Què haig de fer?

Per poder continuar navegant per l'àrea personal de la web del COIB cal que:

 • Llegeixis i acceptis el document de 'Política de protecció de dades de caràcter personal'.
 • Autoritzis o deneguis la cessió de les teves dades a tercers en diferents supòsits.

Nova política de protecció de dades de caràcter personal

En aplicació del nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, (en endavant RGPD), aplicable a tots els països membres de la Unió Europea a partir del 25 de maig, t’informem sobre el tractament de les teves dades de caràcter personal.

El present document té com a objectiu facilitar la informació sobre com es recullen, tracten i protegeixen les teves dades de caràcter personal. La informació que apareix en primer lloc és aquest quadre en el que queda sintetitzada en una primera capa la informació més rellevant. La informació ampliada i detallada s’ofereix més endavant en una segona capa i també la trobaràs a www.coib.cat.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona. (+info a continuació)
Finalitat tractamentGestió alta col·legial, control exercici professional, registre col·legiats, funcions previstes als Estatuts. (+info a continuació)
LegitimacióLlei 7/2006, Llei 44/2006, consentiment. (+info a continuació)
DestinatarisRegistre de Professionals Sanitaris, altres corporacions quan s’estableixi legalment. (+info a continuació)
DretsAccés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició. (+info a cont.)
Contacte DPDdpd@coib.cat
Informació addicionalPots consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a continuació o a la web del COIB.

Si vols rebre o continuar rebent informació de productes i serveis de valor afegit d’interès professional i no professional, per via electrònica o altres mitjans, ens has de facilitar el teu consentiment per a cedir les teves dades identificatives (nom, cognoms, adreça, e-mail i telèfon) a les empreses, organitzacions i entitats que col·laboren amb el COIB, amb la finalitat que et puguin informar dels seus productes i serveis bé directament o per part del COIB.

Autoritzo
Cal que seleccionis SI o NO en totes les categories.
Vacances, viatges i oci (hotels, agències, cinemes, parcs temàtics...)
Si No
Formació
Si No
Alimentació (restaurants, supermercats,...)
Si No
Perfumeria, cosmètica i moda
Si No
Tecnologia, multimèdia i motor
Si No
Cura personal, salut i esport (gimnasos, dietètica, òptiques,...)
Si No
Entitats financeres i assegurances
Si No
Solidaritat
Si No
Llar i regal (electrodomèstics, mobles,...)
Si No

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Identitat: Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB)
Adreça: Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona
Telèfon: 93 212 81 80
Adreça electrònica: info@coib.cat
Delegat de protecció de dades:Jordi Verdaguer López
Contacte DPD: dpd@coib.cat

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

El COIB tracta les dades personals que ens facilitis amb la finalitat de dur a terme les funcions pròpies atribuïdes per la Llei 7/2006, de 31 de maig, d’exercici de professions titulades i col·legis professionals, així com les que s’estableixen a l’article 4 dels Estatuts de la corporació (Resolució. JUS/2408/2009, de 21 d’agost, DOGC número 5460, de 8/9/2009), a més de la normativa sectorial de sanitat.

És a dir, gestionar la col·legiació, elaborar i mantenir el registre de col·legiades i col·legiats, garantir el compliment de la bona pràctica professional i de les obligacions deontològiques de la professió, l’ordenació, la representació i la defensa dels interessos professionals de les seves col·legiades i col·legiats i vetllar perquè l’activitat professional s’adeqüi a l’interès públic general i tot el que afecti la salut.

El COIB no efectua tractaments de dades que suposin l’adopció de decisions automatitzades ni tampoc l’elaboració de perfils.

D’acord amb la normativa vigent, són d’accés públic les dades de nom i cognoms, número de col·legiat, especialitat, adreça professional, telèfon, correu electrònic i any d’incorporació.

Pots oposar-te a què les teves dades públiques que apareguin a la web col·legial siguin utilitzades amb finalitats comercials comunicant-ho al COIB.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?

La base legal pel tractament de les teves dades és la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i la Llei 44/2006, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, de les que es deriva l’obligatorietat de la col·legiació per a l’exercici de la professió infermera, així com les funcions del Col·legi en l’ordenació de la professió, el seu exercici, defensa i representació.

La negativa a facilitar les dades personals comportarà la impossibilitat de col·legiar-se a la corporació.

Per a finalitats diferents de les expressades basades en el teu consentiment, com per exemple rebre publicitat sobre productes i serveis de valor afegit, sempre et demanarem el teu consentiment previ que podràs revocar en qualsevol moment.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les dades són cedides al Registre de Professionals Sanitaris depenent del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, així com a d’altres corporacions i organismes públics, quan així s’estableixi legalment.

El COIB no transfereix les teves dades personals a un tercer país o organització internacional, ni està previst. Arribat el cas, seràs informat prèviament de la transferència i de les condicions de la mateixa, i en particular, l’existència o manca d’una decisió d’adequació de la comissió respecte del tercer país o organització internacional.

Quant temps conservarem les teves dades?

Les teves dades es conservaran des de la data de la col·legiació i a partir de la baixa de col·legiat, durant tot el termini que preveu la normativa aplicable, entre d’altres, la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents i la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

Quins són els teus drets?

