còpia del comprovant al Col·legi, mitjançant el correu electrònic inscripcions@coib.cat o bé dur-lo personalment.

8è Jornada Catalana d'Infermeria de Salut Mental

Presentació de comunicacions

La temàtica dels treballs haurà d’estar vinculada a la disciplina infermera i a l’especialitat de Salut Mental. Es poden presentar treballs de recerca finalitzats, projectes de recerca (treballs fi de grau, màster o IIR,...), experiències i intervencions.

El número màxim d’autors per comunicació és de 6. El primer autor haurà d’estar inscrit a la jornada.

Un mateix autor podrà presentar com a màxim 2 presentacions (1 comunicació oral i 1 pechakucha).

El resum ha de tenir un número màxim de 600 paraules i seguirà la següent estructura: introducció, objectius, metodologia, resultats, discussió-conclusions i bibliografia.

Els treballs s’han de presentar utilitzant aquesta plantilla.

Ampliació de la data per presentar els resums de les presentacions fins el 20 de juliol.

Premis

A la cloenda de la Jornada s’entregaran els següents premis:

 • Comunicació oral.
 • Comunicació pòster.
 • Treball fi de Grau, Màster o Residència.
 • Tuitaire #InfSM8JC. Es comptabilitzarà a partir del número de tweets realitzats a partir del dia 1 de juny de 2019.
 • Photocall.

Els membres del comitè científic, organitzador i col·laboradors podran ser primers signants o col·laboradors de comunicacions, però aquestes quedaran excloses de ser valorades per premi.

Comitè organitzador

President

 • Dr. Albert Granero Lázaro. Vocal de Salut Mental de la Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB). Cap d’Infermeria del Centre de Salut Mental Parc Taulí Sabadell Hospital Universitari.

Membres

 • Sra. Olga Álvarez Llorca. Membre de la Vocalia de Salut Mental del COIB. Infermera de Salut Mental de la Fundació Sanitària de Mollet.
 • Sra. Alba González Fernández. Membre de la Junta de l’ASCISAM. Infermera de Salut Mental de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
 • Sra. Anna Llach i Barceló. Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Girona (COIGI). Infermera de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de l’Institut d’Assistència Sanitària. CAS Girona.
 • Sr. Jordi Muntané Ruiz. Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona (CODITA). Director d’Infermeria de l’Hospital Universitari Institut Pere Mata.
 • Sra. Alexandra Pascual García. Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida (CODILL). Infermera de Salut Mental. Doctorand de la Universitat de Lleida.
 • Sra. María Teresa Sanz Osorio. Membre de la Vocalia de Salut Mental del COIB. Sotsdirectora de l’àmbit de Salut Mental del Consorci Sanitari de Terrassa.
 • Sra. Meritxell Sastre Rus. Membre de la Vocalia de Salut Mental del COIB. Professora titular de l’EUI Gimbernat.
 • Sr. Jordi Torralbas Ortega. Membre de la Vocalia de Salut Mental del COIB. Infermer de Salut Mental del Parc Taulí Sabadell Hospital Universitari.

Comitè científic

President

 • Sr. Jordi Torralbas Ortega. Membre de la Vocalia de Salut Mental del COIB. Infermer de Salut Mental del Parc Taulí Sabadell Hospital Universitari.

Membres

 • Sra. Karina Campoverde Espinosa. Vocal de la Junta de l’ASCISAM. Infermera de Salut Mental d’hospitalització a domicili de l’Hospital Benito Menni de Granollers.
 • Sr. Rubén Coelho Martinho. Infermer de Salut Mental de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, Servei Andorrà de Salut (SAS).
 • Sr. Pere Dalmau Llorca. Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona. Cap d’Infermeria de la Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre. Professor associat de la Universitat Rovira i Virgili.
 • Dr. Jordi Font Pujol. Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Girona. Supervisor d’Infermeria HOPC, UDPD i URPIJ de l’Institut d’Assistència Sanitària. Departament de Salut Generalitat de Catalunya. Professor associat del Departament d’Infermeria de la Universitat de Girona.
 • Sra. Cindy Esther Frías Torres. Infermera de Salut Mental de l’Hospital Clínic de Barcelona.
 • Sra. Francesca González Palau. Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida. Infermera de Salut Mental de la Unitat d’Aguts de l’Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida.
 • Sr. Sergi Piñar Rodríguez. Infermer de l’Hospital Domiciliari de Salut Mental de l’Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions del Parc de Salut Mar.
 • Dr. Jordi Quílez i Jover. Direcció de coordinació assistencial i d’Infermeria de l’Hospital Sant Joan de Déu, Terres de Lleida.
 • Sr. Miquel Ragull Puig. Cap d’Àrea de Salut Mental del Consorci Sanitari del Maresme.
 • Sra. Sonia Reig Orta. Infermera del Centre d'Atenció a les Drogodependències d'Osona Salut Mental del Consorci Hospitalari de Vic. Professora col·laboradora de la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat de Vic.
 • Sra. María Teresa Sanz Osorio. Membre de la Vocalia de Salut Mental del COIB. Sotsdirectora de l’àmbit de Salut Mental del Consorci Sanitari de Terrassa.
 • Sr. Carlos Solís Bernal. Membre del Grup de tutors d’Infermeres Internes Residents de Salut Mental de Catalunya. Infermer de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

Col·labora:

8a Jornada Catalana d'Infermeria de Salut Mental