 • Accés: Tens dret a conèixer si al COIB estem tractant les teves dades personals i a accedir a les mateixes.
 • Rectificació: Pots sol·licitar la modificació de les dades inexactes.
 • Supressió: Pots sol·licitar l’eliminació de les teves dades personals.
 • Limitació: En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, pots sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades: quan es comprovi la impugnació de l’exactitud de les dades; quan el tractament és lícit però t’oposis a la supressió de les teves dades; quan el COIB no necessiti el tractament de les teves dades però tu les necessitis per a la defensa de reclamacions; quan t’hagis oposat al tractament de les teves dades pel compliment d’una missió d’interès públic o satisfacció d’un interès legítim, mentre verifiquem si els motius legítims pel tractament prevalen sobre els teus.
 • Oposició: Pots oposar-te al tractament de les teves dades.
 • Portabilitat: Pots rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagis facilitat i transmetre’ls a un altre responsable.
 • Retirar el consentiment: quan la licitud del tractament es basi en haver obtingut el teu consentiment, podràs retirar-lo en qualsevol moment.

Com pots exercir aquests drets?

Mitjançant un escrit adreçat al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona, a l’atenció del delegat de protecció de dades o bé, per correu electrònic a l’adreça dpd@coib.cat.

Per exercir els teus drets acompanya a la teva sol·licitud una còpia del dni o document acreditatiu de la teva identitat. L’exercici dels teus drets és gratuït.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa pots contactar o presentar una reclamació a:

 • el delegat de protecció de dades dpd@coib.cat; o,
 • davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seva adreça postal: C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, C.P. 08008 Barcelona, http://apdcat.gencat.cat/ca/inici

He llegit i accepto la 'Política de protecció de dades de caràcter personal'
Cal acceptar la política de protecció de dades
Processant ...
Les teves preferències han estat guardades correctament.
Recorda que les pots rectificar en qualsevol moment des de la fitxa col·legial de l'àrea personal de la web.
Hi ha hagut un problema processant les dades. Torna-ho a provar més tard.
FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
  Inscripció tancada
  El període d'inscripcions està tancat.
  del  dimarts 14 de gener 2020  fins el  dimarts 03 de març 2020

  14, 21, 28 de gener, 4, 11, 18, 25 de febrer i 3 de març de 2020 de 15,30 a 19,30 hores

  Aules COIB, c/ Pujades, 350 Barcelona

  900 705 705
  Import per a Col·legiades
  64 €
  Import per a Col·legiades Si Associades
  54,4 €
  Import per a No Col·legiades
  192 €
  Import per a No Col·legiades Si Associades
  163,2 €
  Objectius

  Objectiu general

  Preparar a les infermeres per a la pràctica de la Mesoteràpia com a gestores de la imatge corporal de forma competent, de qualitat i d’acord als criteris de la normo-praxi.

  Objectius específics

  Valorar les teràpies naturals i complementàries com a eines fonamentals en la cura. Conèixer els principis de la Mesoteràpia. Relacionar la Mesoteràpia amb els principis i valors de la professió infermera. Distingir els diferents tipus de procediments i les seves indicacions. Seleccionar i planificar els procediments de Mesoteràpia adients, segons els criteris científics i en base als diagnòstics infermers així com les possibles aplicacions en qualsevol àmbit infermer. Aplicar els diferents tipus de Mesoteràpia d’acord amb els criteris científics i de normo-praxi. Incorporar els aspectes ètics i legals a la pràctica de la Mesoteràpia. Avaluar les cures fetes amb Mesoteràpia.

  Contingut

  Concepte de teràpies naturals i eines complementàries de cura. Estudi de la història de la mesoteràpia. Conceptes bàsics. Praxis infermera com a gestora de la imatge corporal. Definició, demostració, anàlisi i planificació de la mesoteràpia en les cures de les infermeres com a gestores de la imatge corporal. Determinació de diagnòstics d’infermeria: autoestima, autoconcepte, ansietat... Mecanismes d’actuació de la mesoteràpia a diferents capes de la pell i subcutani. La pell: epidermis, dermis i hipodermis. Mesoteràpia capil·lar. Mesoteràpia post-oncologia. Mesoteràpia pel dolor. Mesoteràpia pre o post-quirúrgica. Tipus de mesoteràpia: agulla o virtual. Tècniques i procediments. Anamnesi. Reaccions normals de la mesoteràpia en pell. Indicacions posteriors a la mesoteràpia. Registre. Tipus de riscos i contraindicació: Iatrogènia i asèpsia. Mesures de prevenció d´infeccions nosocomials. Recollida de residus. Injectar, identificar els punts de punció. Coneixement teòric i pràctic de la mesoteràpia, així com  les seves possibles aplicacions en qualsevol àmbit infermer: facial, corporal, dolor... Protocols de bona pràctica (neteja, l´anestèsia tòpica o fred...). Diagnòstics infermers i Mesoteràpia. Avaluar les cures fetes amb mesoteràpia. Els tipus de tractaments facials i corporals segons la problemàtica interna o externa de la pell. Homeopatia. Tractaments homeopàtics per la mesoteràpia facial o corporal: hidrolipodistròfia, drenatge...o dermatològic en l´ alopècia, acne… Planificar tractaments mesoteràpia homeopàtica en les cures d´infermeres com a gestores de la imatge corporal. Indicar com gestoria de la imatge corporal les cures de la pell al  domicili de la persona atesa. Tractaments amb productes estètics i dermatològics per la cura de la pell. Pautar indicacions d´hàbits saludables i antiaging: nutricionals, dietètics... Quins tipus de tècniques és poden intercalar: radiofreqüència, drenatge limfàtic... Codi d'Ètica i Drets de les persones. Legislació i responsabilitat professional. Exercici Lliure.  Avaluació de les cures i  qualitat

  Codi curs
  112/19-20
  Docents

  Núria Saez, infermera

  Comentaris

  Activitat no acreditada pel Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries